Jak zdemolować komputer

Jak zdemolować komputer
Źródło zdjęć: © PC World

02.03.2010 10:00, aktual.: 02.03.2010 11:15

Uwaga! Nie rób tego pod żadnym pozorem! Poniżej przedstawiamy 10 błędów, które rzucą na kolana każdy komputer. Przeczytaj jak dochodzi do największej awarii, i jak jej uniknąć.

Ostrzegamy! Poniżej opisujemy błędy, których nie powinieneś w żadnym razie powielać. Przedstawione omyłki mogą prowadzić do utraty danych, a w najgorszym wypadku nawet do uszkodzenia podzespołów sprzętowych. Lepiej do tego nie dopuść!

Obraz
© (fot. PC World)

Błąd 1 - stosowanie dwóch antywirusów jednocześnie

Co się dzieje. W sytuacji, gdy w jednym systemie spotykają się dwa programy antywirusowe, kłopoty są nieuniknione. Oba ciągle będą równolegle rzucały się na pliki, które trzeba zbadać. W wyniku tego będą powstawały pomyłki lub zawieszenia systemu. Oprócz tego oba mogą klasyfikować się wzajemnie jako złośliwe oprogramowanie.

Jak temu przeciwdziałać. Zainstaluj tylko jeden, za to dobry program antywirusowy. Dbaj o niego, aktualizując bazę sygnatur przynajmniej raz dziennie. Godny polecenia jest m.in. Avira AntiVir Personal, środowiska: Windows XP/Vista/7.

Pamiętaj ponadto, że nawet najlepsze oprogramowanie chroni skutecznie tylko wtedy, gdy użytkownik wniesie największy wkład w bezpieczeństwo swojego systemu - zachowuje ostrożność, poruszając się po Internecie. Błąd 2 - utrata dostępu do zaszyfrowanych zasobów

Co się dzieje. Wersje Professional systemów Windows XP, Vista i 7 oferują możliwość szyfrowania dowolnych zasobów zgromadzonych na partycji NTFS. Zadanie to przejmuje EFS (Encrypted FileSystem). Oznacza to, że dane mogą być odczytane tylko z tego konta użytkownika, w którym zostały zaszyfrowane. Gdy usuniesz dane konto użytkownika lub ponownie zainstalujesz system Windows, stracisz klucz wymagany do odszyfrowania danych. Nie wystarczy bowiem utworzyć konto użytkownika o takiej samej nazwie i przyporządkować mu to samo hasło po ponownym zainstalowaniu systemu.

Jak temu przeciwdziałać. Od razu po pierwszym zaszyfrowaniu zasobów powinieneś utworzyć zapasową kopię klucza i zapisać ją np. na pendrive. Aby to zrobić, przywołaj aplet _ Opcje internetowe _ w Panelu sterowania. Następnie przeskocz na kartę _ Zawartość _. Kliknij przycisk _ Certyfikaty _. Zaznacz na karcie _ Osobisty _ certyfikat zawierający klucz, który posłużył ci do zaszyfrowania danych. Chcąc utworzyć zapasową kopię klucza, kliknij przycisk _ Eksportuj _ i zastosuj się do wskazówek wyświetlanych na ekranie. W tym samym oknie możesz także wgrywać klucze wymagane do odszyfrowania zasobów. Pomoże ci w tym kreator, który kryje się za przyciskiem _ Importuj _.

Rozwiązanie alternatywne. Cofnij szyfrowanie plików, zanim zabierzesz się do ponownego instalowania systemu Windows. Zaloguj się w tym celu na tym koncie użytkownika, z poziomu którego zaszyfrowałeś pliki i/lub foldery. Kliknij prawym przyciskiem żądany plik lub folder w oknie Eksploratora, a następnie wskaż polecenie _ Właściwości _. Teraz kliknij przycisk _ Zaawansowane _ i usuń zaznaczenie pola wyboru _ Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane _. Jeżeli chodzi o cały folder, na ekranie pojawi się okno _ Potwierdzanie zmiany atrybutów _. Zaznacz w nim opcję _ Zastosuj zmiany do tego folderu, podfolderów i plików _ i potwierdź przyciskiem _ OK _.

