Polacy nie wyobrażają sobie życia bez telefonów komórkowych

Polacy nie wyobrażają sobie życia bez telefonów komórkowych
Źródło zdjęć: © Much Ramblings / flickr.com / CC

22.01.2013 08:29, aktual.: 22.01.2013 09:21

Telefonia mobilna stała się w ostatnich latach najbardziej popularną usługą telekomunikacyjną w kraju.

- Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest niezwykle dynamiczny i ulega nieustannej ewolucji. Widać zarówno działania operatorów zmierzające do dostosowania swoich usług do konkretnego profilu odbiorców, jak i zmiany postaw i oczekiwań osób korzystających z usług telekomunikacyjnych –. potwierdza Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Coraz więcej Polaków korzysta z telefonii mobilnej oraz ze stałego dostępu do internetu. Corocznie wzrasta też liczba użytkowników preferujących mobilny dostęp do sieci. Stała tendencja spadkowa obejmuje natomiast ceny za poszczególne usługi. W zakresie telefonii stacjonarnej –. w analizowanym okresie średnie miesięczne wydatki zmniejszyły się o 21 zł. W zakresie telefonii mobilnej – o 11 zł. Koszt dostępu do internetu spadł natomiast o 6 zł.

Telefonia mobilna stała się w ostatnich latach najbardziej popularną usługą telekomunikacyjną w kraju. W 201. roku posiadanie przynajmniej jednego telefonu komórkowego deklarowało 88 proc. Polaków. Rozmowy przez telefon komórkowy wykonywało bardzo często ponad 90 proc. respondentów. Z wysyłania wiadomości SMS korzystało ponad 80 proc. Polaków.

Dostęp do internetu to coraz bardziej powszechna usługa telekomunikacyjna. Mimo ciągle obecnej przewagi dostępu stacjonarnego, w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem użytkowników cieszy się dostęp mobilny. Średni miesięczny koszt dostępu do sieci internet był najniższy w 201. r. i wynosił 54 zł.

Z roku na rok systematycznie spada odsetek Polaków posiadających telefon stacjonarny. Główną przyczyną jest substytucja tego rodzaju komunikacji przez telefonię mobilną. Na przestrzeni czterech lat liczba użytkowników telefonii stacjonarnej spadła o 2. pp. W tym samym okresie średnie miesięczne wydatki na telefon stacjonarny spadły o 21 zł, spadek cen nie przyczynił się jednak do wzrostu popularności telefonii stacjonarnej wśród respondentów.

Najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego z 2012 r.

KLIENCI INDYWIDUALNI

- Wśród klientów indywidualnych występuje wysokie nasycenie usługami telekomunikacyjnymi –. 88 proc. posiada telefon komórkowy, 62 proc. dostęp do internetu, a 31 proc. telefon stacjonarny.

- Z internetu najczęściej korzystają osoby poniżej 4. roku życia oraz z wyższym wykształceniem. Usługa jest najmniej rozpowszechniona w grupie powyżej 60 lat, a jako najczęstszą przyczynę nieposiadania dostępu wskazuje się brak potrzeby lub umiejętności.

- Korzystanie z telefonów komórkowych jest rozpowszechnione we wszystkich grupach bez względu na cechy społeczno-demograficzne. Posiadanie natomiast telefonu stacjonarnego jest charakterystyczne dla osób starszych (powyżej 6. roku życia) oraz wieloosobowych gospodarstw domowych (5- lub więcej osób).

- Poziom zadowolenia z usług telekomunikacyjnych jest wysoki; najlepiej oceniana jest telefonia ruchoma, najgorzej –. telefonia stacjonarna.

- Średnie miesięczne wydatki za dostęp do internetu stacjonarnego wynoszą 5. zł, natomiast do internetu mobilnego 55 zł. Za usługi głosowe klienci płacą średnio 49 zł (dotyczy zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej).

- Respondenci dobrze oceniają funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, wskazując przede wszystkim takie pozytywne zmiany jak rozwój nowych technologii, wzrost liczby dostawców i dostępności usług oraz obniżki cen.

- 6. proc. badanych, regularnie (minimum kilka razy w półroczu) korzysta z usług pocztowych. Poziom zadowolenia jest niższy niż w przypadku usług telekomunikacyjnych, jako największy problem wskazywano duże kolejki w placówkach operatora.

