Odpowiedzialność społeczna Grupy TP - raport CSR 2007-2010

Odpowiedzialność społeczna Grupy TP - raport CSR 2007-2010

Odpowiedzialność społeczna Grupy TP - raport CSR 2007-2010
Źródło zdjęć: © TP S.A.
30.11.2011 14:49, aktualizacja: 30.11.2011 15:03

Walka z wykluczeniem cyfrowym, bezpieczeństwo korzystania z nowych technologii oraz minimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne - to najważniejsze wyzwania społeczne, które stoją przed Grupą TP i całą branżą telekomunikacyjną – wynika z opublikowanego właśnie Raportu CSR Grupy TP za lata 2007 - 2010. Raport został opracowany w oparciu o międzynarodowe standardy GRI i zweryfikowany przez niezależnego audytora.

Grupa TP jest jedną z kilkunastu firm w Polsce, które raportują swoje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i jako pierwsza w Polsce w 200. roku wydała raport CSR zgodny z międzynarodowymi standardami GRI.

- W naszym raporcie pokazujemy, co znaczy dla nas odpowiedzialny biznes. To biznes prowadzony zgodnie z wartościami etycznymi, odpowiadający na problemy społeczne, które jako operator telekomunikacyjny możemy pomóc rozwiązać, a także szacunek dla środowiska naturalnego - powiedział Maciej Witucki, prezes Grupy TP - Największym wyzwaniem dla nas jest walka z wykluczeniem cyfrowym, którą rozumiemy zarówno jako budowanie infrastruktury, ale też edukację, pokazywanie jak z nowych technologii korzystać mądrze, bezpiecznie, z korzyścią dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania wobec Grupy TP są większe niż wobec innych firm telekomunikacyjnych, dlatego też robimy więcej niż inni –. dodał.

- Raport społeczny przygotowany przez Telekomunikację Polską bardzo kompleksowo pokazuje wpływ społeczny i ekologiczny firmy. Jego największym atutem jest widoczny głos interesariuszy, którzy komentują i wypowiadają się na temat poszczególnych działań. To cenny materiał nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla pracowników i klientów, którzy mogą dowiedzieć się o wielu społecznie pożytecznych inicjatywach Grupy TP –. mówi Mirella Panek – Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Odpowiedzialny biznes telekomunikacyjny to m.in. budowanie infrastruktury szerokopasmowej na terenach tzw. białych plam internetowych. W ramach Porozumienia z UKE takimi inwestycjami objętych jest 6. gmin znajdujących się na obszarach białych plam. To także udział w projektach budowy infrastruktury dofinansowanych z funduszy UE w województwach lubuskim i pomorskim. Dwie trzecie kosztów pokrywa z własnych środków TP, a sieci te będą mogły być wykorzystywane przez wszystkich operatorów.

Odpowiedzialność to także działania edukacyjne na temat bezpieczeństwa w internecie dla dzieci i nauczycieli w ramach Edukacji z Internetem TP czy preferencyjne warunki korzystania z internetu dla szkół i bibliotek, a także promowanie twórczego wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji czy promowaniu kultury (Akademia Orange)
.

Grupa TP realizuje też działania niwelujące bariery w dostępie do technologii telekomunikacyjnych. Oferuje m.in. ulgi dla osób niepełnosprawnych oraz abonament dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wspólnie z naukowcami z Politechniki Łódzkiej firma opracowała aplikację b-Link (umożliwiającą obsługę komputera osobom niepełnosprawnym ruchowo za pomocą mrugnięć powiekami), która jest bezpłatnie udostępniona w internecie oraz usługę Asystent NN ułatwiającą korzystanie z telefonu komórkowego osobom niewidzącym, niedowidzącym i starszym.

By zmniejszyć wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, firma prowadzi projekt Green IT pozwalający ograniczyć energię potrzebną do działania serwerów czy innej infrastruktury technicznej. Grupa TP wprowadza też elektroniczny obieg dokumentów w kontaktach z pracownikami (elektroniczne wnioski o delegacje, rozliczanie podróży służbowych, e-PITy) oraz kontrahentami (możliwość przeprowadzenia całego procesu zamówień poprzez system elektroniczny EDI). Promuje też wśród klientów korzystanie z e-faktury –. na to rozwiązanie zdecydowało się już ok. 1,8 milionów klientów Grupy TP. To 17 mln kopert i 36 mln kartek papieru rocznie mniej.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)