Rozwiązanie z użyciem bezpłatnego oprogramowania. Użytkownicy systemu Windows w wersji Home Edition nie mają do dyspozycji mechanizmu EFS, więc nie mają opisanych powyżej problemów. Chcąc skutecznie szyfrować swoje zasoby dyskowe, mogą skorzystać z dodatkowego, darmowego oprogramowania. Aplikacja TrueCrypt nie stosuje certyfikatów, jednak wymaga zapamiętania hasła. Błąd 3 - wyłączanie automatycznego aktualizowania Windows

Co się dzieje. Microsoft udostępnia miesiąc w miesiąc ważne aktualizacje, które łatają nowo odkryte luki w zabezpieczeniach systemu. W przeciwnym razie zmanipulowane przez cyberprzestępców witryny internetowe mogłyby przemycać złośliwe oprogramowanie do komputera potencjalnych ofiar.

Obraz
© Nie zaleca się wyłączać funkcji Windows Update, która automatycznie aktualizuje system (fot. PC World)

Jak temu przeciwdziałać. Pozwól systemowi samodzielnie pobierać i instalować łaty. Stosowną opcję znajdziesz w menu _ Start | Wszystkie programy | Windows Update _. Ustaw opcję _ Automatycznie (zalecane) _ i zaznacz _ Codziennie _ w polu listy. Wybierz porę, o której komputer jest zawsze włączony i połączony z Internetem. Oprócz tego powinieneś regularnie inicjować ręczne aktualizowanie Internet Explorera, klikając w nim menu _ Narzędzia | Windows Update _. Jeśli po kliknięciu szybkiego wyszukiwania w oknie nie pojawią się nowe, istotne aktualizacje, oznacza to, że ostatnie aktualizowanie powiodło się. Błąd 4 - pozbywanie się aplikacji przez usuwanie folderów

Co się dzieje. Nie powinieneś tak po prostu usuwać podfolderów niepotrzebnych aplikacji, które mieszczą się w katalogu C:\Program Files. Aplikacja pozostawi po sobie w systemie jeszcze inne pliki i wpisy w rejestrze Windows. W wyniku tego system będzie bezskutecznie poszukiwał danego programu, gdy użytkownik przywoła plik określonego typu.

Jak temu przeciwdziałać. Deinstaluj aplikacje zawsze za pomocą stosownego skrótu w menu Start. Jeśli go brakuje, właściwy sposób odinstalowania prowadzi przez menu _ Start | Ustawienia | Panel sterowania | Dodaj lub usuń programy _ (w Windows XP) lub przez menu _ Start | _. W ten sposób przywołasz przeważnie kreatora, który usunie niepożądane oprogramowanie. Dopiero po zrestartowaniu systemu Windows możesz ręcznie pozbyć się podfolderu aplikacji w obrębie katalogu C:\Program Files - o ile w nim jeszcze jest.

Błąd 5 - bezmyślne testowanie oprogramowania

Co się dzieje. Praktycznie każdy program zapisuje w trakcie instalowania liczne pliki w folderach Windows i Program Files, a ponadto tworzy wiele wpisów w rejestrze. Im więcej programów instalujesz, tym więcej pracy przysparzasz swojemu systemowi. Na domiar złego oprogramowanie pochodzące z podejrzanych źródeł może zawierać złośliwy kod, np. moduły reklamowe lub szpiegujące, a nawet wirusy i inne szkodniki.

Obraz
© Podróż w czasie - ten moduł przywróci stan Windows z przeszłości, usuwając błędy, które wdarły się do systemu po utworzeniu punktu przywracania (fot. PC World)

Jak temu przeciwdziałać. Nie testuj oprogramowania na chybił trafił. Niech inni wykonają tę pracę dla ciebie, oddzielając ziarno od plew. W każdym wydaniu magazynu PC World zamieszczamy testy i oceny programów do wielu zastosowań.

