Spółka czterech operatorów przegrała DVB-H!

Spółka czterech operatorów przegrała DVB‑H!

Spółka czterech operatorów przegrała DVB-H!
06.03.2009 19:52

Oferta zamojskiej spółki INFO-TV-FM uzyskała najwięcej punktów w konkursie na rezerwację częstotliwości do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-H. Spółka czterech operatorów - Mobile TV - przegrała.

  1. października 2008 roku Prezes UKE opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu na rezerwację częstotliwości obejmującą kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470 - 790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej.

Zwycięzca konkursu będzie uprawniony do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości w okresie do 31. maja 2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 1. czerwca 2015 roku do 31. grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju.

Ocena złożonych ofert

Komisja konkursowa pracowała w okresie od 15. stycznia do 6. marca w siedzibie UKE. Termin składania ofert upłynął 15. stycznia o godz. 15:00. W wyznaczonym terminie do UKE wpłynęły dwie oferty złożone przez Mobile TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Do etapu II badania ofert zostały zakwalifikowane wszystkie powyższe oferty. Kryteriami oceny złożonych ofert były:
• zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika konkursu,
• wysokość kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika konkursu,
• zobowiązania podjęte przez Uczestnika konkursu w ramach konkursu odnośnie tempa rozwoju usług,
• wiarygodność finansowa Uczestnika konkursu.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym konkursie było kryterium zachowania warunków konkurencji.

W wyniku dokonanej przez Komisję konkursową oceny ofert, poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:
1) Oferta złożona przez INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu - 750,000 punktów,
2) Oferta złożona przez Mobile TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 483,944 punktów.

Zobowiązania konkursowe

Spółka INFO-TV-FM w złożonej ofercie zobowiązała się do:

1) oferowania hurtowego audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją na obszarze całego kraju, zawierających co najmniej 16 programów radiofonicznych lub telewizyjnych, od co najmniej 16 unikalnych dostawców audiowizualnych usług medialnych w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji.

2) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem, rozumianego jako moment ogłoszenia równej i niedyskryminacyjnej oferty hurtowej przy jednoczesnym umożliwieniu odbioru użytkownikom końcowym na obszarach, na których nastąpiło rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości;

3) osiągnięcia deklarowanego poniżej tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB μV/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 10 obszarach wykorzystywania częstotliwości: na koniec roku 2009;

4) osiągnięcia deklarowanego poniżej tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB μV/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 31 obszarach wykorzystywania częstotliwości: na koniec roku 2011.

Minimalna jednorazowa opłata za dokonanie rezerwacji częstotliwości w drodze niniejszego konkursu wynosiła 105.600 zł, co stanowi 50% opłaty rocznej za prawo do dysponowania tymi zasobami częstotliwości. INFO-TV-FM zadeklarowała 15 mln zł ponad tę minimalną jednorazową opłatę za dokonanie rezerwacji częstotliwości. W sumie Spółka wpłaci do budżetu państwa kwotę 15.105.600 zł.

Postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości

Po przeprowadzeniu konkursu Prezes UKE prowadzi postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości. Stronami tego postępowania będą uczestnicy konkursu, którzy w terminie 7 dni złożą do Prezesa UKE wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości będących przedmiotem konkursu.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)