Koniec procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce

Koniec procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce

Koniec procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce
Źródło zdjęć: © shaorang / flickr.com / CC
23.07.2013 09:51, aktualizacja: 23.07.2013 11:13

23 lipca 2013 r. w Polsce zakończy się proces cyfryzacji telewizji naziemnej. Zastąpienie
tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową należy do jednego z
najważniejszych projektów w sferze publicznej, łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i
techniczne.

Rozpoczęcie pierwszej regularnej transmisji cyfrowej nastąpiło 3. września 2010 roku. Po zakończeniu wyłączenia telewizji analogowej na obszarze kraju dostępne będą 3 multipleksy, zawierające programy telewizji publicznej oraz nadawców komercyjnych.

Proces wyłączania emisji analogowej przeprowadzany jest w 7 etapach, w okresie od 7 listopada 2012 r. do 2. lipca 2013 r. W tym czasie zakończone zostaną emisje analogowe z 245 stacji (emitujące programy telewizji publicznej oraz komercyjne), a uruchomione emisje MUX-3 z 225 stacji. Jedna stacja doświetlająca - Międzybrodzie/g. Żar - została uruchomiona tylko na miesiąc, do czasu uruchomienia stałej emisji z nadajnika głównego (w tym nowe emisje z 71 stacji głównych, 128 stacji doświetlających oraz zmiana parametrów emisji na docelowe w 22 uruchomionych stacjach głównych oraz 4 stacjach doświetlających).

Dotychczasowe etapy procesu przełączeń sygnału analogowego na emisję cyfrową przebiegały sprawnie. Nieliczne trudności miały głównie charakter techniczny i najczęściej związane były z dotarciem do stacji zlokalizowanych na obszarach górskich. W takich przypadkach korzystano z pomocy straży pożarnej, która np. użyczała skuterów śnieżnych umożliwiających dotarcie do trudnodostępnych stacji.

Wyłączenie sygnału analogowego oraz uruchomienie emisji cyfrowej o docelowych parametrach czasami oznaczało dla odbiorców przerwę w dostępie do telewizji. Informowano wówczas o koniecznych - ze względów technicznych - przerwach w emisji telewizyjnej oraz konieczności skierowania anten na odpowiednią stację w celu poprawnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

By odtworzyć zasięg programów telewizji publicznej, dostępnych w MUX-3. do poziomu zasięgu ludnościowego sygnału analogowego TVP1, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało Telewizji Polskiej S.A. dotację celową w wysokości 24 893 488,59 zł brutto, dzięki której możliwe było przyspieszenie wdrożenia stacji głównych oraz uruchomienie odpowiedniej liczby nowych stacji nadawczych rozszerzających zasięg sygnału cyfrowego (tzw. gapfillerów).

Charakterystyka poszczególnych etapów wyłączeń naziemnej telewizji analogowej

Pierwsze 2 etapy wyłączeń telewizji analogowej zostały przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku (201. r.).

- I etap wyłączeń - 7 listopada 201. r. Liczba osób i gmin w sumowaniu jest wyższa od rzeczywistej, ponieważ niektóre gminy były wyłączane w kilku etapach (Zielona Góra, Żagań)

Pierwszy etap wyłączeń objął około 1,2 mln osób zamieszkałych na obszarze 17. gmin z 4 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

- II etap wyłączeń - 2. listopada 2012 r. (Gdańsk, Iława, Poznań)

Drugi etap wyłączeń objął około 4,6 mln osób zamieszkałych na obszarze 33. gmin z 6 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

- III etap wyłączeń - 1. marca 2013 r. (Elbląg, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wisła)

Trzeci etap wyłączeń objął około 5,8. mln osób zamieszkałych na obszarze 365 gmin z 10 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz opolskiego.

Ze względu na ukształtowanie terenu był to najtrudniejszy etap wyłączeń telewizji analogowej. W sprawnym dotarciu do stacji nadawczych (trudne warunki pogodowe w górach) wykorzystano skutery śnieżne użyczone przez straż pożarną. Włączanie MUX-3 na tym etapie podzielono na 2 dni. Pomimo niełatwych warunków pogodowych większość stacji udało się uruchomić z wyprzedzeniem. Jedynie stacja Stuposiany uruchomiona została z jednodniowym opóźnieniem (ze względu na trudności techniczne).

