Wakacje - jak uniknąć wysokiego rachunku i problemów?

Wakacje - jak uniknąć wysokiego rachunku i problemów?
Źródło zdjęć: © Maksim Šmeljov - Fotolia.com

13.06.2014 12:58, aktual.: 13.06.2014 14:44

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Jak co roku wraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przypominamy o numerach alarmowych i społecznych, pod którymi na terenie całej Unii Europejskiej można uzyskać pomoc w razie wypadku, niebezpiecznego zdarzenia lub zgłosić sytuację zagrażającą naszemu bezpieczeństwu. Przestrzegamy przed nierozważnym korzystaniem z usług o podwyższonej płatności, tzw. Premium Rate, a także podajemy aktualne informacje na temat cen usług roamingowych na terenie Unii Europejskiej.

Roaming

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma dobre informacje dla wszystkich użytkowników sieci komórkowych, podróżujących po krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE od 1 lipca 201. r. po raz kolejny ulegają obniżeniu opłaty za usługi telekomunikacyjne poza granicami rodzimego kraju abonenta (tzw. roaming)
.

To duży sukces regulatorów rynku telekomunikacyjnego krajów członkowskich Unii Europejskiej, a co najistotniejsze –. spora ulga finansowa dla podróżujących. Nawet jeśli nie wykupią oni specjalnych pakietów roamingowych, obejmujących zarówno połączenia telefoniczne jak i pobieranie danych z Internetu, nie powinni być negatywnie zaskoczeni rachunkiem.

Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny przebiegać w następujący sposób:

• dla połączeń głosowych –. opłaty naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nieprzekraczającą 30 sekund.
• dla wiadomości SMS –. opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
• transmisja danych –. opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.

Maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu obowiązujące od 1 lipca 201. r. w krajach Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

Obraz

Powyższe stawki obowiązują jedynie na terenie Unii Europejskiej. Osoby udające się w podróż poza ten obszar, powinny przed wyjazdem skontaktować się z przedstawicielem operatora swojej sieci komórkowej, aby uzyskać informację o szczegółowych warunkach naliczania opłat i ich wysokości.

Usługi o podwyższonej płatności - Premium Rate

Usługi o podwyższonej płatności, tzw. Premium Rate są z reguły wykorzystywane przez organizatorów loterii, konkursów, i plebiscytów, które mnożą się szczególnie w okresie wakacyjnym. Kolorowe ogłoszenia i reklamy sugerują odbiorcom, że wygrana jest niemal pewna, a jedynym warunkiem jej uzyskania jest wysłanie krótkiej wiadomości lub wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety, często informacja o podwyższonej płatności za wysłanie SMS lub połączenie jest mało widoczna, podobnie jak regulamin i warunki świadczenia usługi.

Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju gry i serwisy informacyjne w formie wiadomości tekstowych SMS organizowane są przez różne przedsiębiorstwa, które do tego celu, odpłatnie, wykorzystują numery udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych. Oznacza to, że reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii, serwisu informacyjnego należy zgłaszać do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę. Zgłoszona po fakcie reklamacja, ze względu na zawiłe zapisy regulaminowe, może niestety okazać się nieskuteczna.

Dlatego warto prewencyjnie zastosować proponowane rozwiązania:

• Zażądać od operatora blokady wszystkich numerów o podwyższonej płatności (usługa jest darmowa).

• Ustanowić limit kwotowy na tego typu usługi. Dzięki temu, po przekroczeniu wcześniej ustalonej kwoty w danym okresie rozliczeniowym, abonent zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i sam podejmie decyzję, czy chce nadal korzystać z płatnych usług.

• Zarejestrować dziecko jako użytkownika telefonu. To rozwiązanie umożliwia rodzicowi (lub innemu dorosłemu opiekunowi) zarządzanie usługami na koncie dziecka i sprawowanie kontroli nad dostępnością i treściami usług typu Premium Rate.

