UOKiK zabiera się za T-Mobile

Strona głównaUOKiK zabiera się za T-Mobile
06.09.2016 11:00
UOKiK zabiera się za T-Mobile
Źródło zdjęć: © Materiały prasowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta rozpoczął właśnie postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Chodzi o płatne usługi, które są domyślnie włączanie przez operatora bez wyraźnej zgody klienta.

Wątpliwości prezesa UOKiK wzbudziły usługi "Granie na Czekanie" / "Szafa Gra" oraz dodatkowo "Prenumerata". Pierwsza z nich polega na odtwarzaniu utworów muzycznych podczas oczekiwania na połączenie do klienta objętego jej działaniem. Druga zaś - Prenumerata - jest niczym innym niż serwisem informacyjnym oraz rozrywkowym, otrzymywanym przez SMS oraz MMS. O ile w pierwszym okresie działania usługi są nieodpłatne, to po zakończeniu promocji, właściciel numeru musi już ponosić ich koszty.

We wszczętym postępowaniu przeciwko T-Mobile, Polska Prezes Urzędu zakwestionował praktykę przedsiębiorcy polegającą na braku wyraźnej zgody konsumentów na dodatkowo płatne usługi. Może to być sprzeczne z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 tej ustawy - najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

Problem polega na tym, że T-Mobile Polska domyślnie aktywuje serwisy przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub na skutek doładowania konta. Konsument, który sam nie zrezygnuje z serwisów (np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta) zobowiązany jest do ponoszenia dodatkowych kosztów, pomimo że podczas zawierania umowy nie był proszony o zgodę na dodatkowe płatności.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1. proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. W wydawanych decyzjach Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Źródło: UOKiK

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)