Dodatkowa rada. Jeśli koniecznie chcesz samemu testować wiele aplikacji, zapewnij sobie możliwość odwrotu. Przed zainstalowaniem programu zaloguj się w systemie jako administrator i utwórz punkt przywracania. Moduł _ Przywracanie systemu _ znajdziesz w menu _ Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe _. Zaznacz opcję _ Utwórz punkt przywracania _ i zastosuj się do dalszych wskazówek na ekranie. Jeśli okaże się, że jakaś aplikacja wykaże poważne usterki lub nie sprosta twoim oczekiwaniom, możesz w ten sam sposób przywrócić poprzedni stan (opcja _ Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu _). Błąd 6 - stosowanie modułów RAM z różnych źródeł

Co się dzieje. Oczywiście, pamięć RAM, którą kupiłeś za śmiesznie niską cenę w hipermarkecie elektronicznym lub na pchlim targu, kusi do wypróbowania w swoim pececie. Przecież wiadomo, że większa pojemność pamięci zazwyczaj zwiększa wydajność komputera. Tymczasem takie układy pamięci mogą mieć usterki, które nie zawsze dają się we znaki od razu po włączeniu peceta. Komputer może zawiesić się w trakcie pracy, a wówczas nie będziesz mógł zapisać bieżących plików, co spowoduje utratę danych.

Jak temu przeciwdziałać. Jeśli nie oprzesz się wyjątkowo atrakcyjnej okazji i kupisz tanią pamięć, powinieneś koniecznie poddać ją gruntownym testom. Możesz to zrobić za pomocą bezpłatnego programu Memtest86. Narzędzie to jest dostępne w postaci obrazu ISO, który należy nagrać na płycie CD za pomocą dowolnego programu, np. ImgBurn. Po wykonaniu tej czynności uruchom system z przygotowanej w ten sposób płyty CD. Test pamięci RAM zostanie wykonany automatycznie.

Błąd 7 - zapełnianie twardego dysku po same brzegi

Co się dzieje. Przede wszystkim na partycji systemowej, a więc przeważnie oznaczonej jako dysk C: może dochodzić do fatalnych w skutkach zawieszeń systemu i innych błędów, gdy zostanie zapełniona danymi po same brzegi. Pomijając to, pękający w szwach dysk ukarze cię ślamazarnym tempem odczytu i zapisu danych. Głowice zapisu/odczytu mają bowiem zbyt dużej swobody działania w zapisywaniu danych.

Obraz
© Przeprowadzka - tym przyciskiem przeniesiesz cały folder Moje dokumenty na inną partycję, aby zwolnić miejsce na systemowej (fot. PC World)

Jak temu przeciwdziałać. Najlepsze rozwiązanie problemu polega na utworzeniu zapasowej kopii wszystkich zasobów, a następnie ponownym zainstalowaniu systemu - jednak tym razem na partycji o większym rozmiarze. Jednak nawet jeśli nie masz czasu ani ochoty jeszcze raz instalować system operacyjny, możesz uniknąć kłopotów. Wystarczy zastosować się do trzech poniższych rad.

Rada 1 - przemieszczenie folderu Moje dokumenty. Utwórz nowy folder na innej partycji (np. D:), nadając mu np. nazwę Pliki. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder systemowy Moje dokumenty w oknie Eksploratora i wskaż polecenie _ Właściwości _. Kliknij przycisk _ Przenieś _ i przeskocz do założonego uprzednio folderu D:\Pliki. Zaznacz go i potwierdź przyciskiem _ OK _. Teraz Windows przeniesie doń wszystkie pliki, uwalniając dużo miejsca na partycji C:.

Rada 2 - przemieszczenie pliku wymiany. Zaloguj się w Windows jako administrator i otwórz menu _ Start | Ustawienia | Panel sterowania _. Kliknij dwukrotnie aplet _ System _, przeskocz na kartę _ Zaawansowane _, a następnie kliknij przycisk _ Ustawienia _ w rubryce _ Wydajność _. Przejdź na kartę _ Zaawansowane _.

Po kliknięciu przycisku _ Zmień _ w rubryce _ Pamięć wirtualna _ możesz wybrać inną partycję dla pliku wymiany. Wskaż na liście inny dysk, np. D:, zaznacz opcję _ Rozmiar kontrolowany przez system _ i potwierdź swój wybór przyciskiem _ Ustaw _. W dalszej kolejności usuń plik wymiany z dysku C:, wskazując go na liście _ Dysk [Etykieta woluminu] _ i zaznaczając opcję _ Bez pliku stronicowania _.

