Uwaga! Każdy nowy telewizor musi to mieć! Możesz sporo zaoszczędzić na rachunkach!

Uwaga! Każdy nowy telewizor musi to mieć! Możesz sporo zaoszczędzić na rachunkach!

Uwaga! Każdy nowy telewizor musi to mieć! Możesz sporo zaoszczędzić na rachunkach!
Źródło zdjęć: © Thinkstockphotos
04.03.2013 12:17, aktualizacja: 04.03.2013 12:34

Urząd Komunikacji Elektronicznej wezwał największe sieci handlowe na rynku wyrobów RTV w Polsce do podawania w reklamach informacji o klasie efektywności energetycznej oferowanych przez te sieci telewizorów.

Od 1 lutego 201. r. dostawców i dystrybutorów produktu wykorzystującego energię obowiązują wymogi określone w ustawie z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

Jeden z określonych w ustawie wymogów odnosi się do reklam produktów wykorzystujących energię, w tym m.in. do telewizorów. Każda reklama telewizora, w szczególności w postaci prasowej, elektronicznej, w programach radiowych lub telewizyjnych lub w innych środkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli przedstawia informację o cenie tego produktu lub zużyciu przez niego energii, powinna uwzględniać także informację o jego klasie efektywności energetycznej.

Dodatkowo, odnośnie telewizorów oferowanych na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej, użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu (znajdującego się np. w ofercie sklepu internetowego), istnieje obowiązek dla dystrybutorów wprowadzania ich do obrotu wraz z podaniem informacji dostarczanych przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1062/201. z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamenty Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów.

Jednocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o pozostałych obowiązkach, ciążących na dostawcach i dystrybutorach telewizorów, w zakresie informowania o zużyciu energii przez te produkty.

Obowiązki dostawców obejmują:

- dołączenie do każdego telewizora, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, sporządzonych w języku polskim: etykiety, zgodnie z formatem i informacjami określonymi w Załączniku V rozporządzenia Nr 1062/201. oraz karty, zgodnie z informacjami określonymi w Załączniku III rozporządzenia Nr 1062/2010;

- dołączenie karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z telewizorem;

- umieszczenie na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi telewizora;

- uwzględnianie klasy efektywności energetycznej modelu telewizora we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne;

- sporządzenie dokumentacji technicznej telewizora, określonej w Załączniku IV rozporządzenia Nr 1062/2010. umożliwiającej ocenę rzetelności informacji zamieszczonych na etykiecie oraz w karcie.

Obowiązki dystrybutorów obejmują:

- umieszczenie z przodu telewizora w widocznym miejscu etykiety oraz udostępnienia użytkownikowi końcowemu karty, dostarczanych przez dostawcę;

- uwzględnianie klasy efektywności energetycznej modelu telewizora we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne.

Obraz
© (fot. UKE)

Przykładowy wzór etykiety dla telewizorów:

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II. identyfikator modelu dostawcy, gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;

III. klasa efektywności energetycznej telewizora. Wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej telewizora jest umieszczony na tym samym poziomie co wierzchołek jednej ze strzałek klasy efektywności energetycznej z tym samym oznaczeniem;

IV. zużycie energii w trybie włączenia wyrażone w watach, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

V. roczne zużycie energii w trybie włączenia, podane w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI. przekątna widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach;

VII. W przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 0,0. W, może zostać dodany symbol tego przełącznika.

Źródło: UKE, SW, WP.PL

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (199)