Polska: Jak pokrywane są "białe plamy" w zasięgu sieci

Polska: Jak pokrywane są "białe plamy" w zasięgu sieci
Źródło zdjęć: © Thinkstockphotos

13.03.2013 17:00

Czterej operatorzy komórkowi, w ramach porozumienia z regulatorem dotyczącego wolniejszego spadku stawek MTR, do końca zeszłego roku uruchomili 63 stacje 2G oraz 401 3G - wynika z naszych danych. Do I połowy 2014 roku operatorzy powinni, w ramach porozumienia, uruchomić ogółem 86 stacji 2G oraz 584 3G.

Przypomnijmy, że w połowie 2011 roku UKE porozumiał się z operatorami i w zamian za inwestycje w obszary, gdzie nie ma zasięgu 2G i 3G, przyhamował spadek stawek MTR. Teoretycznie, stawka hurtowa od 1. lipca 2011 roku powinna wynosić 9,66 groszy, jednak w związku z porozumieniem od tego dnia do 30. czerwca 2012 roku wynosiła ona 15,20 groszy, a od 1. lipca do 31. grudnia 2012 roku - 12,23 groszy. Wielkość inwestycji operatorów określał dość szczegółowy kwestionariusz, który uzupełniony o liczbę minut pokazywał całkowity zysk telekomu, który ten miał wydać na rozbudowę sieci.

Decyzje UKE zobowiązały operatorów do wykonania inwestycji na obszarach: - "białych plam" 2G, gdzie występuje całkowity brak zasięgu sieci 2G telefonii komórkowej,
- "białych plam" 3G, gdzie występuje całkowity brak zasięgu sieci 3G telefonii komórkowej,
- pozostałych obszarach inwestycyjnych, czyli obszarach geograficznych obejmujących miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców.

W ramach bieżącego monitoringu postępów prac operatorów sieci komórkowych, od września do listopada 2012 roku została przeprowadzona kontrola stanu realizacji procesu inwestycyjnego, wynikającego z wydanych decyzji. Kontroli poddano wszystkie spośród 46 obiektów na obszarach "białych plam" telefonii 2G, wymienionych w decyzji.

_ - Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały na częściowe opóźnienia w realizacji niektórych inwestycji ze względu na złożoność i wieloetapowość procesu inwestycyjnego. Najczęstszym powodem opóźnienia jest proces pozyskania lokalizacji, przeprowadzanie procesu legalizacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń od samorządów oraz protesty mieszkańców. Warto zaznaczyć, iż często występują sytuacje, gdy z tej samej miejscowości, w której nie dopuszczono do lokalizacji stacji bazowej, przychodzą do operatorów i Prezesa UKE skargi na zasięg i jakość usług komórkowych _ - powiedział Telepolis.pl Jacek Strzałkowski, rzecznik UKE.

Zawarte w decyzjach zobowiązania dotyczące obowiązkowych inwestycji w obszarach "białych plam" 2G przedstawiają się następująco:
| Operator | Zobowiązanie | Zakończone | W realizacji | Zagrożone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | 21 | 14 | 4 | 3 |
| Centertel | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Polkomtel | 10 | 9 | 1 | 0 |
| PTC | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Razem | 46 | 30 | 7 | 9 |

Część procesów inwestycyjnych w obszarach "białych plam" jest jeszcze w fazie realizacji, ponieważ na ostatnich wybranych obszarach operatorzy rozpoczęli inwestycje w II połowie 2012 roku. Stąd biorąc pod uwagę założony w decyzjach 18-miesięczny proces inwestycyjny, termin ich zakończenia to I połowa 2014 roku.

W pozostałych obszarach (czyli poza zobowiązaniami inwestycyjnymi obowiązkowymi, wymienionymi w decyzji), zgodnie z przekazanymi UKE raportami, sytuacja przedstawia się następująco:
| Okres i technologia | Ilość lokalizacji | Zakończone | Rozpoczęte | Zagrożone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centertel | | | | |
| 2H2011 2G | 28 | 8 | 8 | 12 |
| 2H2011 3G | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 1H2012 3G | 106 | 93 | 13 | 0 |
| 2H2012 3G | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Razem 2G | 28 | 8 | 8 | 12 |
| Razem 3G | 230 | 127 | 103 | 0 |
| Polkomtel | | | | |
| 2H2011 2G | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2H2011 3G | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 1H2012 3G | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2H2012 3G | 74 | 74 | 0 | 0 |
| Razem 2G | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Razem 3G | 234 | 234 | 0 | 0 |
| PTC | | | | |
| 2H2011 3G | 37 | 21 | 10 | 6 |
| 1H2012 3G | 44 | 19 | 25 | 0 |
| 2H2012 3G | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Razem 2G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem 3G | 120 | 40 | 74 | 6 |
| P4 | | | | |
| 2H2011 2G | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1H2012 2G | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Razem 2G | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Razem 3G | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operatorzy mają obowiązek w terminie 2 miesięcy od zakończenia danego półrocza przedstawiać UKE raport z prowadzonych inwestycji. Kompleksowa analiza wykonania wszystkich zobowiązań operatorów komórkowych wynikających z decyzji UKE, będzie możliwa do przeprowadzenia po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich inwestycji w obszarach "białych plam" telefonii 2. i 3G, czyli w I połowie 2014 roku.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)