Obraz
© Również przenosząc plik wymiany na inną partycję, zrobisz wolne miejsce na partycji systemowej (fot. PC World)

Rada 3 - zastosowanie narzędzia Oczyszczanie dysku. Poprzez menu _ Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe _ dostaniesz się do programu _ Oczyszczanie dysku _. Za jego pomocą udaje się zwolnić przeważnie kilkaset megabajtów, które zajmują m.in. kopie zapasowe. Wręcz kilka gigabajtów uzyskasz, jeżeli zdecydujesz się pozbyć punktów przywracania systemu. Przeskocz w tym celu na kartę _ Więcej opcji _ i kliknij przycisk _ Oczyść _ w rubryce _ Przywracanie systemu _. Wówczas Windows zachowa tylko ostatni punkt przywracania.

Obraz
© Bardzo dużo miejsca zwolnisz, usuwając punkty przywracania, jednak lepiej tego nie rób, jeśli często instalujesz nowe aplikacje (fot. PC World)

Błąd 8 - eksperymentowanie w BIOS-ie

Co się dzieje. BIOS jest zapisany w specjalnym układzie scalonym na płycie głównej komputera. Jest to w pewnym sensie minimalny system, który zarządza podzespołami zgromadzonymi w pececie. Po krótkiej procedurze sprawdzającym podzespoły sprzętowe uruchamia właściwy system operacyjny. Niewłaściwe ustawienia w BIOS-ie mogą sprawić, że wczytanie systemu okaże się niemożliwe.

Jak temu przeciwdziałać. Nie baw się BIOS-em. Modyfikuj jego ustawienia tylko wtedy, gdy dokładnie wiesz, co robisz. Koniecznie zanotuj pierwotną wartość parametru, zanim ją zmienisz. W ten sposób będziesz mógł w razie potrzeby cofnąć zmiany i przywrócić wcześniejsze ustawienia. Na wypadek kompletnej awarii wielu producentów wyposaża swój BIOS w opcję o nazwie _ Load Fail-Safe Defaults _ lub podobnej. Za jej pomocą możesz za jednym zamachem ustawić bezpieczne wartości parametrów.

Pamiętaj jednak, że w tej konfiguracji komputer nie uzyskuje swojej maksymalnej wydajności.

Obraz
© Koło ratunkowe - w razie opresji skorzystaj z funkcji Load Fail-Safe Defaults, aby wczytać sprawdzoną konfigurację opcji BIOS-u (fot. PC World)

Błąd 9 - przetaktowywanie wszystkich podzespołów komputera

Co się dzieje. Przetaktowując określony podzespół sprzętowy, wymuszasz jego działanie w warunkach, które wykraczają poza specyfikację producenta. Może to się skończyć dobrze, bo w ramach tolerancji procesu produkcyjnego występują także odchylenia w górę, a wówczas urządzenia są w stanie wytrzymać gorsze warunki. Niemniej jednak warto unikać przetaktowywania, bo podkręcone w ten sposób podzespoły dość często kończą służbę jeszcze przed upływem okresu żywotności deklarowanego przez producenta.

Jak temu przeciwdziałać. Podzespoły nowoczesnych komputerów są tak wydajne, że przetaktowanie nie przynosi wielkich korzyści. Dlatego warto zrezygnować z przetaktowywania.

Błąd 10 - brak kontroli nad temperaturą wewnątrz obudowy

Co się dzieje. Wewnątrz obudowy komputera musi nieustannie cyrkulować strumień powietrza, aby zapewniać podzespołom odpowiednie chłodzenie. Gdy pecet się przegrzeje, dojdzie do zawieszenia systemu. W najgorszym wypadku zagrożone są twoje dane, bo akurat twardy dysk jest wrażliwym urządzeniem i reaguje na przegrzanie. Ponadto w upale podzespoły sprzętowe starzeją się szybciej i w niekorzystnych warunkach szybciej ulegają awariom.

Jak temu przeciwdziałać. Upewniaj się od czasu do czasu, że żaden z podzespołów sprzętowych nie przegrzewa się. Jeśli chcesz to skorzystać z bezpłatnego rozwiązania, pomoże ci np. HWMonitor. Temperatura twardego dysku powinna wynosić znacznie poniżej 5. stopni Celsjusza. Tylko nieliczne modele wytrzymują temperatury na poziomie 60 stopni. Maksymalna i optymalna temperatura twojego modelu powinna być podana w witrynie producenta.

Źródło artykułu:PC World Komputer
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (112)