Streżyńska: projekt nowelizacji PT nie jest prokonsumencki

Streżyńska: projekt nowelizacji PT nie jest prokonsumencki

Streżyńska: projekt nowelizacji PT nie jest prokonsumencki
Źródło zdjęć: © UKE
11.01.2009 19:54

Projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadza w przepisach głównie zmian unijne, a nie prokonsumenckie - poinformowała prezes UKE Anna Streżyńska. Wg niej projekt ustawy wprowadza głównie zmiany "unijne". Nie są to te zmiany, o które nam najbardziej chodzi, czyli prokonsumenckie i w zakresie kompetencji prezesa UKE dotyczących egzekucji - powiedziała.

Wśród istotnych zmian rządowego projektu wymieniła wprowadzenie możliwości wpisu do rejestru działalności telekomunikacyjnej operatorów telekomunikacyjnych z innych krajów UE, _ tak, aby mogli w Polsce prowadzić działalność na takich samych zasadach, jak w swoich krajach. _

Wśród niewielkich konsumenckich zmian wskazała na nowy zapis, zgodnie z którym konsumenci, którzy rozwiązali umowę z operatorem przed czasem, poniosą proporcjonalną karę do wielkości ulg, z których skorzystali, a nie w całości.

Streżyńska wymieniła też obowiązek informowania o zmianach w umowach i regulaminach zawieranych między klientem i operatorem. UKE ma również prowadzić centralna bazę numerów przeniesionych, która ma usprawnić proces przenoszenia numerów. _ Budujemy ją razem z bazą dla numeru 112 _ - powiedziała.

Podkreśliła, że projekt ustawy wprowadza też zmiany dotyczące powoływania prezesa UKE. Wyjaśniła, że obecnie powołuje go premier po konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a - zgodnie z projektem - ma to robić Sejm za zgodą Senatu na wniosek premiera. _ Ustawa ma też uporządkować przepisy dotyczące tego, od jakich decyzji prezesa UKE można odwołać się oraz wprowadzi nowe sankcje za niewypełnianie obowiązku informowania abonentów o ich uprawnieniach _ - powiedziała.

Streżyńska dodała, że obecnie przygotowywana jest druga nowelizacja ustawy, która ma umożliwić m.in. sprawne egzekwowanie przepisów telekomunikacyjnych i kar oraz rozstrzyganie sporów między operatorami i abonentami. _ Projekt nowelizacji powinien do końca roku trafić do Sejmu. W tej chwili jest w trakcie uzgodnień _-powiedziała.

Sejm w czwartek skierował rządowy projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego do komisji infrastruktury.

Projektowana nowelizacja ma dostosować przepisy ustawy do prawa Unii Europejskiej, m.in. wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z marca 2006 roku w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej.

Zdaniem wnioskodawców, projekt wprowadza m.in. nowe metody rozstrzygania sporów zarówno pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jak i pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi a konsumentami. Wprowadza również nowe rozwiązania dot. regulacji rynku telekomunikacyjnego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, które dotyczą m.in. pozyskiwania informacji do prowadzenia analiz rynku telekomunikacyjnego.

Wśród pozostałych zapisów projektu można wymienić m.in. propozycje zmian innych ustaw w zakresie realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zapisy dotyczące gospodarowania częstotliwościami radiowymi, urządzeń radiowych i opłat za częstotliwości.

Wnioskodawcy poinformowali, że projekt ustawy będzie podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej. Oznaczać to będzie we wprowadzeniu w życie ustawy co najmniej o sześć miesięcy.

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)