Dobre wyniki finansowe Grupy TP

Dobre wyniki finansowe Grupy TP

Dobre wyniki finansowe Grupy TP
27.07.2011 11:03, aktualizacja: 27.07.2011 11:16

Zysk netto grupy TP SA w II kwartale 2011 r. wzrósł do 995 mln zł z 325 mln
zł rok wcześniej, wobec 840 mln zł konsensusu - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Na wyniki wpłynęła sprzedaż spółki zależnej TP Emitel i zawiązana rezerwa na karę od Komisji Europejskiej.

TP SA podała, że skorygowany zysk netto o zysk ze sprzedaży udziałów w TP Emitel (+1,2 mld zł) oraz zawiązanie rezerwy na karę nałożoną przez Komisję Europejską (-0,4. mld zł) w II kw. wyniósł 265 mln zł, czyli wzrósł o 40 proc. względem I kw. 2011 roku.

Zysk operacyjny w II kwartale wyniósł 1,15. mld zł wobec 507 mln zł rok wcześniej i wobec 1,172 mld zł konsensusu.

EBITDA wzrosła o 45,7 proc. do 2,14. mld zł wobec 2,133 mld zł konsensusu. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 37,3 proc. wobec 36,9 proc. rok wcześniej.

Przychody telekomu zmniejszyły się w drugim kwartale 201. roku o 4,9 proc. r/r do 3,790 mld zł wobec 3,798 mld zł konsensusu.

Spółka podała, że na przychody Grupy TP w II kw. 201. r/r wpłynęła m.in. obniżka stawek MTR za SMS oraz zdarzenia losowe.

"Głównym czynnikiem zwiększającym przychody Grupy był w dalszym ciągu segment komórkowy, w którym nastąpił wzrost o 1,5 proc. rok-do-roku. Segment telefonii stacjonarnej miał nadal niekorzystny wpływ na ewolucję przychodów, odnotowując w pierwszym półroczu 8 proc. spadek przychodów" - podano w komunikacie.

Wolne przepływy pieniężne netto wyniosły w II kw. 2011 roku 507 mln zł, a w całym pierwszym półroczu 905 mln zł. Spółka podtrzymała cel całoroczny na poziomie co najmniej 2,4 mld zł. "W pierwszym półroczu Grupa TP osiągnęła dobre wyniki finansowe. Dynamika przychodów jest zgodna z naszymi założeniami, a program optymalizacji kosztów od początku roku przyniósł ponad 100 mln zł oszczędności, wspierając solidną skorygowaną marżę EBITDA. Pomimo zawiązania dodatkowych rezerw na ryzyka, Grupa odnotowała w pierwszym półroczu rekordowy zysk netto w wysokości 1,2 mld zł - również dzięki zbyciu TP Emitel" - powiedział cytowany w komunikacie Jacques de Galzain, członek zarządu TP ds. finansów. "W pierwszym półroczu wygenerowaliśmy wolne przepływy pieniężne w wysokości 90. mln zł, co jest solidnym wynikiem zważywszy na duże płatności za ubiegłoroczne inwestycje. W dalszym ciągu konsekwentnie dążymy do optymalizacji kosztów i wolnych przepływów pieniężnych, a wyniki Grupy od początku roku oraz oczekiwania na drugie
półrocze pozwalają nam potwierdzić całoroczny cel w zakresie przepływów pieniężnych" - dodał.

Spółka podała też, że rezerwa na karę nałożoną przez Komisję Europejską nie wpłynie na politykę dywidendową.

Narastająco po dwóch kwartałach zysk netto grupy TP SA wzrósł do 1,18. mld zł z 610 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 1,518 mld zł wobec 981 mln zł rok wcześniej, EBITDA wyniosła 3,489 mld zł wobec 2,892 mld zł, a przychody telekomu zmniejszyły się pierwszym półroczu 4,3 proc. r/r do 7,519 mld zł z 7,860 mld zł przed rokiem.

"Drugi kwartał to kolejny ważny etap w skutecznej realizacji naszego planu średnioterminowego. Pod względem finansowym, przychody, marża EBITDA i wolne przepływy pieniężne netto są zgodne z założeniami i celami całorocznymi. W sferze komercyjnej, odnotowujemy znaczny przyrost bazy klientów usług komórkowych i telewizyjnych. Co więcej, pozyskanie w ciągu ostatnich 1. miesięcy 50 tys. nowych klientów dostępu do Internetu potwierdza słuszność zasadniczych zmian dokonanych w tej ofercie oraz umacnia nas w przekonaniu, że jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać możliwości rynkowe w tym segmencie" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Witucki, prezes TP SA.

"Równolegle podpisaliśmy dwie umowy o dalekosiężnych skutkach dla Grupy TP. Sprzedaż spółki TP Emitel nie tylko przyniosła znaczny zysk, ale pokazała również naszą determinację w dążeniu do optymalizacji posiadanego portfela aktywów. Chciałbym także zwrócić uwagę na podpisaną z T-Mobile umowę o współkorzystaniu z sieci, która jest korzystna dla wszystkich stron: klientom zapewnia zwiększenie zasięgu i przepustowości sieci, a Grupie TP przyniesie w długiej perspektywie znaczące oszczędności. Jesteśmy świadomi wyzwań, przed którymi stoimy, i chcemy w dalszym ciągu poprawiać nasze wyniki w kolejnych kwartałach. Jednak patrząc na ostatnie półrocze, a także ostatnich osiemnaście miesięcy, jesteśmy przekonani, że na półmetku realizacji naszego planu Grupa TP jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich celów średnioterminowych" - dodał.

Według szacunków Grupy TP, wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce zwiększyła się w II kw. o 0,5 proc. po wzroście o 0,2 proc. (rok-do-roku) w I kw. 2011. Niska dynamika odzwierciedla wprowadzoną w styczniu 2011 obniżkę stawek MTR za SMS (z 15 gr do 8 gr). Do wzrostu wartości rynku w II kw. ponownie przyczynił się przede wszystkim segment komórkowy, który odnotował wzrost o 3 proc. względem ubiegłego roku, podczas gdy czynnikiem negatywnie wpływającym na wartość rynku był segment telefonii stacjonarnej, w którym nastąpił spadek o 3,8 proc. (rok-do-roku).

Pieniężne nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły w I półroczu 201. roku 1,601 mld zł i były wyższe o 587 mln zł rok-do-roku, co wynikało przede wszystkim z płatności za inwestycje z ubiegłego roku, oraz z szybszej realizacji inwestycji w 2011 roku.

Przychody TP z segmentu telefonii stacjonarnej spadły w II kwartale o 8,3 proc. do 2,09. mld zł, a w całym I półroczu spadły o 8,0 proc. do 4,229 mld zł.

Liczba łączy stacjonarnych zmniejszyła się w II kw. 201. roku o 11,0 proc. do 6,004 mln. Natomiast liczba detalicznych dostępów szerokopasmowych zwiększyła się o 2,2 proc. do 2,311 mln z 2,261 mln, a liczba przyłączeń netto wyniosła w II kw. 2011 roku 14 tys.

Liczba klientów usług TV zwiększyła się o 30,8 proc. do 59. tys.

Skorygowana marża EBITDA (o zysk ze sprzedaży TP Emitel i rezerwę na KE) dla segmentu telefonii stacjonarnej wyniosła w II kw. 2011 roku 39,2 proc., wobec 37,6 proc. rok wcześniej.

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)