Wreszcie koniec oszukiwania nas w konkursach SMS

Wreszcie koniec oszukiwania nas w konkursach SMS

Wreszcie koniec oszukiwania nas w konkursach SMS
Źródło zdjęć: © Jupiterimages
14.04.2011 12:44, aktualizacja: 15.04.2011 09:25

W ramach inicjatywy Prezesa UKE odbyło się drugie spotkanie przy "stole bez kantów". Przyjęto rozwiązania, które mają wyeliminować nieuczciwe praktyki na rynku Premium Rate. Przyjęto również harmonogram wdrażania mechanizmów ochronnych

11. kwietnia w ramach inicjatywy Prezesa UKE odbyło się drugie spotkanie przy "stole bez kantów". Przyjęto rozwiązania, które mają wyeliminować nieuczciwe praktyki na rynku Premium Rate. Przyjęto również harmonogram wdrażania mechanizmów ochronnych.

Ustalono, że do 1. kwietnia 2011 r.:

• operatorzy zamieszczą na swoich stronach www spis numeracji Premium Rate wraz z informacją o agregatorze, który dysponuje daną numeracją oraz jego danymi kontaktowymi,

• operatorzy na swoich stronach umieszczą też informacje o bezpiecznym korzystaniu z usług Premium Rate lub linki do strony UKE z takimi informacjami,

• operatorzy poprawią poziom obsługi klientów w zakresie usług Premium Rate - w call center specjalne grupy pracowników będą zajmować się tą tematyką,

Obraz
© (fot. Jupiterimages)

• zostaną wprowadzone progi kwotowe dzienne i miesięczne, po przekroczeniu których klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS. W pierwszym etapie wprowadzania mechanizmów ochronnych o przekroczeniu progu będzie informował agregator. Docelowo (w III kwartale 201. r.) takie progi kwotowe zostaną wprowadzone przez operatorów. Będą oni wysyłać informację uwzględniającą sumę wydatków na usługi Premium Rate u wszystkich agregatorów.

• na życzenie klienta operatorzy zablokują usługi w wybranych kategoriach numeracji Premium Rate - trwają uzgodnienia techniczne co do terminu wprowadzenia tej funkcjonalności oraz określenia rodzajów kategorii.

Do 2. kwietnia 2011 r. zostanie przedłożony Prezesowi UKE do zaopiniowania projekt Kodeksu Jakości Świadczonych Usług stworzonego przez Komitet Usług Dodanych, w którym zostaną opisane ujednolicone oraz dokładnie sprecyzowane obowiązki podmiotów oferujących usługi Premium Rate i zasady funkcjonowania tego rynku, m.in.:

• obowiązek podawania, wraz z numerem, ceny brutto usługi Premium Rate w rozmiarze czcionki nie mniejszej niż 50. czcionki numeru PR, z tłem nieutrudniającym zapoznanie się z ceną SMS Premium Rate, jak również czas prezentacji ceny nie może być krótszy niż prezentacja numeru PR;

• jeśli usługi Premium Rate będą oparte na subskrypcji, informacja taka musi być jednoznaczna i czytelna zarówno w materiałach promocyjnych jak i informacjach bezpośrednio skierowanych do konsumentów, subskrypcje nie mogą być uruchamiane za pomocą dowolnego słowa;

• w przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu obowiązków informacyjnych i uczciwych zasad przez dostawcę usługi, operator zażąda od usługodawcy natychmiastowej eliminacji naruszeń, a w przypadku braku reakcji rozwiąże umowę z takim dostawcą treści;

• musi być podany jasny sposób rezygnacji z subskrypcji wraz ze wskazaniem jednego numeru i jednolitej komendy z przeznaczeniem tylko do rezygnacji, rezygnacja ma być bezpłatna. Dodatkowo operatorzy umożliwią rezygnację poprzez kontakt z call center;

• reklamacje dotyczące opłat za Premium Rate będzie rozpatrywał operator. Operator w miarę potrzeb będzie kontaktował się z agregatorem lub dostawcą treści w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Klienci, którzy złożą skargę bezpośrednio do dostawcy w zakresie funkcjonowania usługi, otrzymają od niego odpowiedź. Operatorzy, agregatorzy oraz dostawcy treści zobowiązani są do podniesienia jakości rozpatrywania reklamacji;

• usługodawca nie będzie mógł na podstawie zgody domniemanej oferować innych usług lub przesyłać informacji handlowych w przypadku skorzystania przez klienta z danej loterii lub danej płatności Premium Rate,

• sygnatariusze Kodeksu deklarują ścisłą współpracę z Prezesem UKE w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług Premium Rate oraz w wyjaśnianiu zgłaszanych przez konsumentów skarg i wniosków.

W ciągu miesiąca odbędzie się trzecie spotkanie przy _ stole bez kantów _, na którym nastąpi weryfikacja wdrożenia pierwszych mechanizmów ochrony konsumenta. Ponadto Prezes UKE co trzy miesiące będzie także zwoływał obrady w celu monitorowania efektów funkcjonowania mechanizmów ochrony konsumenta.

Przyjęte z inicjatywy Prezesa UKE działania mają przede wszystkim na celu wzrost bezpieczeństwa i ochrony użytkowników usług Premium Rate a także dalszy rozwój rynku usług o podwyższonej opłacie w oparciu o uczciwe zasady.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (72)