Play ukarany karą 8 mln złotych za niedozwolone zapisy w umowach

Play ukarany karą 8 mln złotych za niedozwolone zapisy w umowach

Play ukarany karą 8 mln złotych za niedozwolone zapisy w umowach
Źródło zdjęć: © Materiały prasowe
12.09.2013 16:13

Spółka P4, operator sieci Play, nie zastosowała się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów i nie usunęła niezwłocznie niedozwolonego postanowienia z umów. Ponadto ograniczała
prawa konsumentów do dochodzenia odszkodowania za brak dostępu do usług telekomunikacyjnych. Za
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona kara wyniosła ponad 8 mln zł.

Postępowanie w sprawie P4. operatora sieci Play, zostało wszczęte w listopadzie 2012 roku. Prezes UOKiK przeanalizowała regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu. Wątpliwości wzbudziło przede wszystkim niezastosowanie się do wyroku SOKiK oraz ograniczanie abonentom dochodzenia odszkodowania za straty spowodowane brakiem dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Wyrok SOKiK

W trakcie analizy wzorców umów UOKiK stwierdził, że P4 nie zastosowała się do wyroku SOKiK. W lutym 201. roku Sąd uznał, że stosowana przez P4 klauzula, która decydowała o skuteczności doręczeń, była niezgodna z prawem. W konsekwencji - została wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych i od tego momentu powinna zostać wykreślona z wzorców umów operatora. Mimo prawomocnego wyroku spółka P4 usunęła niedozwoloną klauzulę dopiero po ponad pięciu miesiącach od opublikowania jej w rejestrze.

Zgodnie z kwestionowaną przez sąd klauzulą, pismo wysłane na ostatni podany przez konsumenta adres było automatycznie uznawane za doręczone i wywoływało określone skutki prawne. Za stosowanie klauzuli wpisanej do rejestru, maksymalna kara, którą może nałożyć UOKiK, wynosi do 1. proc. ubiegłorocznego przychodu przedsiębiorcy.

Brak odpowiedzialności

Wątpliwości wzbudziło także organicznie konsumentom możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z regułami kodeksu cywilnego wtedy, gdy nie mieli dostępu do usług telekomunikacyjnych. We wzorcach umownych zabrakło postanowienia przyznającego abonentowi możliwości dochodzenia roszczeń ponad wartość kary umownej narzuconej przez przedsiębiorcę. W związku z tym konsument nie mógłby na drodze sądowej dochodzić rekompensaty poniesionej szkody ponad wysokość ustalonej we wzorcu kary umownej.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dostawca usług jest zobowiązany do określenia w umowie zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty. Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody i nie jest ono ograniczone wysokością opłacanego abonamentu.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożyła na P4 karę ponad 8 mln zł (8 218 537 zł). Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (9)