Unia zezwala na korzystanie z urządzeń elektronicznych w samolotach

Unia zezwala na korzystanie z urządzeń elektronicznych w samolotach

Unia zezwala na korzystanie z urządzeń elektronicznych w samolotach
Źródło zdjęć: © Kai Hendry / flickr.com / CC
10.12.2013 08:52, aktualizacja: 07.01.2014 11:19

EASA zaktualizowała wytyczne dotyczące korzystania z przenośnych urządzeń elektronicznych w samolotach. Agencja potwierdza, że korzystanie z tych urządzeń w "trybie samolotowym" (wyłączony sygnał komórkowy) w trakcie całej podróży

„Wszyscy lubimy być „online”, kiedy podróżujemy, jednak najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo. Poprosiłem o przegląd wytycznych w oparciu o jasną zasadę: to, co zagraża bezpieczeństwu, powinno być zabronione. Jeśli jednak coś jest bezpieczne, powinno być dozwolone w wyznaczonych granicach. Zrobiliśmy dziś pierwszy krok do zwiększenia swobody korzystania z urządzeń elektronicznych podczas kołowania, startu i lądowania. W następnej kolejności chcemy się zastanowić, na jakich zasadach można dopuścić korzystanie z sieci komórkowych na pokładzie samolotu. Przegląd ten wymaga czasu i musi się opierać na faktach. Mamy nadzieję, że nowe wytyczne UE dotyczące korzystania z urządzeń nadawczych w samolotach należących do unijnych przewoźników zostaną opublikowane w przyszłym roku”.

Nowe wytyczne

Opublikowane dziś zaktualizowane instrukcje bezpieczeństwa odnoszą się do przenośnych urządzeń elektronicznych z wyłączonym sygnałem komórkowym, czyli działających w „trybie samolotowym”. W wytycznych po raz pierwszy zezwala się na korzystanie z osobistych urządzeń elektronicznych w trybie samolotowym na wszystkich etapach podróży, od bramki w miejscu wylotu do bramki na lotnisku docelowym.

Wcześniej wszystkie osobiste urządzenia elektroniczne musiały być wyłączone podczas kołowania, startu i lądowania.

Kolejne kroki - Bluetooth, Wi-Fi, telefony komórkowe

Unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas zwrócił się do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) o przyspieszenie przeglądu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń nadawczych na pokładzie samolotów. Nowe wytyczne zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Obecnie linie lotnicze zazwyczaj nie pozwalają na połączenia telefoniczne czy korzystanie z Wi-Fi od momentu zamknięcia drzwi samolotu do momentu dotarcia do bramki i otwarcia drzwi na lotnisku docelowym.

Połączenie z siecią jest teraz możliwe tylko w specjalnie wyposażonych samolotach po osiągnięciu wysokości przelotowej. W tym przypadku pasażer nie łączy się z siecią naziemną, lecz z bezpiecznym systemem pokładowym. Wyposażenie takie posiada obecnie niewiele samolotów, można jednak zakładać, że w nadchodzących latach ich liczba zwiększy się. Komisja przyjęła ostatnio decyzję dotyczącą telekomunikacji umożliwiającą świadczenie usług 3. i 4G w odpowiednio wyposażonych samolotach, aby poprawić jakość połączeń uzyskiwanych przy pomocy urządzeń nadawczych.

Jaki będzie to miało wpływ na mój najbliższy lot?

Teraz swoje regulaminy muszą dostosować linie lotnicze. Wiele z nich dokona tego prawdopodobnie w najbliższych tygodniach. Pasażerowie muszą zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa wydawanych przez załogę, dlatego z urządzeń elektronicznych można korzystać tylko wtedy, gdy pozwoli na to załoga samolotu. Załoga będzie nadal prosiła o uwagę w trakcie instruktażu postępowania w razie niebezpieczeństwa oraz może prosić o schowanie ciężkich przedmiotów podczas startu i lądowania.

Obraz
© (fot. europa.eu)

Przenośne urządzenia elektroniczne - najczęściej zadawane pytania

Co to są przenośne urządzenia elektroniczne (PED)?

Do przenośnych urządzeń elektronicznych należą aparaty cyfrowe, smartfony, tablety, czytniki książek elektronicznych itp. Wytyczne wydane przez unijną Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odnoszą się do wszystkich PED pod warunkiem, że podczas ich używania nie następuje transmisja danych. Oznacza to, że używane są one w trybie samolotowym. Możliwość przesyłania danych, np. poprzez połączenie z siecią telefonii komórkowej, siecią Wi-Fi lub za pomocą technologii Bluetooth itp., powinna zostać zablokowana.

Słyszałem, że UE wprowadza dodatkowe możliwości bezpiecznego korzystania z PED na pokładzie samolotu - co się zmieniło?

W nowych europejskich instrukcjach bezpieczeństwa dopuszczono używanie przez pasażerów PED w trybie samolotowym na wszystkich etapach lotu, chyba że zabroni tego załoga lotnicza lub personel pokładowy.