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

- Firmy w Polsce powszechnie korzystają z podstawowych usług telekomunikacyjnych. Aż 9. proc. z nich posiada telefon komórkowy, 70 proc. dostęp do internetu, a 55 proc. telefon stacjonarny. Wysoki odsetek klientów instytucjonalnych (42 proc.) w swojej działalności wykorzystuje wszystkie trzy usługi.

- Powszechne korzystanie z telefonów komórkowych idzie w parze z dużym znaczeniem usługi dla firmy –. 70 proc. badanych wskazuje, że jest ona zdecydowanie ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przypadku telefonii stacjonarnej odsetek ten wyniósł 36 proc., dla dostępu do internetu natomiast 32 proc..

- Poziom zadowolenia z usług telekomunikacyjnych jest wysoki; najlepiej oceniany jest stacjonarny dostęp do internetu, najgorzej –. telefonia stacjonarna.

- Średnie miesięczne wydatki za dostęp do internetu stacjonarnego wynoszą 10. zł, natomiast do internetu mobilnego 86 zł. Za usługi głosowe klienci instytucjonalni płacą średnio 164 zł (telefonia stacjonarna) oraz 238 zł (telefonia komórkowa).

- Firmy dobrze oceniają funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego. Wśród najczęściej wskazywanych pozytywnych zmian, jakie zaszły w ostatnim roku, klienci wskazują rozwój nowych technologii, obniżki cen oraz wzrost liczby ofert.

MŁODZIEŻ

- Młodzież wyróżnia się powszechnym korzystaniem z usług telekomunikacyjnych –. niemal wszyscy (99 proc.) posiadają telefon komórkowy, zdecydowana większość (81 proc.) dostęp do internetu.

- Młodzi ludzie intensywnie korzystają z posiadanych usług –. 91 proc. raz lub kilka razy dziennie wysyła SMS-y, a 82 proc. wykonuje połączenia na numery komórkowe. Aż 89 proc. respondentów codziennie łączy się z internetem, przede wszystkim celem skorzystania z serwisów społecznościowych, portali internetowych lub poczty e-mail.

- Większość badanych (6. proc.) posiada telefon na kartę; głównie są to najmłodsi respondenci, niepracujący i mieszkający z rodzicami. Z ofert abonamentowych najczęściej korzystają osoby częściowo lub w pełni samodzielne finansowo – studenci, mieszkający poza domem rodzinnym, powyżej 20 roku życia.

- Najważniejszymi kryteriami wyboru oferty internetowej jest prędkość łącza oraz dostępność usługi w miejscu pobytu. W przypadku telefonii komórkowej główną rolę odgrywają czynniki kosztowe –. atrakcyjna cena oferty, darmowe pakiety minut i SMS/MMS

- Młodzież wykazuje dużą samodzielność przy wyborze ofert telefonii komórkowej (6. proc. decyduje o tym samodzielnie), znacznie mniejszy odsetek ma wyłączny wpływ na wybór usługi dostępu mobilnego (29 proc.) lub stacjonarnego (14 proc.).

Po raz pierwszy do zakresu badania preferencji klientów indywidualnych, oprócz oceny rynku usług telekomunikacyjnych, zostały też dołączone pytania o opinię użytkowników na temat usług operatorów pocztowych. Wyniki wskazują, że większość badanych pozytywnie ocenia rynek usług pocztowych, a regularnie (minimum kilka razy w półroczu) korzysta z tych usług 6. proc. respondentów. Reklamacje usług pocztowych zdarzają się rzadko, jedynie 3 proc. badanych złożyło kiedykolwiek taką reklamację. W przypadku co trzeciego składającego reklamację nie została ona uwzględniona przez operatora. Najwięcej zastrzeżeń budzi natomiast liczba i odległość od placówek operatora pocztowego.

Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez agencję badawczą na wyselekcjonowanej grupie społeczeństwa (osoby powyżej 1. roku życia), na terenie całego kraju. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego (face to face), a wyniki prezentowane są w odniesieniu do całej populacji kraju.

W załączeniu prezentujemy Raport UKE z badania preferencji konsumentów na rynku telekomunikacyjnym na przestrzeni lat 200. – 2012, oraz raporty źródłowe z wynikami badania opinii konsumentów za 2012 r., z podziałem na użytkowników indywidualnych, instytucjonalnych oraz młodzież w wieku 15-24 lata.

Źródło: UKE, SW, WP.PL

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (14)