Regulamin korzystania z oprogramowania Kaspersky na stronach internetowych portalu Wirtualna Polska

Regulamin korzystania z oprogramowania Kaspersky na stronach internetowych portalu Wirtualna Polska

Regulamin korzystania z oprogramowania Kaspersky na stronach internetowych portalu Wirtualna Polska
30.04.2009 10:56

Regulamin korzystania z oprogramowania Kaspersky na stronach internetowych portalu Wirtualna Polska

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oprogramowania Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security dla użytkowników portalu Wirtualnej Polski.
 2. Organizatorem promocji jest Marek Markowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 51/1, 81-304 działający na podstawie wpisu ewidencji działalności gospodarczej nr 42501
 3. Operatorem technicznym Promocji jest Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 11. C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,- złotych opłaconym w całości oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216 i numerze REGON 191868204, zwana dalej Operatorem.

§ 2 CZAS I OBSZAR TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja rozpoczyna się z dniem 4 maja 2009 roku i trwa do 31 grudnia 2009 r.
 2. Promocja przeznaczona jest dla Użytkowników Portalu WP zakładających nowe lub posiadających konto:

a. bezpłatnej poczty elektronicznej prowadzonej przez Operatora, udostępnionej pod adresem internetowym www.poczta.wp.pl
b. poczty elektronicznej „Poczta PRO” prowadzonej przez Operatora, udostępnionej pod adresem internetowym www.poczta.wp.pl
c. Webpark „Moja Strona”. lub „Firma WWW” prowadzonych i udostępnianych przez Operatora pod adresem internetowym webpark.pl

 1. Promocja udostępniona jest Użytkownikom Portalu WP, wskazanym w ust. 2 w lokalizacji, pod adresem internetowym na którym znajduje się linkowanie do strony, z której można dokonać pobrania i instalacji Oprogramowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Użytkownik posiadający lub zakładający bezpłatne konto poczty elektronicznej może skorzystać z udostępnionego Użytkownikom WP, przez Organizatora Promocji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Anti-Virus 2009 przy jednoczesnym udzieleniu Użytkownikowi 90 dniowej licencji.
 2. Użytkownik posiadający lub zakładający konto poczty elektronicznej „Poczta PRO”, konto Webpark „Moja Strona” lub „Firma WWW” może skorzystać z udostępnionego tym Użytkownikom WP przez Organizatora Promocji oprogramowania antywirusowego licencja Kaspersky Internet Security 2009 z jednoczesnym udzieleniem 90 dniowej licencji
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1i 2 udzielona zostanie z momentem aktywacji oprogramowania na stacji roboczej Użytkownika WP, przy czym Termin aktywacji Oprogramowania mija po miesiącu od daty jego dostarczenia (udostępnienia) uprawnionemu Użytkownikowi.
 4. Operator zobowiązuje się do dostarczania kodów do oprogramowania drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego to adresu nastąpiło zamówienie.
 5. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, opartej na licencji OEM.
 6. Użytkownik może dokonać zakupu przedłużenia licencji na okres 12 miesięcy oprogramowania Kaspersky Internet Security lub Kaspersky Anti-Virus z rabatem kontynuacyjnym w wysokości 15% liczonym od ceny detalicznej brutto po uprzednim ich przetestowaniu. Zakupu tego można dokonać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego producenta oprogramowania Kaspersky Lab znajdującego się na stronie oem.kaspersky.pl
 7. Użytkownik o możliwości zakupu przedłużenia licencji, o której mowa w ust. 6 zostanie poinformowany alertem, który będzie mu się pojawiał codziennie przez ostatnie 7 dni trwania licencji.
 8. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej Regulaminu.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Marek Markowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 51/1, 81-304 .
 10. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 51/1, 81-304 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z udostępnieniem oprogramowania w ramach niniejszej akcji promocyjnej.
 11. Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że niepodanie wymaganych Regulaminem danych osobowych może spowodować wykluczenie jego uczestnictwa z Promocji.
 12. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 14. poz. 1204 z późn. zm) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Marken Systemy Antywirusowe przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania udostępnionych danych, jak również do odwołania poniższej zgody.
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie