Tymi trikami ułatwisz sobie pracę

Tymi trikami ułatwisz sobie pracę

Tymi trikami ułatwisz sobie pracę
Źródło zdjęć: © Fotolia | fotolia
Bolesław Breczko
31.10.2016 16:46, aktualizacja: 02.11.2016 09:03

Prawie każdy pracownik biurowy ma do czynienia na co dzień z programami pakietu MS Office. Chociaż mają one wiele ułatwień, nie wszyscy o nich wiedzą. W tym poradniku prezentujemy kilka wskazówek, które ułatwią pracę z Wordem i Excelem.

1 / 10

Skróty klawiszowe w Excelu

Obraz
© Fotolia | Gajus
 • *SHIFT + strzałki *– zaznaczanie kolejnych komórek, zgodnie ze wskazaniem strzałek
 • SHIFT + spacja – zaznaczenie całego wiersza
 • *CTRL + spacja *– zaznaczenie całej kolumny
 • CTRA + A – zaznaczenie całego arkusza
 • *PAGE UP/ PAGE DOWN *– przewijanie arkusza w górę/ w dół
 • CTRL + PAGE UP/ PAGE DOWN – przechodzenie między arkuszami
 • CTRL + SHIFT + = (znak równości) – jeśli zaznaczymy cały wiersz lub kolumnę to tym skrótem możemy wstawić nowy (wiersz lub kolumnę)
 • CTRL + - (minus) – jak powyżej, tylko że tym razem usuniemy wiersz lub kolumnę
 • F2 – pozwala na edytowanie komórki (bez podwójnego kliknięcia)
 • CTRL + ; (średnik) – wprowadza do komórki aktualną datę
2 / 10

Excel - zawsze aktualna data

Obraz
© WP.PL

Metody wprowadzania daty i czasu. Dzięki tym formułom wprowadzisz datę i godzinę, które na bieżąco będą się aktualizowały:

=TERAZ() – wprowadza bieżącą datę i godzinę

*=DZIŚ() *– wprowadza tylko bieżącą datę, bez godziny

3 / 10

Excel - działania na datach

Obraz
© WP.PL

Excel może też wykonywać działania na datach. Możemy na przykład obliczyć, ile dni jest pomiędzy dwiema datami. Wystarczy odjąć od siebie dwie komórki zawierające daty. W podobny sposób możemy dodać dni do daty.

Dzięki funkcji =DNI.ROBOCZE możemy policzyć, ile jest dni pracujących pomiędzy datami. Ta funkcja bierze pod uwagę tylko weekendy. Jeśli chcemy też uwzględnić święta, musimy podać je jako trzeci argument funkcji.

4 / 10

Excel - losowe liczby

Obraz
© WP.PL

Excel może wygenerować losowe liczby. Aby to zrobić użyj formuły =LOS(). Dzięki niej w komórce pojawi się losowa liczba między 0 a 1. Możesz określić zbiór z jakiego program ma wybrać liczby. Funkcja =LOS.ZAKR(1;100) wygeneruje losową liczbę z przedziału 1 i 100. Pamiętaj, że tak wygenerowane liczby będą zmieniać się przy każdej zmianie w arkuszu.

5 / 10

Excel sam uzupełni dane

Obraz
© WP.PL

Nie wszystko musisz wpisywać ręcznie. Excel może wypełnić za ciebie niektóre wartości. Jeśli musisz wpisać w komórkach kolejne daty, wystarczy że wpiszesz pierwszą, następnie zaznaczysz tę komórkę i przeciągniesz w dół, trzymając za plusik w dolnym prawym rogu komórki. W ten sposób możesz też wypełnić komórki dniami tygodnia lub miesiącami.

6 / 10

Word - pomocne skróty klawiszowe

Obraz
© Fotolia
 • Trzykrotnie kliknij, aby zaznaczyć cały akapit
 • *CTRL + klik *– zaznacz całe zdanie
 • Trzy znaki minus (---) i ENTER narysują poziomą linię
 • *CTRL + = *(znak równości) – sprawi, że wyraz zostanie zapisany w indeksie dolnym
 • *CTRL + SHIFT + = *- to indeks górny
 • CTRL + SHIFT + . *(kropka) – zwiększa rozmiar czcionki, a *CTRL + SHIFT + , (przecinek) go zmniejsza
 • SHIFT + F3 – każde użycie tego skrótu zmienia sposób, w jaki zapisany jest wyraz (wszystkie małe litery, wszystkie wielkie, pierwsza wielka reszta małych)
 • CTRL + strzałki – przesuwa kursor o całe wyrazy
 • CTRL + SHIFT + strzałki – zaznacza całe wyrazy
 • *CTRL + BACKSPACE lub DELETE *– usuwa całe wyrazy.
7 / 10

Word - generowanie losowego tekstu

Obraz
© WP.PL

Jeśli chcesz zapełnić stronę dowolnym tekstem, pomoże ci funkcja =rand(). Wpisz ją i wciśnij ENTER, a pojawi się losowy tekst. Funkcja ma też dwa argumenty. Po wpisaniu *=rand(2,5) *i wciśnięciu ENTER pojawią się dwa akapity po pięć zdań.

8 / 10

Word - chroń plik hasłem

Obraz
© WP.PL

Aby to zrobić, otwórz dokument, kliknij Plik *, a potem *Ochrona Dokumentu i Szyfruj przy użyciu hasła. Teraz pojawi się okno, w którym musisz dwukrotnie podać swoje hasło. Od teraz za każdym razem otwarcie dokumentu będzie wymagało podania poprawnego hasła.

9 / 10

Word - porównaj dwa dokumenty

Obraz
© WP.PL

Word może w łatwy sposób porównać dwa dokumenty i wskazać nam różnice. Jest to pomocne, jeśli ktoś sprawdzał nasz tekst i nanosił na niego swoje poprawki. Aby to zrobić otwórz dowolny (nawet pusty) dokument. Idź do zakładki Recenzja, wybierz opcję Porównaj, następnie znów Porównaj i wybierz dwa dokumenty, które chcesz zestawić. Różniące się fragmenty będą zaznaczone na czerwono.

10 / 10

Word - zapisz obrazki z pliku

Obraz
© WP.PL

Jak szybko zapisać wszystkie zdjęcia w dokumencie jako osobne pliki? Otwórz dokument, wybierz opcję Plik, następnie Zapisz jako i w oknie* Zapisz jako typ: wybierz opcję Strona sieci Web.* Teraz w miejscu, gdzie zapisałeś plik, pojawią się osobno zapisane pliki graficzne.

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (25)