Od dziś przeniesiesz numer za darmo i trudniej zerwiesz umowę

Od dziś przeniesiesz numer za darmo i trudniej zerwiesz umowę

Od dziś przeniesiesz numer za darmo i trudniej zerwiesz umowę
06.07.2009 11:57, aktualizacja: 06.07.2009 12:16

Od dzisiaj weszła w życie nowela Prawa Telekomunikacyjnego, która wprowadziła m.in. darmową przenośność numerów. To nie jedyne zmiany w prawie, z którymi powinienieś się zapoznać.

Oznacza to, że od 6. lipca operatorzy nie będą mieli prawa pobierać opłat za przenośność numerów w sieciach stacjonarnych i komórkowych. Będzie tak w związku ze zmianą art. 71 ust. 3, który otrzyma brzmienie:

Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta i użytkownika końcowego usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Obraz
© (fot. Jupiterimages)

(Co ważne, czas na przeniesienie numeru do innej sieci został skrócony do jednego dnia roboczego dla telefonów komórkowych i do 7 dni roboczych dla telefonów stacjonarnych. Jest to znaczący postęp, gdyż przedłużające się procedury potrafiły trwać nawet miesiąc. Realizację wniosku o przeniesienie numeru można jeszcze bardziej przyśpieszyć składając wniosek bezpośrednio w biurze operatora. Wnioski składane za pośrednictwem poczty, formularzy elektronicznych, czy wysłane kurierem muszą być rozpatrzone w terminie do trzech dni roboczych. - przyp. WP)

Ważną zmianą jest także dodanie artykułu 60a, który precyzuje proces zmian regulaminu i prawa abonenta lub użytkownika z tym związane. Ważny jest szczególnie ustęp 3. który mówi, że jeżeli zmiana regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, abonentowi lub użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy bez roszczenia odszkodowawczego i zwrotu przyznanej ulgi.

Wprowadzeno także nowe rozwiązania dotyczące wysokości kary za rozwiązanie umowy powiązanej z przyznaną ulgą. Dotychczas wysokość tej kary stanowiła równowartość przyznanej ulgi na dzień jej podpisania. Od 6. lipca wysokość kary będzie zgodna z równowartością przyznanej ulgi na dzień rozwiązania umowy. Natomiast w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub operatora z winy abonenta, abonent zwraca ulgę, której wartość nie może przekroczyć wartości ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do jej rozwiązania. Do tej pory abonent był zobowiązany do zwrotu ulgi w pełnej wysokości bez uwzględnienia tego, w jakim momencie trwania umowy nastąpiło jej rozwiązanie.

Będzie można przenosić numer także podczas zrywania umowy z własnej winy. Abonent żądając przeniesienia przydzielonego numeru, może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (167)