Przed wprowadzeniem tej zmiany w instrukcjach bezpieczeństwa podawano, iż pasażerowie mogą korzystać na pokładzie samolotu ze swoich PED w trybie samolotowym (z zablokowaną transmisją), ale nie podczas kołowania, startu i lądowania.

Czy mogę już teraz korzystać na pokładzie z PED w trybie samolotowym, czy też muszę jeszcze poczekać?

Unijna Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dostarczyła liniom lotniczym zaktualizowaną wersję instrukcji bezpieczeństwa, która zawiera informację, jak rozszerzyć możliwości korzystania z PED na wszystkich etapach lotu, utrzymując ten sam poziom bezpieczeństwa.

Poszczególne linie lotnicze będą wdrażać nowe zasady w różnym tempie. Będą one musiały odpowiednio dostosować swoje procedury operacyjne, ale oczekuje się, że wiele z nich zrobi to już w najbliższych tygodniach.

Czy zawsze będę mógł korzystać na pokładzie z mojego PED w trybie samolotowym?

Najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo. W pewnych okolicznościach załoga lotnicza może nakazać pasażerom wyłączenie ich urządzeń. Pasażerowie muszą zawsze stosować się do wydawanych przez załogę poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lub dotyczących innych kwestii.

A co z funkcją przesyłania danych? Czy mogę na pokładzie używać mojego PED do wysyłania e-maili, SMS-ów itp.?

Jeszcze nie, ale unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas zwrócił się do EASA o przyspieszenie przeglądu zagrożeń związanych z korzystaniem podczas lotu z funkcji transmisji danych w urządzeniach elektronicznych. Opublikowanie zaktualizowanych instrukcji bezpieczeństwa planowane jest na 201. rok.

Obecnie wszystkie ograniczenia w korzystaniu na pokładzie samolotu z funkcji transmisji danych w PED (w tym w telefonach komórkowych) nadal obowiązują. PED mogą być używane w trybie przesyłu do uzyskania połączenia z siecią umożliwiającego prowadzenie rozmów telefonicznych lub korzystanie z poczty elektronicznej jedynie w samolotach, które są specjalnie w tym celu wyposażone w system pokładowy posiadający świadectwo bezpieczeństwa. Jednak nawet w przypadku takich samolotów połączenie dozwolone jest tylko wtedy, gdy samolot znajduje się na wysokości przelotowej; połączenie to uzyskuje się za pomocą systemu pokładowego, a nie sieci naziemnej. Linie lotnicze ustalą we własnym zakresie warunki dostępu, w szczególności stawki za połączenie. Obecnie nie ma jeszcze wielu samolotów wyposażonych w taki system, ale można oczekiwać, że ich liczba wzrośnie w nadchodzących latach. W każdym przypadku personel pokładowy powinien poinformować pasażerów o możliwościach wykonywania połączeń na pokładzie danego samolotu.

A co z rozmowami przez telefon? Czy nie będą one przeszkadzać współpasażerom?

Bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych będzie jednym z punktów przeglądu dotyczącego korzystania z funkcji transmisji w PED. Poszczególne linie lotnicze opracują praktyczne zasady odpowiadające wymaganiom ich klientów. Linie lotnicze mogą wprowadzić ograniczenia połączeń głosowych ze względów grzecznościowych.

Czy to nowe podejście nie zagraża bezpieczeństwu?

Nie, nowe zasady są wynikiem analizy przeprowadzonej przez specjalistów z całej branży lotniczej, reprezentujących między innymi linie lotnicze, producentów samolotów, stowarzyszenia pilotów oraz producentów PED.

Czy linia lotnicza ma obowiązek wprowadzenia nowych zasad?

Nie. Każda linia lotnicza może zdecydować się na stosowanie bardziej restrykcyjnych zasad używania PED. Linie lotnicze mogą według własnego uznania wprowadzać ograniczenia dotyczące korzystania przez pasażerów z PED.

Czy personel pokładowy lub załoga lotnicza mogą prosić pasażerów o nieużywanie PED?

Tak. Pasażerowie muszą zawsze stosować się do poleceń wydawanych przez personel pokładowy lub załogę lotniczą.

W jaki sposób członkowie personelu pokładowego lub załogi lotniczej dopilnują, by wszystkie PED były w trybie samolotowym?

Wszyscy powinni traktować bezpieczeństwo podczas lotu jako priorytet. Członkowie personelu pokładowego lub załogi lotniczej mogą nie być w stanie osobiście sprawdzić, czy wszyscy pasażerowie przestawili swoje urządzenia na tryb samolotowy. Pasażerowie są zawsze zobowiązani do stosowania się do poleceń personelu pokładowego i załogi lotniczej.

Co zrobią linie lotnicze z państw spoza UE? Czy nowe zasady obejmują wszystkie linie lotnicze działające w Europie?

Linie lotnicze spoza UE stosują uregulowania dotyczące korzystania z PED wydane przez ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego. Zaktualizowane wytyczne unijne mają zastosowanie jedynie do linii lotniczych z UE.

Źródło: europa.eu, SW, WP.PL

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)