Koronawirus w Polsce. Od dziś stan zagrożenia epidemicznego. Wyjaśniamy, co oznacza

Koronawirus w Polsce. Od dziś stan zagrożenia epidemicznego. Wyjaśniamy, co oznacza

Koronawirus w Polsce. Od dziś stan zagrożenia epidemicznego. Wyjaśniamy, co oznacza
Źródło zdjęć: © Shutterstock.com
12.03.2020 14:46, aktualizacja: 13.03.2020 08:03

Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - ogłosił podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co to oznacza? Minister może m.in. ograniczyć sposoby przemieszczania się.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że w środę 11 marca WHO ogłosiło stan pandemii, a także przekazał, że w czwartek zostanie wydane rozporządzenie ws. zagrożenia stanem epidemicznym w Polsce. Co to oznacza w praktyce?

Konkretne zasady odnoszące się do stanu epidemicznego są określone w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wynika z niej między innymi, że minister zdrowia może tymczasowo zdecydować o m.in:

  • czasowym ograniczeniu określonego sposobu przemieszczania się
  • czasowym ograniczeniu lub zakazie obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych
  • czasowym ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
  • zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Treść ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rozdział 8: Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego

Art. 46. Ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

1 - Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2 - Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 - Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne, ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 stosowanie przepisów ustawy, ust. 1.

4 - W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

5 - Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych

2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

6 - Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)