UOKiK: T-Mobile ma zapłacić 4,5 mln zł kary i po 65 zł klientom

UOKiK: T‑Mobile ma zapłacić 4,5 mln zł kary i po 65 zł klientom

UOKiK: T-Mobile ma zapłacić 4,5 mln zł kary i po 65 zł klientom
Źródło zdjęć: © Jeremy Keith / CC
14.01.2016 16:11, aktualizacja: 14.01.2016 18:55

T-Mobile bezprawnie poinformował konsumentów o podwyższeniu abonamentu - stwierdził UOKiK. Operator został zobowiązany do wypłacenia klientom rekompensaty usuwającej skutki naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ponadto, na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna.

Postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte w listopadzie 2014 roku po zawiadomieniach od konsumentów oraz na podstawie publikacji medialnych. Wątpliwości klientów operatora wzbudziło podwyższenie wysokości abonamentu o 5 zł. Konsument mógł się zgodzić na nowe warunki, zrezygnować z usług albo skorzystać z nowej oferty proponowanej przez przedsiębiorcę.

Urząd ustalił, że T-Mobile naruszył zbiorowe interesy konsumentów, zmieniając bezpodstawnie wysokość abonamentu. Zdaniem UOKiK, treść zawartych z abonentami umów nie dawała podstawy do dokonania takiej zmiany, gdyż nie zawierały stosownej klauzuli modyfikacyjnej. W ten sposób operator wprowadził klientów w błąd. Ponadto, jednostronna zmiana warunków umowy naruszała dobre obyczaje, gdyż dotyczyła istotnych jej elementów.

- UOKiK zdecydował o nałożeniu na operatora obowiązku wypłaty konsumentom rekompensaty finansowej jako środka usunięcia skutków naruszenia adekwatnego do stwierdzonego bezprawnego działania przedsiębiorcy. W dacie wydania decyzji trwają bowiem ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki stosowanej przez T-Mobile Polska nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż każdy konsument dotknięty bezprawnym działaniem przedsiębiorcy podjął określoną decyzję rynkową: pozostał stroną umowy z operatorem i uiszcza wyższą opłatę abonamentową albo rozwiązał umowę z operatorem i zawarł nową umowę z innym dostawcą usług na odmiennych warunkach, albo skorzystał z nowej oferty zaproponowanej przez operatora. W związku z tym, wyłącznie na skutek zakwestionowanych działań T-Mobile Polska, konsumentom została odebrana możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na warunkach jakie przewidywała zawarta umowa - powiedział Łukasz Wroński, zastępca dyrektora departamentu ochrony interesów konsumentów.

T-Mobile musi usunąć skutki niekorzystnej dla abonentów praktyki: każdy konsument, który dostał informację o jednostronnej zmianie wysokości abonamentu, powinien otrzymać 65 zł rekompensaty. Metoda obliczenia rekompensaty opiera się na danych zastrzeżonych przez T-Mobile Polska jako tajemnica przedsiębiorstwa i została szczegółowo opisana w decyzji.

Operator opublikuje również decyzję Prezesa Urzędu na stronie internetowej. Ponadto, na przedsiębiorcę Prezes UOKiK nałożył karę ponad 4,5 mln zł. Rozstrzygnięcie UOKiK nie jest ostateczne, przysługuje od niego odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

T-Mobile zaprezentował swoje stanowisko w sprawie kary nałożonej przez UOKiK.

W komunikacie prasowym T-Mobile oświadcza, że "interpretacja prawa przedstawiona przez UOKiK w decyzji nie znajduje oparcia w przepisach prawa unijnego, krajowego oraz w stałej praktyce urzędów czy operatorów telekomunikacyjnych i odwołamy się od niej do sądu. Wprowadzając zmiany spełniliśmy wszystkie warunki wymagane Prawem Telekomunikacyjnym, co potwierdzają ekspertyzy wybitnych prawników. Również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentował stanowisko popierające naszą interpretację. Co więcej, informacja o takim sposobie wprowadzania zmian była zamieszczona przez sam UOKiK na stronach internetowych urzędu. Wskazywano jedynie na konieczność odpowiedniego poinformowania abonentów i udostępnienia im możliwości rozwiązania umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów - oba warunki zostały przez nas spełnione".

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (70)