Obliczenia w chmurze: Polska średniakiem

Obliczenia w chmurze: Polska średniakiem
Źródło zdjęć: © Thinkstockphotos

22.02.2012 10:35

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Według badania BSA międzynarodowy gąszcz sprzecznych przepisów zagraża szybko rozwijającemu się rynkowi cloud computingu.

Pomimo stosunkowo mocnej pozycji Polski w rankingu, sprzeczność przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach stanowi pewne zagrożenie dla rozwoju pełnego potencjału globalnego rynku cloud computingu.

BSA Global Cloud Computing Scorecard jest pierwszym tego rodzaju rankingiem gotowości państw do promowania wzrostu globalnie zintegrowanego rynku cloud computingu. Ranking ocenia stan prawny w 2. krajach, które łącznie odpowiadają za 80 procent światowych zasobów technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz politykę tych państw w 7 zasadniczych obszarach: ochrony danych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, cyber-przestępczości, własności intelektualnej, interoperacyjności technologicznej i harmonizacji prawa, wolnego handlu oraz infrastruktury IT.

Pięć najwyższych miejsc w rankingu za najsolidniejszą politykę regulującą rynek cloud computingu zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja.

_ "Prawdziwe korzyści z technologii cloud computingu uzyskuje się w dużej skali" _ - mówi Robert Holleyman, prezydent BSA. - _ "W gospodarce globalnej powinna być możliwość uzyskania technologii potrzebnej do celów prywatnych lub biznesowych z serwerów zlokalizowanych w dowolnym miejscu na świecie. Ale to wymaga prawa umożliwiającego swobodny przepływ danych przez granice. W tej chwili zbyt dużo krajów ma zbyt wiele różnych przepisów utrudniających taką wymianę usług cyfrowych, jakiej naprawdę potrzebujemy". _

Kluczowe wnioski z badania odnośnie Polski:

• W Polsce istnieją przepisy regulujące kwestie ochrony prywatności, podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i cyber-przestępczości, stanowiąc dobrą platformę do promowania zaufania do technologii cloud computingu i gospodarki cyfrowej.
• Polska ma także jeden z najbardziej wszechstronnych systemów ochrony własności intelektualnej. W 2008 roku przepisy prawa zostały znowelizowane w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych, jakkolwiek nadal istnieją pewne braki w egzekwowaniu tych przepisów - zauważalny jest brak odpowiednich kwalifikacji i zasobów w zakresie ochrony własności intelektualnej.
• Polska promuje innowacyjność i interoperacyjność. Stosuje również niedyskryminującą politykę w zakresie zamówień rządowych.
•. Polska infrastruktura ICT i dostęp do łączy szerokopasmowych są, w porównaniu do postępów kraju w innych dziedzinach, wciąż dość ograniczone. Polska nie posiada obecnie funkcjonującej, kompleksowej strategii działania, która zapewniałaby poprawę dostępności łączy szerokopasmowych. Pomimo postępu w ostatnich latach, częściowo dzięki inwestycjom z funduszy unijnych, dostęp do łączy szerokopasmowych kształtuje się poniżej średniej europejskiej - w dużych miastach jest on stosunkowo dobry, ale na większości obszarów wiejskich jest znacznie ograniczony. Konieczna będzie znacząca poprawa dostępności łączy szerokopasmowych, aby Polska mogła w pełni wykorzystać swoją pozycję w Europie oraz obowiązujące przepisy prawa.

Ogólne kluczowe wnioski z badania:

• Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się, jeśli chodzi o gotowość eksploatacji technologii cloud computingu. Japonia, Stany Zjednoczone i Unia Europejska stworzyły prawo i przepisy stanowiące solidne podstawy wsparcia rozwoju tej technologii, natomiast kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Indie i Brazylia, mają najwięcej do zrobienia, aby móc zintegrować się z globalnym rynkiem cloud computingu.
•. Najbardziej zaskakującym odkryciem badania jest to, iż niektóre zamożne kraje izolują się za sprawą przepisów prawa pozostających w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi w innych krajach. Na przykład proponowane rozwiązania dot. ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej mogą osłabić potencjalną skalę i wpływ gospodarczy cloud computingu.

_ "W ostatnich latach Polska poczyniła pewne postępy w rozwijaniu solidnego środowiska prawnego sprzyjającego rozwojowi potencjału technologii cloud computingu" _ - mówi Bartłomiej Witucki, koordynator BSA w Polsce. - _ "Jednakże zdrowe krajowe środowisko cloud computingu nie zawsze jest jednocześnie rynkiem dostosowanym do praw innych krajów umożliwiającym swobodny przepływ danych poprzez granice. Należy zatem podjąć działania, które zapewnią rozwój zdrowego globalnego systemu cloud computingu. Jest to właściwy czas na budowanie odpowiednich krajowych podstaw prawnych, aby partycypować w udziale w rozwoju zdrowego globalnego systemu cloud computingu" _.

BSA proponuje rządom na całym świecie siedmiopunktowy plan polityki rozwijającej możliwości gospodarcze technologii cloud computingu:

  1. Ochrona prywatności użytkowników przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego przepływu danych i wolnego handlu.
  2. Promowanie najnowocześniejszych praktyk bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni bez konieczności stosowania konkretnych technologii.
  3. Walka z cyberprzestępczością wykorzystująca skuteczne środki prewencyjne i działania przeciwko przestępcom podejmowane na podstawie jasno sprecyzowanych przepisów.
  4. Zapewnienie solidnej ochrony technologii cloud computingu i energicznego przeciwdziałania sprzeniewierzeniom i naruszeniom tych technologii.
  5. Zachęcanie do otwartości i interoperacyjności pomiędzy dostawcami i rozwiązaniami technologii cloud computingu.
  6. Promowanie wolnego handlu poprzez obniżanie barier i eliminowanie preferencji wobec poszczególnych produktów lub firm.
  7. Zachęcenie sektora prywatnego do inwestowania w infrastrukturę szerokopasmową i promowanie powszechności jej dostępu dla obywateli.
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)