Nowa e-zapora na wschodniej granicy. To system, który zwiększy nasze bezpieczeństwo

Nowa e‑zapora na wschodniej granicy. To system, który zwiększy nasze bezpieczeństwo

Poza ogrodzeniem granica Polski jest chroniona przez niewidoczne czujniki
Poza ogrodzeniem granica Polski jest chroniona przez niewidoczne czujniki
Źródło zdjęć: © Gov.pl
oprac. KMO
26.02.2024 15:39

Firma SPRINT S.A. została wybrana do realizacji jednego z kluczowych elementów projektu zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią. Umowa dotycząca "Budowy zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku rzek Świsłocz i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej" została podpisana 23 lutego bieżącego roku z Komendantem Głównym Straży Granicznej. Koszt inwestycji na tym konkretnym odcinku granicznym wyniesie około 85,7 miliona złotych.

Projekt obejmuje budowę zapory elektronicznej wzdłuż 47-kilometrowego odcinka wschodniej granicy. Celem tej inwestycji jest zwiększenie skuteczności zabezpieczenia wzdłuż rzek Świsłocz i Istoczanka. Firma Sprint S.A. ma zapewnić kompleksową realizację projektu, co uwzględnia projektowanie, dostawę i instalację niezbędnego sprzętu, a także szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Prace nad projektem mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Nowa e-zapora na wschodniej granicy

Aby móc wziąć udział w przetargu, podmiot startujący musiał wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20 mln złotych.

Ta robota musiała obejmować budowę inwestycji liniowych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, czyli detekcyjnych linii kablowych, ochrony obwodowej ogrodzeń, linii kolejowych, linii i trakcji elektroenergetycznych, linii kablowych naziemnych i umieszczonych bezpośrednio w ziemi, linii kablowych podziemnych.

Prace nad zabezpieczeniem granicy państwowej będą realizowane według formuły "zaprojektuj i wybuduj". Przedsięwzięcie to obejmuje kompleksową realizację, w tym opracowanie dokumentacji, dostawę i instalację czujników, dostosowanie pomieszczeń Centrum Nadzoru, a także dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia. Firma Sprint S.A. zapewni również integrację wszystkich elementów systemu. Dodatkowo, przeprowadzi szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, które będą obejmować praktyczną obsługę bariery elektronicznej.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, jesteśmy gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom w ramach projektu, mającymi na celu wzmocnić bezpieczeństwo granic kraju. Ta inicjatywa to kolejny krok w ramach wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, skierowanych na poprawę ogólnego bezpieczeństwa.

Waldemar MatukiewiczWiceprezes Zarządu Sprint S.A.

Elektroniczna zapora będzie kolejną bareirą tego typu, chroniącą nasze granice. W praktyce tego typu rozwiązania są uzupełnieniem fizycznej zapory. Dzięki m.in. systemowi kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, czy kabli detekcyjnych wykrywają próbą nielegalnego przekroczenia granicy.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (34)