- IV etap wyłączeń - 2. i 23 kwietnia 2013 r. (Częstochowa, Gorlice, Kłodzko, Opole, Rabka, Szczawnica, Tarnów, Wrocław, Zakopane)

Czwarty etap wyłączeń objął około 4,8 mln osób zamieszkałych na obszarze 37. gmin z 8 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego.

By skrócić przerwy w dostępie do telewizji naziemnej (od chwili wyłączenia sygnału analogowego do czasu uruchomienia sygnału cyfrowego) zdecydowano przeprowadzić wyłączenia emisji analogowej w ciągu dwóch dni.

- V etap wyłączeń - 2. maja 2013 r. (Białogard, Bydgoszcz, Gniezno, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Kraków, Lębork, Łódź, Piła, Świnoujście)

Piąty etap wyłączeń objął około 12,4 mln osób zamieszkałych w 75. gminach z 13 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

V etap wyłączeń sygnału analogowego, najliczniejszy pod względem ludnościowym, przebiegł bez zakłóceń. Stacje były uruchamiane z dużym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do planowanych godzin uruchomienia.

- VI etap wyłączeń - 1. czerwca 2013 r. (Białystok, Bieszczady, Dęblin, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Płock, Przemyśl, Siedlce, Suwałki, Zamość)

Szósty etap wyłączeń objął około 7,8 mln osób zamieszkałych w 78. gminach z 9 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

  1. czerwca br., do godz. 10, uruchomiono emisje MUX-3 ze wszystkich zaplanowanych wcześniej 26 stacji głównych oraz 8 stacji doświetlających (tzw. gapfillerów).

- VII etap wyłączeń - 2. lipca 2013 r. (Giżycko, Jelenia Góra, Leżajsk, Ostrołęka)

Siódmy, ostatni etap wyłączeń, obejmie około 2 mln osób zamieszkałych w 22. gminach z 7 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubuskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz dolnośląskiego.

Według Raportu Nielsena, przygotowywanego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, udział gospodarstw domowych odbierających NTC w grupie gospodarstw mających dostęp tylko do sygnału naziemnego - na koniec czerwca 201. r. wyniósł około 95 proc.

Kampania informacyjna o naziemnej telewizji cyfrowej

Dla sprawnego przeprowadzenia procesu cyfryzacji telewizji naziemnej niezbędnym warunkiem było informowanie społeczeństwa o zmianach związanych z techniką odbioru telewizji naziemnej. W związku z tym od 201. roku była prowadzona kampania informacyjna o naziemnej telewizji cyfrowej. W komunikacji ze społeczeństwem wykorzystano wszystkie najskuteczniejsze kanały komunikacji społecznej.

Początkowo w telewizji emitowano 30-sekundowe spoty. Ich głównym celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt zmiany techniki odbioru programów telewizyjnych. Od 1. października 2012 r. spoty te zostały zastąpione spotami z cyklu "Prognoza cyfryzacji", informującymi o obszarach i datach kolejnych wyłączeń telewizji analogowej. Pojawiły się również 3-minutowe audycje instruktażowe, emitowane w programach telewizji publicznej oraz programach stacji komercyjnych.

Od 1. lipca 2011 r. do 7 lipca 2013 r. spoty i audycje zostały wyemitowane 17 167 razy. Ponadto w ramach zakupionego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji czasu antenowego wyemitowano w telewizjach regionalnych bezpośrednie relacje tzw. na żywo oraz specjalne przygotowane reportaże z tzw. miasteczek cyfrowych (76) zorganizowanych przez TVP S.A. w Kędzierzynie Koźlu, Wieliczce, Nowej Hucie (ostatnie - 23 lipca br. w Giżycku, będzie to tzw. port cyfrowy). Dla internautów relacje z poszczególnych miasteczek cyfrowych zamieszczone zostały na stronie www.cyfryzacja.gov.pl.

