UKE ma uruchomić Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych

UKE ma uruchomić Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych

UKE ma uruchomić Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych
Źródło zdjęć: © UKE
18.11.2009 15:40, aktualizacja: 18.11.2009 16:34

Ministerstwo Finansów wystąpiło z propozycją utworzenia tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, którego utrzymaniem miałby zająć się prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. O propozycji mowa w artykule czwartym projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Finansów wystąpiło z propozycją utworzenia tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, którego utrzymaniem miałby zająć się prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. O propozycji mowa w artykule czwartym projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (PDF).

Według dokumentu w ustawie z dnia 1. lipca 2004 r. (Prawo telekomunikacyjne, DzU nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) pojawiłby się artykuł 179a o treści:

Obraz
© (fot. UKE)

Art. 179a. 1. Prezes UKE prowadzi Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.

 1. Prezes UKE, na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej, dokonuje niezwłocznie wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych danych pozwalających na identyfikację lokalizacji strony internetowej lub usługi zawierających:
 1. treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 1. treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;
 1. treści, których prezentowanie umożliwia podstępne wprowadzenie w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, poprzez wyłudzenie informacji mogących służyć do dokonania operacji finansowych bez zgody dysponenta środków finansowych;
 1. treści stanowiące niedozwoloną reklamę lub promocję albo informowanie o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy z dnia o grach hazardowych (DzU nr poz. ) lub umożliwiające urządzanie gier hazardowych bez udzielonego zezwolenia lub uczestniczenie w tych grach.
 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu, jest zobowiązany do niezwłocznego blokowania dostępu do stron internetowych lub usług wpisanych do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.
 1. Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych jest jawny.
 1. Podmiot, którego strona internetowa została objęta wpisem do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, lub który udostępnia usługi objęte takim wpisem, może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru danych dotyczących tej strony internetowej lub usługi. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny do posiadanej strony internetowej lub oświadczenie o świadczeniu usługi.
 1. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 5, organowi, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.
 1. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 5, organ, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, przekazuje prezesowi UKE informację o cofnięciu żądania. Prezes UKE niezwłocznie wykreśla wpis z Rejestru.
 1. Organ, na którego żądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, odmawia cofnięcia żądania, w drodze decyzji, w przypadku gdy nie ustały przesłanki, o których mowa w ust. 2.
 1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór żądania dokonania wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych oraz sposób prowadzenia Rejestru, uwzględniając w szczególności przedstawienie w żądaniu i Rejestrze danych niezbędnych do wykonania obowiązku blokowania dostępu do stron internetowych lub usług i zapewnienie przejrzystości i dostępności Rejestru.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Fiinansów znajdziemy sekcję poświęconą propozycji wraz z uzasadnieniem projektu (PDF) i kopią prośby o zgłaszanie uwag (PDF) wystosowanej 1. listopada do jedenastu podmiotów i instytucji. Te mają czas na odpowiedź do 19 listopada br.

Część zapisów proponowanego artykułu 179a budzą wątpliwości Piotra Waglowskiego, który dał im wyraz na łamach sewisu VaGla: "Nie ma słowa o zaskarżalności decyzji o wpisie (nawet o tym, że podejmowana będzie jakaś decyzja), nie ma mowy o tym, czy będzie można dochodzić odszkodowań. Za to jest propozycja, zgodnie z którą – jeśli ktoś chciałby wykreślenia jego strony z Rejestru – musi dołączyć do wniosku 'dokument potwierdzający tytuł prawny do posiadanej strony internetowej lub oświadczenie o świadczeniu usługi'. Jaki dokument powinienem przedstawić, gdyby do Rejestru wpisano VaGla.pl?".

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (9)