Więcej Leopardów z Niemiec. Mogą trafić do sąsiada Polski

Więcej Leopardów z Niemiec. Mogą trafić do sąsiada Polski

Leopard
Leopard
Źródło zdjęć: © Licencjodawca | Matyáš Čech
17.03.2024 15:49

Czeski resort obrony poinformował o prowadzonych z Berlinem negocja­cjach w sprawie przejęcia kolejnej partii czter­nastu czołgów Leopard 2A4 i poje­dyn­czego wozu zabez­pieczenia technicz­nego Bergepanzer 3 Büffel.

Wozy miałyby być nieodpłatnie przekazane przez Niemców. Dodatkowo prowadzone są negocjacje w sprawie odkupienia przez Pragę kolejnych czternastu czołgów z zasobów niemieckiego przemysłu.

Pierwszą 14 przekazano na podstawie zawartej w październiku 2022 r. umowy międzyrządowej. Niemieckie Leo­pardy stanowią rekompensatę dla Pragi za czołgi T-72M1 przekazane walczącej Ukrainie. Pierwszy czeski Leopard został dostarczony dwa miesiące po zawarciu umowy, natomiast ostatni – w listopadzie ubiegłego roku. Osiem miesięcy wcześniej Leopardy przeszły testy kwali­fi­kacyjne, potwier­dzające zdolność do przyjęcia na uzbrojenie. Wszystkie służą obecnie w 73. Batalionie Czołgów w Přá­slavicach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ministerka obrony Jana Černochová poinformowała o planach przejęcia kolejnych wozów. Umowa miałaby zostać podpisana w drugim kwartale bieżącego roku. Dostawy rozpoczęłyby się w drugiej połowie roku i zakończyłyby się rok później. Również do połowy tego roku dostarczony ma zostać Büffel będący częścią pierwszej transzy.

– Zarówno Republika Czeska, jak i Republika Federalna Niemiec są zain­te­re­so­wane dalszym wspieraniem walki Ukrainy z rosyjskim agresorem. Należy jednak zastąpić nasz sprzęt przekazany ukraińskim siłom zbrojnym – powiedziała Černochová.

Co interesujące, to Berlin złożył w styczniu propozycję przekazania kolej­nych czołgów. Ponadto czeski resort obrony otrzymał ofertę niemieckiego przemysłu na zakup kolejnych 14 Leopardów 2A4 i WZT Büffel na warun­kach podobnych do tych, jakie obowiązują niemieckie ministerstwo obrony. Czeski podatnik zapłaciłby za nowe wozy ponad 100 mln euro, ale dokładnej kwoty na razie nie znamy.

Propozycję przejęcia i odkupienia starszych wozów pozytywnie ocenia czeski sztab generalny. Jego szef, generał Karel Řehka, stwierdził, że przyjęcie oferty strony niemieckiej byłoby korzystne dla możli­wości obronnych kraju. Pozwoliłoby to w perspektywie krótko- i długo­ter­minowej zdecydowanie wzmoc­nić możli­wości czeskich wojsk pancernych. Jeśli doszłoby do podpisania obu umów, Praga dysponowałaby 48 Leopardami 2A4 i trzema wozami zabezpieczenia technicznego. Tym samym w całości można byłoby wycofać z jednostek liniowych czołgi T-72M4CZ – czescy pancerniacy mają ich trzydzieści.

Przejęcie starszych Leopardów nie przeszkodzi w pozyskaniu fabrycznie nowych Leopardów 2A8. Praga ma kupić nawet do 77 "ósemek" w ramach wspólnie nego­cjo­wa­nego zakupu z Niemcami. Wspólny zakup ma ułatwić wyne­go­cjowanie zdecy­do­wa­nie korzyst­niejszej dla Pragi ceny i terminu dostaw, co wielokrotnie podkreślała Černochová. Nie sprecy­zowano jednak, ile dokładnie czołgów i w jakich odmianach kupi nasz południowy sąsiad.

Na wyposażeniu czeskich wojsk lądo­wych znajduje się trzydzieści T-72M4CZ, które służą w 73. batalionie czołgów z koszarami w Přásla­vicach z 7. Brygady Zmechanizowanej z Hranic
Na wyposażeniu czeskich wojsk lądo­wych znajduje się trzydzieści T-72M4CZ, które służą w 73. batalionie czołgów z koszarami w Přásla­vicach z 7. Brygady Zmechanizowanej z Hranic© Konflikty.pl | Maciej Hypś

Według nieoficjalnych informacji, które przekazują czescy eksperci z branży, zakup obejmuje część gwarantowaną i opcjonalną. W ramach zamówienia podstawowego Czesi pozyskają 44 czołgi w odmianie bojowej/dowódczej i 15 pojazdów wsparcia (wozów zabezpieczenia tech­nicz­nego, mostów szturmowych). W ramach opcji istnieje możliwość powięk­szenia zamówienia o kolejne 14 Leopardów 2A8 i cztery pojazdy zabez­pieczenia.

Według resortu obrony zwiększenie liczby starszych Leopardów umożliwiłoby przejś­cie batalionu czołgów do nowej struktury i szybsze rozpoczęcie szkolenia personelu. Pozwoliłoby to zdobyć nie­zbęd­ne doświad­czenie w zakresie obsługi zachodnich wozów przed przyjęciem czołgu podstawowego nowej generacji. Po 2030 r. czeskie wojska lądowe mogłoby mieć w służbie czynnej lub w rezerwie ponad sto czołgów Leopard dwóch typów, co pozwo­liłoby w całości (i z nawiązką) zastąpić posowiecki sprzęt.

Twórz treści i zarabiaj na ich publikacji. Dołącz do WP Kreatora

Źródło artykułu:konflikty.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie