Rząd: do 2020 r. każdy Polak z dostępem do internetu co najmniej 30 Mb/s

Rząd: do 2020 r. każdy Polak z dostępem do internetu co najmniej 30 Mb/s

Rząd: do 2020 r. każdy Polak z dostępem do internetu co najmniej 30 Mb/s
Źródło zdjęć: © © jd-photodesign - Fotolia.com
09.01.2014 09:30, aktualizacja: 09.01.2014 10:44

Zwiększeniu dostępu do szybkiego internetu i ułatwieniu obywatelom
korzystania z e-usług służyć ma przyjęty przez rząd program Polska Cyfrowa 2014 - 2020.
Program zakłada też rozwój e-administracji i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju składa się z trzech części nazywanych osiami.

- _ W Programie Polska Cyfrowa są pakiety związane z dokończeniem budowy sieci szerokopasmowych tam, gdzie nie wchodzą firmy prywatne, bo im się to nie opłaca. Program zakłada także rozwój e-administracji, czyli umieszczenie w sieci wszystkich spraw, które dotyczą obywatela, które załatwia z urzędami _ - powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Dodała, że w Programie znalazł się także pakiet związany ze wzrostem kompetencji cyfrowych obywateli. - _ Chodzi o to, abyśmy mieli sieć, to co w sieci i żeby ludzi mogli i umieli z tego korzystać _ - dodała Bieńkowska.

Pierwsza oś dotyczy zwiększenia powszechnego dostępu do szybkiego internetu. Jej głównym celem jest zniesienie różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu w poszczególnych regionach Polski. Głównie chodzi tu o wspieranie rozwoju nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie (najczęściej chodzi o obszary wiejskie i słabo zaludnione).

Program zakłada, że do 202. roku każdy Polak będzie mógł mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbp/s (obecnie taką przepustowość posiada ok. 4 proc. łączy internetowych). Taka przepustowość sieci pozwala na świadczenie zaawansowanych usług cyfrowych wysokiej jakości. Narodowy Plan Szerokopasmowy zakłada również "doprowadzenie do wykorzystania dostępu do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50 proc. gospodarstw domowych do końca 2020 roku". Na realizację celów pierwszej osi przeznaczone jest ponad 1 mld euro.

Druga oś dotyczy rozwoju usług e-administracji i otwartego rządu. Chodzi o ułatwienie obywatelom dostępu do e-usług związanych m.in. ze sprawami administracyjnymi, rynkiem pracy, ochroną zdrowia, wymiarem sprawiedliwości i sądownictwem, podatkami. E-usługi powinny być także dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Usprawnieniu działań administracji publicznej ma służyć wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędach, współdziałanie systemów komputerowych używanych w administracji publicznej oraz ich integracja na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej ePUAP.

W ramach drugiej osi Polska Cyfrowa zakłada się także udostępnienie w formie elektronicznej danych gromadzonych przez administrację publiczną. Chodzi m.in. o dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska. Planowane jest także udostępniania treści o charakterze edukacyjnym i naukowym. Na realizację celów drugiej osi przeznaczono ponad 1 mld euro.

Ostatnia - trzecia oś, na którą przeznaczono 13. mln euro - dotyczy cyfrowej aktywizacji obywateli i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Chodzi o zachęcenie do korzystania z internetu osób, które jeszcze z niego nie korzystają oraz podniesienia cyfrowych kompetencji Polaków. Do realizacji tych celów mają być wykorzystane lokalne biblioteki, ośrodki kultury, w których powstaną cyfrowe centra aktywności.

Centra będą organizować m.in. naukę korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych (np. e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e-konsultacje społeczne, kontakty międzyludzkie, pomoc w uzyskaniu profilu zaufanego, e-zdrowie itp.), czy też naukę korzystania z cyfrowych zasobów kultury oraz pomoc szkoleniową.

Program Polska Cyfrowa zakłada także wsparcie stypendialne dla najzdolniejszych studentów informatyki w ramach programu e-pionier. W jego ramach mają być organizowane konkursy dla uzdolnionych studentów na przygotowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dla istotnych problemów społecznych np.: bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, dostępności stron internetowych dla niepełnosprawnych, wykorzystanie dóbr kultury.

Zwycięzcy konkursów otrzymają wsparcie finansowe i doradcze (np. z zakresu wzmacniania kompetencji koniecznych do samodzielnej realizacji innowacyjnych projektów informatycznych), oraz możliwość udziału w warsztatach, seminariach i stażach.

W programie Polska Cyfrowa zapisano także działania służące zwiększeniu udziału w świecie cyfrowym osób niepełnosprawnych.

-/jg/jg

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (373)