Bez piractwa gospodarka wzrosłaby o 35%

Bez piractwa gospodarka wzrosłaby o 35%

Bez piractwa gospodarka wzrosłaby o 35%
16.09.2010 10:42

Ograniczenie piractwa komputerowego wywołuje efekt fali dla całej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu wydatków związanych z IT. Wydatki te przyczyniają się z kolei do tworzenia nowych miejsc pracy oraz powodują wzrost wpływów z podatków — im szybszy postęp w walce z piractwem komputerowym, tym większe korzyści.

Takie wnioski wynikają z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Business Software Alliance (BSA) przez IDC. Wyniki badania wskazują korzyści gospodarcze z obniżenia piractwa komputerowego o 1. punktów procentowych w 42 krajach, w tym w Polsce.
Z raportu „Korzyści gospodarcze z ograniczenia piractwa komputerowego”. (ang. The Economic Benefits of Reducing Software Piracy) wynika, że redukcja 54-procentowej skali piractwa komputerowego w Polsce o 10 punktów procentowych w ciągu czterech lat przyczyniłaby się do stworzenia 1 812 miejsc pracy w branży nowych technologii, wzrostu PKB o ponad 3 mld złotych (3,058 mld zł) i wzrostu dochodów państwa z tytułu podatków o ponad 446 mln złotych (446,265 mln zł) do 2013 roku, przy czym ocenia się, że 66% tych korzyści odniosłaby gospodarka krajowa. Ponadto, z badania wynika, że korzyści potęgują się, jeśli tempo walki z kradzieżą oprogramowania jest wyższe. Gdyby udało się ograniczyć piractwo komputerowe w Polsce o 10 punktów procentowych nie w ciągu czterech, lecz dwóch lat, to wzrost PKB oraz wpływów z podatków wyniósłby 35%.

Obraz

„Ograniczenie piractwa komputerowego może stać się niezwykle ważnym bodźcem rozwoju gospodarczego”. — stwierdził Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce. — „Zważywszy, iż sprzedaż oprogramowania stwarza popyt na różnego rodzaju usługi, w tym dystrybucję i serwis, skutki piractwa komputerowego odczuwają nie tylko producenci oprogramowania, ale także lokalni dystrybutorzy i usługodawcy, którzy wskutek piractwa uzyskują mniejsze przychody, dzięki którym mogliby tworzyć nowe miejsca pracy oraz musieliby zapłacić wyższe podatki, co w końcowym efekcie pozwoliłoby przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju” — wyjaśnia Witucki.

Z globalnych danych wynika, że zmniejszenie piractwa komputerowego o 1. punktów procentowych w ciągu najbliższych czterech lat spowodowałoby wzrost PKB w 42 krajach uwzględnionych w badaniu o 142 mld dolarów (142,328 mld USD) przy czym ponad 80% tej kwoty pozostałoby w tych krajach. Ponadto, powstałoby prawie 500 tys. nowych miejsc pracy w branży nowych technologii, a także zwiększyłyby się globalne wpływy z podatków o blisko 32 mld dolarów (31,906 mld USD). Gdyby natomiast udało się ograniczyć piractwo komputerowe o 10 punktów procentowych już w ciągu pierwszych dwóch lat, to korzyści dla gospodarki byłyby wyższe o dodatkowe 36%. PKB wzrósłby wówczas o 193 mld dolarów (193,014 mld USD), zaś wpływy z podatków zwiększyłyby się do 2013 roku o ponad 43 mld dolarów (43,415 mld USD).

BSA zaleca podjęcie następujących działań w celu skutecznego zmniejszenia skali piractwa komputerowego:

- propagowanie wiedzy o znaczeniu własności intelektualnej (IP) oraz praktyki profesjonalnego zarządzania oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management);
- stworzenie silnych i skutecznych mechanizmów egzekwowania praw własności intelektualnej;
- przeznaczenie odpowiednich środków na egzekwowanie praw własności intelektualnej, w tym stworzenie zajmujących się tym wyspecjalizowanych organów, a także pogłębianie współpracy międzynarodowej między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa w poszczególnych krajach;
- wdrożenie procedur gwarantujących korzystanie wyłącznie z legalnego oprogramowania w instytucjach państwowych oraz w firmach realizujących zamówienia publiczne.

Raport „Korzyści gospodarcze płynące z ograniczenia piractwa komputerowego” opracowano przy zastosowaniu Piracy Impact Model, obejmującego dane rynkowe dotyczące wydatków IT oraz współczynniki piractwa komputerowego na świecie, a także informacje o wielkości zatrudnienia w sektorze IT oraz wpływach z podatków związanych z tym sektorem.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (100)