Nowy zasilacz Back-UPS firmy APC

Nowy zasilacz Back-UPS firmy APC

Nowy zasilacz Back-UPS firmy APC
Źródło zdjęć: © APC
19.10.2010 14:44

APC ogłosiła wprowadzenie na rynek zasilaczy Back-UPS Pro, przeznaczonych do ochrony domów i biur przed pro-blemami i kosztami wynikającymi z przerw w dostawie energii elektrycznej

Modele Back-UPS Pro zawierają energooszczędne gniazda, znane z mniejszych zasilaczy Back-UPS, które auto-matycznie odcinają zasilanie nieużywanych urządzeń peryferyjnych, oszczędzając tym samym pieniądze użytkowni-ków poprzez eliminację zbędnego poboru energii. Ponadto, modele Back-UPS Pro wyposażone są w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazujący użyteczne informacje o pracy UPS-a. Zawierają także układ automatycznej re-gulacji napięcia (AVR), umożliwiający oszczędzanie energii i przedłużenie czasu eksploatacji akumulatora.

Obraz
© (fot. APC)

Rodzina urządzeń Back-UPS Pro obejmuje wiele modeli, oferujących od sześciu do dziesięciu gniazd oraz zapew-niających czas pracy od 9. do 164 minut. Energooszczędne gniazda zmniejszające ilości energii elektrycznej zuży-wanej przez podłączone urządzenia peryferyjne są dostępne we wszystkich modelach. Funkcja ta umożliwia oszczędzanie energii i pieniędzy, poprzez odcinanie zasilania nieużywanych urządzeń i pomaga w uzyskaniu w cią-gu roku znaczących oszczędności z jednego zasilacza UPS. Urządzenia peryferyjne, które nie są wrażliwe na utratę danych (np. monitory, drukarki i głośniki komputerowe), podłączone są do gniazd, które automatycznie odcinają za-silanie, gdy podłączony do gniazda głównego komputer wyłącza się lub przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji.
Wszystkie zasilacze Back-UPS Pro wyposażone są w funkcję automatycznej regulacji napięcia (AVR), która umożli-wia natychmiastowe ustawienie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia na bezpiecznym poziomie, dzięki czemu użytkownicy mogą kontynuować pracę w okresie ograniczonej dostępności energii elektrycznej oraz w przypadku wystąpienia przepięcia, natomiast energia akumulatora jest zachowana na sytuacje awaryjne (przerwy w dostawie prądu). Zasilacze posiadają również energooszczędny bypass AVR (układ obejściowy), oferujący wyjątkowy poziom elastyczności. Zasilacz zużywa mniej energii elektrycznej podczas normalnej pracy, ponieważ transformator jest pomijany dopóki zastosowanie go nie jest naprawdę konieczne. Przyczynia się to do uzyskania jeszcze większych oszczędności energii elektrycznej w zwykłych warunkach pracy.

Wszystkie modele Back-UPS Pro wyposażone są w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), pokazujący informacje do-tyczące obciążenia, przybliżonego czasu podtrzymania, napięcia wejściowego, a także inne, ważne dane diagno-styczne oraz informacje systemowe. Użytkownicy nie muszą już domyślać się znaczenia sygnałów dźwiękowych generowanych przez zasilacz UPS - przy pomocy jednego przycisku można wyłączyć alarm, a następnie znaleźć żądaną informację, bez konieczności zaglądania do instrukcji obsługi.

Zasilacz Back-UPS Pro dostarczany jest z łatwym w obsłudze oprogramowaniem PowerChute Personal Edition, ofe-rującym możliwość zaawansowanego zarządzania zasilaczem UPS, dzięki udostępnieniu informacji na temat historii pracy zasilacza, opcji, generowanych powiadomień oraz bieżącego stanu zasilania. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na zapisanie plików i bezpieczne wyłączenie komputera, nawet w sytuacji, gdy użytkownik nie znajduje się w pobliży sprzętu. Wszystkie zasilacze objęte są standardową 3-letnią gwarancją oraz Polisą Ochrony Sprzętu (Equ-ipment Protection Policy), która obejmuje prawidłowo podłączone urządzenia o łącznej wartości wynoszącej do 150.000 EUR (75.000 £).

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)