Plus: zmiany w programie 5 Plus

Plus: zmiany w programie 5 Plus

24.09.2012 10:27, aktual.: 24.09.2012 10:49

Od 21. października Plus wprowadził zmiany w programie 5 Plus. Wśród nich skrócony zostanie termin ważności przyznanych punktów.

Najważniejszą zmianą w nowym regulaminie będzie skrócenie ważności przyznanych punktów z 36 do 24 miesięcy.

Oprócz tego zmiany obejmą:
? §4 dodano ust.10, który otrzymuje brzmienie: W przypadku wykluczenia z Programu Uczestnika Programu z powodu o którym mowa w § 27 ust. 1, b) i ponownej rejestracji innego Uczestnika za zgodą Abonenta, Abonent wyraża zgodę aby nowy Uczestnik Programu miał dostęp do dotychczasowej historii Konta Punktowego,
? ust. 1 otrzymuje brzmienie: punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym Punkty zostały przyznane.

W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
? naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, w szczególności za podawanie fałszywych danych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz uczestnictwo w Programie bez zgody Abonenta. W sytuacji gdy Uczestnikiem Programu jest osoba która uzyskała zgodę o której mowa w § 4 ust. 2 lit. b), Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie także w przypadku gdy Abonent, który udzielił mu zgody narusza postanowienia Umowy,
? jeśli w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
? nie wymieni zgromadzonych Punktów na Nagrodę lub Nagrodę promocyjną albo
? wymieni zgromadzone Punkty na Nagrodę Promocyjną i jej nie odbierze, co będzie skutkowało zwrotem punktów (anulowanie zamówienia).

§ 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Programu nie może naruszać praw do Nagród lub Nagród promocyjnych nabytych przez Uczestników Programu do chwili zawieszenia lub zakończenia Programu.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)