PTC przegrała kasację 2 mln zł kary za słynną "zmianę regulaminu"

PTC przegrała kasację 2 mln zł kary za słynną "zmianę regulaminu"
Źródło zdjęć: © Era

10.06.2010 20:13, aktual.: 11.06.2010 10:11

9. czerwca Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną PTC na karę 2 mln zł, nałożoną przez Prezesa UKE za naruszenie obowiązku informacyjnego w stosunku do użytkowników końcowych przez nie poinformowanie abonentów o prawie wypowiedzenia umowy zgodnie przy zmianie regulaminu.

UKE nałożył karę na PTC za słynną zmianę regulaminu (nazywaną przez telekom "uzupełnieniem") i brak poinformowania użytkowników o tym, że mogą w związku z tym rozwiązać umowę bez konsekwencji finansowych. Zmiana regulaminu wynikała z zaleceń pokontrolnych UKE. PTC przegrała kolejno przed SOKiK i Sądem Apelacyjnym. Teraz PTC przegrała kasację.

W ustnych motywach wyroku Sądu wskazał, iż meritum sprawy, wbrew twierdzeniom PTC, była kwestia, czy PTC wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 59 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego wg brzmienia na dzień wydania decyzji Prezesa UKE. PTC bowiem, decyzją Prezesa UKE, została ukarana za brak poinformowania abonentów o dokonanej zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W ocenie Sądu istotne było rozstrzygnięcie, czy zmiany w rozumieniu art. 59 ust. 2 Pt dotyczą, jak twierdzi PTC, tylko zmiany w umowie, czy także zmiany we wzorcu umownym, jakim jest regulamin. Zdaniem Sądu, obowiązek wynikający z przywoływanego powyżej przepisu prawa dotyczy także zmiany we wzorcu umownym. W ocenie Sądu, także istotnym było rozstrzygnięcie, czy charakter i zakres zmian wpływał na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 59 ust. 2 Pt. Sąd Najwyższy wskazał, że z brzmienia tego przepisu na dzień wydania decyzji jasno wynikało, że każda zmiana regulaminu powodowała po stronie dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązek powiadomienia abonenta o dokonanej zmianie oraz o prawie wypowiedzenia umowy. Sąd wskazał także, że obowiązek ten leży w interesie abonenta, czyli słabszej strony umowy. Albowiem w ocenie Sądu, w interesie abonenta leży to, aby był on informowany o wszystkich zmianach także o tych wymuszonych przez zmianę porządku prawnego.

Sąd Najwyższy wskazał, iż nie widzi powodów do różnicowania obowiązku informacyjnego, jak zrobiła to PTC, ze względu na charakter i zakres tych zmian. Wskazał także, że obowiązek dostawcy informowania abonenta o prawie wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 59 ust. 2 Pt przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wynika wprost z przepisów prawa i nie należy do kompetencji PTC decydowanie, czy zmiana była korzystna dla abonenta, czy nie. W związku z tym nie było podstaw do różnicowania zakresu obowiązku informacyjnego o dokonanej przez PTC zmianie regulaminu.

Sąd wskazał, że powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na dokonanej przez niego prowspólnotowej wykładni przepisu art. 59 ust. 2 Pt w związku z przepisami dyrektywy o usłudze powszechnej.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)