O procesie cyfryzacji telewizji naziemnej informowano również w prasie oraz radiu

Na podstawie pakietu edukacyjnego nt. naziemnej telewizji cyfrowej, opracowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, przy współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeprowadzano lekcje i różnorodne zajęcia poświęcone procesowi cyfryzacji.

W roku szkolnym 2012/201. z wykorzystaniem tego pakietu przeprowadzono około 40 tys. zajęć na temat telewizji cyfrowej w około 7 tys. szkół, spośród 14,5 tys. wszystkich szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Pakiet edukacyjny był wykorzystywany zarówno na zajęciach prowadzonych bezpośrednio z uczniami, jak i na zebraniach rodziców.

Inną formą dotarcia z informacjami o procesie cyfryzacji był list podpisany przez ministra administracji i cyfryzacji, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. List dostarczono do około 2 mln 5. tys. gospodarstw domowych z gmin objętych I i II etapem wyłączeń oraz do 2106 urzędów gmin w gminach objętych wyłączeniami w 2013 r.

W lipcu 201. roku uruchomiono bezpłatną infolinię 800 007 788 poświęconą procesowi cyfryzacji. Do 5 lipca br. odnotowano 67 537 połączeń, co daje średnio 187 połączeń dziennie. Konsultanci udzielali porad dotyczących niezbędnego sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej, sposobów jego podłączenia, terminów wyłączeń telewizji analogowej w poszczególnych rejonach kraju, a w przypadkach problemów z odbiorem sygnału cyfrowego - kierowali abonentów do właściwych delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie uzyskiwali właściwą pomoc.

Na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl, zawierającej niezbędne informacje o procesie oraz bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów wyłączeń naziemnej telewizji analogowej - od jej uruchomienia w październiku 201. r. do połowy lipca br., zanotowano około 4,6 mln wizyt (około 4,8 tys. dziennie).

Ponadto wydrukowano i dostarczono ok. 4. tys. plakatów dla 15 urzędów wojewódzkich oraz około 500 tys. ulotek dla 14 urzędów wojewódzkich, a w ramach zawartego 30 stycznia 2013 r. "Porozumienia o współpracy dotyczącej kampanii informacyjnej o cyfryzacji telewizji naziemnej" pomiędzy ministrem administracji i cyfryzacji a Związkiem Harcerstwa Polskiego - ZHP zobowiązało się do podjęcia działań w zakresie informowania społeczeństwa, w tym przede wszystkim osób starszych, samotnych, niezamożnych, potencjalnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, o procesie cyfryzacji telewizji.

W związku z możliwymi zagrożeniami (oszustwami) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nawiązało również współpracę z Komendą Główną Policji. Współpracowało też z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ze względu na znajdujące się w gestii tych resortów instytucje, takie jak: zakłady karne, szpitale, placówki pomocy społecznej.

W ramach przestrzegania przez przedsiębiorców (zajmujących się sprzedażą odbiorników cyfrowych) przepisów art. 6 ust. 1. 2 i 5 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej - Inspekcja Handlowa (zgodnie z art. 21 ustawy z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej) przeprowadzała kontrole. Ich celem była weryfikacja, w jakim stopniu przedsiębiorcy wywiązują się z nałożonych na nich ustawą obowiązków.

W okresie od IV kwartału 201. r. do II kwartału 2013 r. kontrolą objęto ogółem 883 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną cyfrowych odbiorników. Skontrolowano łącznie 842 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w placówkach stacjonarnych oraz 65 prowadzących sprzedaż za pośrednictwem internetu (część przedsiębiorców prowadziła sprzedaż zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w internecie). Od początku prowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 62 przedsiębiorców, tj. 7,3 proc. skontrolowanych, w tym u 11 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w internecie.

Koordynacja wszystkich działań związanych z całym procesem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej prowadzona była w ramach tzw. zespołu sterującego, w skład którego weszli m.in. minister administracji i cyfryzacji, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wojewodowie, przedstawiciele Emitela i Telewizji Polskiej oraz przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Źródło: PAP, SW, WP.PL Orange Ekspert: Krzysztof Gonciarz testuje HTC One

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)