• Sprawdzić przedsiębiorstwo odpowiedzialne za usługę. Znając numer, na który ma być wysłana (lub już została wysłana) wiadomość w prosty sposób można zidentyfikować dostawcę, który świadczy usługę o podwyższonej opłacie. Wystarczy wejść na prowadzony przez UKE wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie i wpisać w wyszukiwarce dany numer. Wówczas w rubryce „podmiot realizujący dodatkowe świadczenie”. pojawi się nazwa i adres przedsiębiorcy, który odpowiada za usługę typu Premium Rate.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że usługodawcy mają obowiązek rzetelnie poinformować jaki jest koszt usługi i jakie są jej zasady, a także umożliwić natychmiastowa rezygnację (zwolnioną od opłat). Powinniśmy bez trudu odnaleźć (np. na wskazanej stronie internetowej) nazwę, adres i dane kontaktowe usługodawcy, regulamin świadczenia usługi oraz warunki jej świadczenia (zakres, płatności, warunki rezygnacji).

Jeżeli usługodawca umożliwia dokonanie opłaty za usługę za pośrednictwem SMS Premium - opłata musi być wskazana przy numerze, na który ma zostać wysłana wiadomość. Informacja o cenie musi być podana tą samą czcionką, kolorem oraz na tym samym poziomie, co numer SMS Premium. Po zakończeniu świadczenia usługi nasz numer telefonu lub inne dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie do rozliczenia tej usługi, chyba, że wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie oferty handlowej w odrębnym zamówieniu.

Do UKE wciąż docierają zgłoszenia o próbach oszukiwania abonentów sieci komórkowych, polegających na pozostawianiu nieodebranych połączeń od numerów rozpoczynających się od +22. lub +243. Choć numery nie wzbudzają podejrzeń (pierwsze dwie cyfry wyglądają jak krajowe numery kierunkowe z Warszawy lub Płocka), to nieodebrane połączenia naprawdę pochodzą z egzotycznych krajów: Wybrzeża Kości Słoniowej, Nowej Gwinei lub Republiki Konga, a co za tym idzie - są bardzo kosztowne. Jeśli odruchowo oddzwonimy na podane numery może nas później niemile zaskoczyć wysoki rachunek telefoniczny.

Przed wykonaniem połączenia zwrotnego, należy sprawdzić ilu cyfrowy jest wyświetlający się numer (krajowe numery stacjonarne i komórkowe posiadają standardowo 9 cyfr, numery międzynarodowe z reguły mają 12-1. cyfr). To pomoże w identyfikacji potencjalnego zagrożenia.

Gdy coś się dzieje, pamiętaj o numerach alarmowych

Wakacje to okres wielu niespodziewanych, niebezpiecznych zdarzeń nad wodą, w górach i na szlakach turystycznych. Warunki pogodowe, a czasem nieostrożność samych wczasowiczów przyczyniają się do wzrostu liczby wypadków zagrażających zdrowiu i życiu ludzi lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Niepokojące są także statystyki zaginięć osób dorosłych i dzieci w okresie letnim, który sprzyja ucieczkom, napadom i porwaniom.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że na terenie Unii Europejskiej, w tym także Polski, funkcjonują numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie wypadku lub zaginięcia.

Numer alarmowy 11. oraz numery 116 dla usług społecznych są całodobowe, bezpłatne i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co oznacza, że nawet przebywając poza granicami Polski bez problemu połączymy się z tymi numerami i uzyskamy pomoc.

Numer 112. - ogólnoeuropejski numer alarmowy służący do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Możemy zgłosić w ten sposób pożary, wypadki komunikacyjne, kradzieże i włamania, nagłe omdlenia i utraty świadomości, poważne uszkodzenia ciała i krwotoki oraz inne sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Istotne jest, że oprócz numeru 112 nadal funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe poszczególnych służb ratowniczych, które obejmują jedynie obszar Polski. Są to:

• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe,
• 984 - Pogotowie rzeczne,
• 985 - Ratownictwo morskie i górskie
• 99. - Numer alarmowy, dedykowany do systemu Child Alert, którego zadaniem jest inicjowanie akcji poszukiwawczej w przypadku uprowadzenia dziecka

Numery rozpoczynające się od 116 - zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej należą do grupy numerów o tzw. „walorach społecznych, czyli z założenia służących dobru społeczeństwa.
Numer 11. 000 jest to europejski numer skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu;

Numer 116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;
Numer 11. 123 to telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych;

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także