Microsoft pomoże znaleźć pracę - także Polakom

Microsoft pomoże znaleźć pracę - także Polakom

Microsoft pomoże znaleźć pracę - także Polakom
Źródło zdjęć: © Microsoft
08.07.2009 15:00

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Microsoft, Randstad, State Street, Cisco oraz Fundacja Edukacyjna „CompTIA Creating Futures” połączyły siły w celu stworzenia Europejskiego Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia.

Polska edycja tej europejskiej inicjatywy została oficjalnie ogłoszona w obecności Vladimira Spidli, Komisarza Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. Podczas wczorajszej konferencji, zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji wspierania przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych oraz świata biznesu, dyskutowali na temat efektywnych form edukacji oraz zwalczania skutków kryzysu ekonomicznego w Polsce i na świecie.

Sojusz został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, a także patronatem merytorycznym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Gościem specjalnym konferencji inicjującej Sojusz na Rzecz Zatrudnienia PRO-praca w Polsce był promotor i zwolennik idei Europejskiego Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia Vladimir Spidla, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

„Dziś gdy sytuacja gospodarcza całego świata jest niezwykle trudna, pracownicy, pracodawcy i politycy powinni działaś razem by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Europejski Sojusz na Rzecz Zatrudnienie PRO-praca jest niezwykle cennym przedsięwzięciem. Na uwagę zasługuje fakt, że prowadzone działania są zbieżne z realnymi potrzebami polskiej gospodarki. Pomimo tego, że w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat Polska przeszła niebywałą drogę rozwoju, to nadal wielu obywateli nie posiada tak zwanych e-umiejętności. Jestem przekonany, że dzięki takiemu przedsięwzięciu wkrótce Polska zrówna się w rankingach dotyczących poziomu wiedzy informatycznej z rozwiniętymi krajami Europy”. – powiedział Vladimir Spidla, komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Europejski Sojusz na Rzecz Zatrudnienia został zainicjowany w 200. roku w Lizbonie przez firmy Cisco, CompTIA, ECDL, EXIN, Microsoft, Randstad oraz State Street. Ideą programu od początku było zwrócenie uwagi na problem deficytu tzw. e-umiejętności (ang. e-skills) w sektorze biznesowym, poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych obywateli.
Europejski Sojusz na Rzecz Zatrudnienia prowadzi swoje inicjatywy poprzez narodowe porozumienia w różnych krajach, powstałych dzięki współpracy partnerów branży informatycznej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli pracodawców, działających wspólnie na rzecz promocji zatrudnienia wykorzystującego tzw. e-umiejętności. Aktywną działalność Sojusz prowadzi już na terenie Belgii, Niemiec, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Francji oraz na Węgrzech.

„Z dwóch powodów –. społecznego i ekonomicznego uruchamiamy dziś w Polsce program PRO-praca. Myślę, że dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w tym także partnerów tego programu e-umiejętności obywateli są jednymi z kluczowych przy wyborze nowych pracowników. We współczesnej gospodarce chęć zdobywania wiedzy i nowych umiejętności stanowią o wartości pracownika. Niemniej należy pamiętać, że gdy globalna gospodarka zwalnia powinniśmy oczekiwać od rządów wszystkich krajów inwestycji w fundusze strukturalne i stymulowanie inicjatyw, które będą wzmacniały gospodarkę – mam tu na myśli inwestycje w poszerzanie umiejętności i edukację. Ponadto także firmy prywatne powinny być zaangażowane w ten proces. To pomoże ludziom nie tylko utrzymać ich obecną pracę, ale również przekwalifikowywać się oraz w przyszłości tworzyć nowe miejsca pracy” – powiedziała Elena Bonfiglioli, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej w Microsoft.

Wczorajsze spotkanie rozpoczęło polski rozdział Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Microsoft, Randstad, Cisco, State Street oraz Fundacja Edukacyjna „CompTIA Creating Futures”. postanowiły połączyć siły i wspólnie rozwijać projekt promocji e-umiejętności oraz zatrudnienia.

