Masz telefon i internet? Idą zmiany na lepsze

Masz telefon i internet? Idą zmiany na lepsze

Masz telefon i internet? Idą zmiany na lepsze
Źródło zdjęć: © sxc.hu
24.05.2011 11:26, aktualizacja: 24.05.2011 11:57

Od 25 maja 2011 r. wszyscy Europejczycy będą korzystać z nowych uprawnień i usług w dziedzinie telefonii - w tym komórkowej - i internetu. Do tego dnia we wszystkich państwach Unii mają zostać wdrożone nowe unijne zasady dla sektora telekomunikacji, które mają go uczynić bardziej konkurencyjnym, co w efekcie przyniesie dogodniejsze usługi dla klientów.

Chodzi między innymi o zapewnienie klientom możliwości zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia, z zachowaniem numeru telefonu, gwarancje większej przejrzystości oferowanych klientom usług oraz lepszej ochrony ich danych osobowych w sieci. Dzięki nowym uprawnieniom nadzorczym uzyskanym przez Komisję oraz uprawnieniom regulacyjnym, nadanym Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zwiększy się pewność prawna, a operatorzy telekomunikacyjni znajdą się na wspólnym, ogólnoeuropejskim rynku. Komisja współpracowała ściśle z administracjami państw członkowskich dla zapewnienia sprawnego wdrożenia tych unijnych przepisów. Może ona wystąpić z postępowaniem w sprawie uchybienia ich zobowiązaniom, gdyby doszło do opóźnień wdrożenia.

Obraz
© (fot. sxc.hu)

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Obywatele i przedsiębiorcy pragnący cieszyć się bardziej konkurencyjnymi usługami telekomunikacyjnymi powinni wykorzystać w pełni możliwości, jakie uzyskają dzięki nowym regułom. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tak się stało. Jeśli nowe uprawnienia nie będą się przekładały na rzeczywiste korzyści, osobiście podejmę wszelkie niezbędne kroki zmierzające do naprawy sytuacji w odniesieniu do państw członkowskich i operatorów telekomunikacyjnych.”

Obowiązujące od 25 maja nowe przepisy unijne zapewniają obywatelom i przedsiębiorcom:

Wyższy poziom ochrony praw konsumenta i większy wybór:

- Możliwość zmiany operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej z zachowaniem numeru w ciągu jednego dnia roboczego.

- Ograniczenie do 2. miesięcy początkowej długości nowego abonamentu, przy jednoczesnym zobowiązaniu operatorów do oferowania dwunastomiesięcznych umów.Ma to umożliwić klientom łatwiejsze zmienianie operatorów w przypadku, gdy znajdą sobie lepszą ofertę.
- Bardziej przejrzyste informacje o usługach wliczonych w abonament. Umowy abonenckie będą musiały zawierać opis minimalnego poziomu jakości świadczonych usług. W szczególności abonenci internetowi będą musieli otrzymywać informacje na temat technik zarządzania ruchem i ich wpływu na jakość usług, jak również wszelkich innych ograniczeń - w rodzaju ograniczenia szerokości pasma lub dostępnej prędkości połączenia, blokowania czy ograniczania niektórych rodzajów połączeń - na przykład połączeń telefonii internetowej w technologii VoIP (Voice Over Internet Protocol). Wymagane będzie również określenie w umowie szczegółów rekompensat i zwrotów kosztów, przysługujących w razie niespełnienia takiego minimalnego poziomu usług.

Lepsza ochrona prywatności i bezpieczeństwa w sieci:

- Poprawa ochrony przed naruszeniem prywatności danych osobowych oraz przed spamem (tj. niezamawianą pocztą elektroniczą) wraz z obowiązkiem powiadamiania o wszelkich naruszeniach poufności danych osobowych.

- Poprawa poziomu informacji i wymogów uzyskania zgody zainteresowanych w celach przechowywania i udostępniania informacji zachowywanych w urządzeniach użytkownika (takich jak „cookies”. niezwiązane bezpośrednio z usługą, z jakiej korzysta dany użytkownik).

Do dalszych nowości zawartych w pakiecie należy poprawa dostępu do numerów alarmowych, w szczególności w przypadku korzystania z połączenia z europejskim numerem alarmowym 112.

Komisja ściśle monitoruje wdrażanie nowych reguł telekomunikacyjnych w państwach członkowskich i zamierza w pełni wykorzystać swoje uprawnienia, zwiększone niedawno na mocy traktatu lizbońskiego, by dopilnować pełnego i terminowego wdrożenia zaktualizowanych unijnych przepisów w tej dziedzinie do prawa krajowego każdego z państw członkowskich.

Nowe reguły w dziedzinie telekomunikacji zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę pod koniec roku 2009. Parlament i Rada zgodziły się co do tego, że reguły muszą być wdrożone do prawodawstwa narodowego wszystkich państw członkowskich do 25 maja 2011 r.

Źródło: Komisja Europejska

-/SW/

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (38)