CenterNET wygrał przetarg na 1800 MHz

02.10.2007 15:29, aktual.: 02.10.2007 15:58

2. października UKE ogłosił zwycięzcę przetargu na dokonanie dwóch rezerwacji częstotliwości 1800 MHz. Zwycięzca jest jeden - spółka CenterNET należąca do grupy finansowej jednego z najbogatszych Polaków Romana Karkosika.

  1. maja Prezes UKE ogłosił przetarg na dwie rezerwacje częstotliwości 1800 MHz, każda obejmująca 49 dupleksowych kanałów radiowych, które mogą być wykorzystywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. telefonia ruchoma, telefonia stacjonarna, radiowy dostęp do sieci Internet) na obszarze całego kraju do 31. grudnia 2022 roku.

Każdy uczestnik przetargu mógł złożyć jedną albo dwie oferty. Każda oferta była traktowana niezależnie. Minimalna jednorazowa opłata za dokonanie rezerwacji częstotliwości wynosiła 1,96 mln zł w przypadku jednej oferty, co stanowi 50% opłaty rocznej za prawo do dysponowania 49 kanałami radiowymi w pierwszym roku rezerwacji częstotliwości dla sieci komórkowej.

Termin składania ofert upłynął 24. sierpnia. Wpłynęło 8 ofert złożonych przez następujące podmioty: Centertel, PTC, Polkomtel, CenterNET (2 oferty), Tolpis oraz Inquam Broadband (2 oferty).

Wszystkie wskazane powyżej oferty zostały złożone w terminie i podlegały badaniu w I etapie badania ofert przez Komisję przetargową powołaną przez Prezesa UKE. Do II etapu badania ofert zostały zakwalifikowane oferty Centertela, Polkomtela, Tolpisu oraz CenterNETu (obie oferty. Z przyczyn formalnych do etapu II nie zostały zakwalifikowane oferty PTC oraz obie złożone przez Inquam Broadband.

Wszyscy uczestnicy przetargu zakwalifikowani do II etapu badania ofert zadeklarowali, że w przypadku dokonania na ich rzecz rezerwacji częstotliwości rozpoczną wykorzystywanie częstotliwości będących przedmiotem przetargu i świadczenie usług z ich wykorzystaniem w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości.

Kwoty zadeklarowane przez uczestników przetargu zakwalifikowanych do etapu II z tytułu opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości:

| Oferent | Zadeklarowana kwota opłaty |
| --- | --- |
| Centertel | 1,96 mln zł |
| Polkomtel | 41 mln zł |
| CenterNET (oferta 1) | 244,96 mln zł |
| CenterNET (oferta 2) | 127,96 mln zł |
| Tolpis | 101,96 mln zł |
Opłata minimalna została wcześniej ustalona na poziomie 1,96 mln zł.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w opinii wydanej na podstawie art. 118a ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego przedstawił następujące rekomendacje dla poszczególnych ofert:
1) Oferta Polkomtela - niekorzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
2) Oferta Centertela - niekorzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
3) Oferta Tolpisu - neutralny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
4) Oferta nr 1 CenterNETu - korzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
5) Oferta nr 2 CenterNETu - korzystny wpływ na rozwój konkurencji na rynku świadczenia usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

Po przeprowadzeniu oceny ofert w etapie II, poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:
1) oferta nr 1 złożona przez CenterNET - 340,000 punktów,
2) oferta nr 2 złożona przez CenterNET - 287,461 punktów,
3) oferta złożona przez Tolpis - 225,785 punktów,
4) oferta złożona przez Polkomtel - 122,726 punktów,
5) oferta złożona przez Centertel - 103,656 punktów.

Od dnia ogłoszenia wyników postępowania przetargowego zwycięzca przetargu - CenterNET ma 7 dni na złożenie do Prezesa UKE wniosku o dokonanie każdej z dwóch rezerwacji będących przedmiotem przetargu.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)