Specjalny nacisk został położony na zwalczanie zjawiska wykluczenia informatycznego i społecznego, jak również wspieranie grup znajdujących się w gorszej społecznie sytuacji: osób niepełnosprawnych, ludzi starszych znajdujących się poza rynkiem pracy, mieszkańców obszarów wiejskich ze słabo rozwiniętą infrastrukturą informatyczną, bezrobotnych oraz kobiet powracających na rynek pracy. Sojusz będzie również działał na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjalistów branży informatycznej, zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki.

Program Sojuszu realizowany w Polsce zakłada także wdrożenie projektu e-Centra, w ramach którego sieć 40. Centrów Kształcenia na Odległość oraz pozostałych około 3000 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu będzie wspomagać rozwój polskich obywateli, poprzez edukację w zakresie nowych technologii oraz promocję przedsiębiorczości.

Microsoft, State Street, Cisco, Randstad oraz Fundacja Edukacyjna „CompTIA Creating Futures”. wspólnie z Fundacją zdecydowały się przeznaczyć swoje zasoby, w tym dotacje pieniężne, narzędzia edukacyjne oraz wiedzę ekspercką po to by promować i rozwijać programy edukacyjne w Centrach Kształcenia na Odległość oraz Publicznych Punktach Dostępu do Internetu.

„Wierzę, że zasięg i skala działań wspieranych przez Sojusz, pozwolą poprawić sytuację zawodową i społeczną wielu osób, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Ich poziom wykształcenia, zatrudnienia oraz integracji społecznej, znacznie odbiegają od średniej. Mam nadzieję, że nasz udział w przedsięwzięciu realizowanym w skali całego kraju i skierowanym do wielu grup społecznych pozwoli znacząco to zmienić”–. powiedział Bartosz Mioduszewski, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Partnerzy polskiej edycji Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia PRO-praca:

• Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo to strategiczny partner społeczny Sojuszu, który ma wesprzeć Sojusz na Rzecz Zatrudnienia w dotarciu do grup docelowych i osiągnięciu założonych celów.

• Oprócz roli konsultanta w dziedzinie informatyki, Microsoft wspiera dalszy rozwój infrastruktury Centrów Kształcenia na Odległość. Firma Microsoft na realizację programu przekazała środki finansowe i oprogramowanie w wysokości blisko 4 milionów dolarów oraz szkolenia z zakresu umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, które będą częścią platformy nauczania realizowanej przez e-Centra.

• State Street wspiera finansowo i oferuje przetłumaczenie i opracowanie Testu IT-Fitness na język polski. Inicjatywa IT-Fitness została zapoczątkowana w roku 200. w Niemczech, w celu udostępnienia darmowych testów weryfikujących e-umiejętności. Do chwili obecnej swoim zasięgiem objęła już milion osób.

• Firma Randstad zapewnia ocenę potrzeb rynku pracy, wykorzystując swoje bazy danych i wiedzę na temat rynku pracy w organizowaniu szkoleń przygotowujących kandydatów do poszukiwania pracy.

• Cisco Networking Academy to nowatorska inicjatywa edukacyjna, która dzięki dostarczaniu informacji i kreowaniu umiejętności w zakresie technologii komunikacyjnych ułatwia rozwój zawodowy i poprawia sytuacje ekonomiczną ludzi na całym świecie. W Polsce Cisco będzie łączyło Networking Academy z e-Centrami, w celu zwiększenia możliwości szkoleniowych.

• CompTIA przygotowuje i wprowadza w Polsce pilotażowy projekt, będący częścią programu „Creating Futures” (www.creatingfutures.us/creating_futures.aspx). Jego pierwszym etapem będzie przeszkolenie 12 osób pochodzących z grup społecznie defaworyzowanych w kierunku zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), a następnie zapewnienie praktyk, a nawet szans na zatrudnienie, w wyniku porozumienia z lokalnymi pracodawcami. Prócz tego, CompTIA oferuje dla projektu e-Centrów 12 darmowych pakietów CompTIA Strata Certificate.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (5)