Wszystkie nowe mieszkania będą musiały mieć instalację telekomunikacyjną

Wszystkie nowe mieszkania będą musiały mieć instalację telekomunikacyjną
Źródło zdjęć: © UKE

16.03.2009 11:24, aktual.: 16.03.2009 14:03

Dwunastego marca Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie reguluje również m.in. zasady wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

Najważniejszą zmianą, wprowadzaną przez ww. rozporządzenie, jest nałożenie na inwestora obowiązku wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną, obejmującą cały odcinek od połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do gniazda abonenckiego. Dotychczas budynek nie musiał być wyposażony, a jedynie przystosowany do wyposażenia w instalację telekomunikacyjną.

Wprowadzane przepisy zobowiązują inwestorów do należytego przygotowania budynków do potrzeb związanych z dostępem do sieci telekomunikacyjnych, tj. do zapewnienia instalacji wewnątrzbudynkowych i przyłączy telekomunikacyjnych umożliwiających podłączenie sieci telefonicznych, radia, telewizji i dostępu szerokopasmowego do Internetu.

Obraz

Instalacje telekomunikacyjne wewnątrz budynku muszą być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Dzięki temu są chronione przed zniszczeniem, nielegalnymi podłączeniami do sieci telefonicznej i telewizji kablowej. Instalacje telekomunikacyjne w budynkach oraz związane z nimi urządzenia muszą zapewnić bezkolizyjność i bezpieczeństwo użytkownikom budynku.

Dotychczasowe wymagania nie zabezpieczały sieci telekomunikacyjnej przed ingerencją osób trzecich. Oznaczało to możliwość dostępu i korzystania z usług telekomunikacyjnych przez osoby nieuprawnione, często na koszt abonenta. Abonent, który otrzymywał zawyżone rachunki musiał udowodnić, że nie korzystał z usług wymienionych w rachunku, co było bardzo trudne.

Rozporządzenie porządkuje sposób połączenia instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną. Połączenie takie powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego na jego najwyższej kondygnacji, w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. Dzięki zniesieniu dowolności w połączeniach sieci, zniknie problem krzyżujących się i oplecionych wokół ścian budynku przewodów.

Rozporządzenie nakazuje również zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej i konieczność uziemienia elementów sieci telekomunikacyjnej. Ochrona przeciwprzepięciowa oraz właściwe uziemienie elementów sieci chroni aparaty końcowe (np. telefon, komputer, telewizor) przed uszkodzeniami spowodowanymi pojawieniem się w sieci zbyt wysokich napięć.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (180)