Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Microsoftem

Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Microsoftem

Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Microsoftem
16.09.2009 12:21

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Microsoft podpisały porozumienie w sprawie kontynuacji współpracy w ramach programu "Partnerstwo dla Przyszłości". Na dokumencie swoje podpisy złożyli: ze strony MEN - minister Zbigniew Włodkowski, a ze strony Microsoft - dyrektor generalny polskiego oddziału firmy, Jacek Murawski. Celem programu jest wspieranie edukacji informatycznej w Polsce wśród dzieci i młodzieży szkolnej. "Partnerstwo dla Przyszłości" jest częścią ogólnoświatowego programu "Partners in Learning" realizowanego przez Microsoft w 110 krajach.

Podpisane na kolejne 5 lat porozumienie stanowi kontynuację programu zainicjowanego przez MEN i Microsoft w 200. roku. Dotychczas swoim działaniem inicjatywa objęła ponad 100 000 nauczycieli i 3000 szkół w Polsce.

„Podpisanie porozumienia w istotny sposób pogłębi współpracę pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Microsoft w zakresie edukacji informatycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Brak umiejętności informatycznych jest obecnie jednym z problemów na polskim rynku pracy. Dzięki programom takim jak „Partnerstwo dla Przyszłości”. mamy szansę wspierać rozwój młodych Polaków likwidując w ten sposób nierówności w obszarze edukacji informatycznej” – powiedział Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Obraz
© (fot. Jupiterimages)

Program „Partnerstwo dla Przyszłości”. realizowany w Polsce od 2004 roku, dedykowany jest polskiej edukacji i wspiera wszelkie innowacyjne inicjatywy przeciwdziałające zjawisku „wykluczenia cyfrowego” młodego pokolenia. Program ma na celu ułatwienie szkołom dostępu do legalnego i nowoczesnego oprogramownia systemowego i biurowego, a przede wszystkim szeroko rozumiane wspomaganie stosowania nowoczesnych technologii teleinformacyjnych w procesie nauczania przez nauczycieli i ich podopiecznych.

Program Microsoft „Partnerstwo dla Przyszłości”. jest oparty na trzech filarach: Innowacyjne Szkoły, Innowacyjni Nauczyciele i Innowacyjni Uczniowie. Dzięki swojej strukturze i realizowanym projektom doskonale służy realizacji „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”.

W ramach „Partnerstwa dla Przyszłości”. realizowane są między innymi takie działania jak:

*W ramach filaru Innowacyjne Szkoły: *
 udostępnianie zasobów edukacyjnych, m.in. poprzez portal www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl, szkolenia metodyczne i technologiczne,
 realizowanie projektów technologicznych wspomagających funkcjonowanie szkół (np. e-Szkoła, Polonijna e-Szkoła, pracownie internetowe),
 organizowanie ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna Szkoła”;

W ramach filaru Innowacyjni Nauczyciele:
 udostępnianie nauczycielom portalu edukacyjnego www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl skupiającego wirtualną społeczność Innowacyjnych Nauczycieli,
 szkolenia e-learningowe w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych w nauczaniu,
 wspieranie tradycyjnych szkoleń, warsztatów czy konferencji organizowanych przez Regionalne Centra Innowacji (RCI), jak i inne instytucje doskonalenia nauczycieli,
 organizowanie corocznego ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjny Nauczyciel”,
 organizowanie Ogólnopolskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli;
*W ramach filaru Innowacyjni Uczniowie: *
 umożliwianie uczniom wykorzystywania technologii informatycznej i komunikacyjnej w szkole i nauce,
 organizowanie różnych konkursów z wykorzystaniem technologii informatyczych,
 dostarczenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności w Internecie.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)