Czy Polska kupi okręty LCS od Stanów Zjednoczonych? Jest odpowiedź ministerstwa

Czy Polska kupi okręty LCS od Stanów Zjednoczonych? Jest odpowiedź ministerstwa

Czy Polska kupi okręty LCS od Stanów Zjednoczonych? Jest odpowiedź ministerstwa
Źródło zdjęć: © US Navy
Arkadiusz Stando
09.09.2020 13:12

Redakcja ZBiAM wysłała zapytanie do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie rozważań zakupu okrętów typu LCS od US Navy. Amerykanie chcą wycofać ze służby dość młode statki, co mogłoby stanowić doskonałą okazję do wzmocnienia Marynarki Wojennej RP.

Zespół Badań i Analiz Militarnych postanowił zapytać, czy Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje możliwość zakupu okrętów typu LCS. Według uzyskanej przez serwis odpowiedzi "kwe­stia pozy­ska­nia okrę­tów wie­lo­za­da­nio­wych typu LCS dla Marynarki Wojennej RP nie była przed­mio­tem roz­mów ze stroną ame­ry­kań­ską dot. poro­zu­mie­nia o wzmoc­nio­nej współ­pracy obron­nej. Marynarka Wojenna pro­wa­dzi ana­lizy uwzględ­nia­jące potrzeby wyni­ka­jące z Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2021 – 2035 z uwzględ­nie­niem roku 2020. Rozpatrywane są dostępne na rynku pro­jekty speł­nia­jące wyma­ga­nia MW".

Odpowiedź nie jest więc jednoznaczna. Ministerstwo Obrony Narodowej nie odrzuca takiej możliwości, ale też nie wskazuje na wyraźne zainteresowanie okrętami LCS. 3 września sejm odpowiedział też na wcześniejszą interpelację poselską, dotyczącą ewentualnego zakupu statków wojennych od US Navy.

Odpowiedzi udzielił wiceminister obrony, Wojciech Skurkiewicz: "(...)uprzej­mie infor­muję, że pozy­ski­wa­nie okrę­tów w ramach potrzeb per­spek­ty­wicz­nych jest prze­pro­wa­dzane w opar­ciu o nie­jawne doku­menty okre­śla­jące pożą­dane para­me­try oraz nie­zbędny poziom finan­so­wa­nia pro­jektu. Marynarka Wojenna (MW) okre­śliła swoje prio­ry­te­towe Wymaganie Operacyjne jakim jest okręt wie­lo­za­da­niowy klasy fre­gata ze zdol­no­ścią do dowo­dze­nia zespo­łem okrę­tów ude­rze­nio­wych, powszech­nie znane pn. MIECZNIK".

Z odpowiedzi ministerstwa możemy wywnioskować, że pomysł zakupu okrętów klasy LCS nie został odrzucony. W przeciwnym wypadku, MON wyraźnie poinformowałby, że nie wyraża zainteresowania. Aktualnie trwają więc analizy, czy dane okręty spełnią wymagania naszej marynarki, oraz czy znajdą się odpowiednie środki na zakup LCS.

Okręty klasy LCS na sprzedaż

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (US Navy) poinformowała na początku lipca o planach wycofania ze służby czterech okrętów, służących do walki na wodach litoralnych. Określa się je skrótem LCS, co w praktyce oznacza walkę w strefie przybrzeżnej. Wśród wymienianych okrętów mówi się o dwóch okrętach typu Freedom oraz dwóch okrętach typu Independence.

Są nimi okręty USS Freedom (w służbie od 2008 roku), USS Independence (w służbie od 2010 roku), USS Coronado (w służbie od 2014 roku) oraz USS Fort Worth (w służbie od 2012 roku). Jak widać, nie są to okręty względnie przestarzałe. Jednakże, jako główne powody ich przedwczesnego wycofania z użytku wymienia się potencjalnie duże koszty modernizacji oraz problemy techniczne.

Źródło artykułu:WP Tech
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (339)