Poradnik: surfuj lepiej z Google Chrome

Poradnik: surfuj lepiej z Google Chrome

Poradnik: surfuj lepiej z Google Chrome
Źródło zdjęć: © PC World
09.07.2010 13:30, aktualizacja: 09.07.2010 14:42

Szybkość, bezpieczeństwo i rozszerzalność - to trzy niepodważalne atuty Google Chrome. Przeczytaj, jak wyciągnąć więcej z tej przeglądarki internetowej.

Przeglądarka internetowa Google Chrome zachwyca przede wszystkim swą wydajnością. W kwestii prędkości działania wyraźnie pozostawia w tyle swoich głównych rywali - Firefoksa i Internet Explorer. Tymczasem bogaty wybór wtyczek sprawia, że pod względem uniwersalności prawie dorównuje przeglądarce Mozilli.

Dlatego warto przynajmniej wypróbować Chrome'a - tym bardziej, że jest dostępna bezpłatnie. Działa w środowiskach Windows XP, Vista i 7.

1. Błyskawiczne wyszukiwanie poprzez pasek adresu

Niepozorny pasek adresu w Google Chrome potrafi znacznie więcej, niż tylko przetwarzać adresy internetowe wpisywane przez użytkownika. Przede wszystkim pełni ponadto funkcję wyszukiwarki internetowej. Gdy wprowadzisz w polu paska dowolne pojęcie i potwierdzisz klawiszem [Enter], Chrome przekaże je automatycznie do domyślnej wyszukiwarki internetowej. Możesz ją zmienić w każdej chwili, klikając ikonę klucza maszynowego w prawym górnym narożniku okna i wskazując polecenie _ Opcje _. Na karcie _ Podstawy _ znajdziesz sekcję _ Domyślna wyszukiwarka _, w której możesz wybrać jedną z kilku predefiniowanych wyszukiwarek internetowych. Po kliknięciu przycisku _ Zarządzaj _ można uzupełnić listę o dowolną inną wyszukiwarkę. Wystarczy kliknąć przycisk _ Dodaj _, a następnie wpisać nazwę i adres URL.

Oprócz tego możesz definiować swoje własne skróty przywołujące poszczególne wyszukiwarki. Z reguły Chrome wstawia każdą witrynę, która dysponuje obsługiwaną przezeń funkcję wyszukiwania, na listę wyboru.

Obraz
© (fot. PC World)

Oto przykład. Od momentu, gdy odwiedzisz internetowy leksykon Wikipedia, jego adres będzie figurował na liście wyszukiwarek. Przywołaj tę listę, klikając prawym przyciskiem w dowolnym miejscu paska adresu i wybierając polecenie _ Edytuj wyszukiwarki _ w menu podręcznym. Wskaż wpis _ Wikipedia (pl) _ na liście _ Opcje domyślnej wyszukiwarki _ i kliknij przycisk _ Edycja _. Teraz wpisz żądany skrót, np. w w polu _ Słowo kluczowe _. Gdy potwierdzisz zmianę przyciskiem _ OK _, będziesz mógł szukać w zasobach Wikipedii bezpośrednio z poziomu pola adresu w przeglądarce Chrome. Wystarczy wpisać zdefiniowany uprzednio skrót, a za nim poszukiwane pojęcie, np. w borelioza. W podobny sposób możesz ułatwić sobie korzystanie z innych wyszukiwarek.

Witryny internetowe, które nie zapewniają własnej wyszukiwarki, możesz przeszukiwać tylko strona po stronie, naciskając klawisz [F3. lub stosując skrót klawiaturowy [Ctrl F].

2. Obliczanie i przeliczanie za pomocą paska adresu

Jeżeli ustawiłeś Google jako domyślną wyszukiwarkę internetową (patrz poprzednia porada), możesz wykonywać obliczenia arytmetyczne i przeliczać pomiędzy dowolnymi jednostkami miar bezpośrednio z poziomu pola adresu przeglądarki Chrome. Jest to możliwe dzięki zdolnościom wyszukiwarki Google, do której Chrome automatycznie przekazuje zapytania wprowadzone przez użytkownika.

Można nie tylko korzystać z podstawowych operacji arytmetycznych dodawanie (klawisz [+]), odejmowanie (klawisz [-]), mnożenie (klawisz [*]) i dzielenie (klawisz [/]). Chrome przekazuje także trudniejsze zadania takie jak np. _ 10! _ (silnia 10. czy 2^^32 (2 do potęgi 32).
Jeżeli znasz angielskie odpowiedniki jednostek miary, możesz dokonywać błyskawicznych przeliczeń. Operator tej funkcji nosi nazwę _ in _. Na przykład, aby przeliczyć 20 cali na metry, należy wpisać 20 inches in meter. Podobnie przelicza się waluty, np. 100 Dollar in Euro. Bieżący kurs serwis pobiera z głównej siedziby Citibanku, która mieści się w Nowym Yorku. 3. Obsługa przeglądarki Chrome za pomocą myszy

Gdy Chrome upora się z pobieraniem pliku z Internetu, wyświetli go w postaci ikony w lewym dolnym narożniku. Można ją kliknąć i przeciągnąć (z naciśniętym przyciskiem myszy) w dowolne miejsce - np. do żądanego folderu docelowego w oknie Eksploratora Windows.

W podobny sposób możesz postępować z obrazkami publikowanymi na stronach internetowych. Oprócz tego możesz zmieniać kolejność otwartych stron internetowych, przemieszczając ich tzw. karty za pomocą myszy w obrębie okna przeglądarki Chrome. Jeśli wyciągniesz jedną z kart poza obręb okna, Chrome otworzy daną stronę internetową w nowym oknie. Okaże się to praktyczne, gdy zechcesz mieć szybki, wygodny dostęp np. do strony ze spisem pozostałych stron, w drugim oknie zaś przeskakiwać zależnie od potrzeb między odwiedzanymi witrynami. To rozwiązanie przyda ci się także, jeśli wolisz przechodzić z jednej karty na drugą za pomocą klawiszy [Ctrl Tab], a chciałbyś mieć otwartą inną stronę, do której dostaniesz się błyskawicznie, naciskając klawisze [Alt Tab].

Obraz
© (fot. PC World)

4. Automatyczne wczytywanie stron podczas uruchamiania

Jeśli chcesz, aby tuż po uruchomieniu przeglądarka Chrome samodzielnie otwierała podane przez ciebie strony internetowe, aplikacja wyświetli je na oddzielnych kartach. Adresy żądanych witryn trzeba podać w oknie konfiguracyjnym przeglądarki. Kliknij więc ikonę klucza płaskiego i wskaż polecenie _ Opcje _. Upewnij się, że jest otwarta karta _ Podstawy _. Zaznacz opcję _ Otwórz następujące strony _ w rubryce _ Po uruchomieniu _. Uzupełnij domyślnie pustą listę o witryny, które mają być przywoływane automatycznie, klikając przycisk _ Dodaj _ i wpisując adres URL. Strony internetowe będą wyświetlane na kartach w takiej kolejności, w jakiej figurują na liście.5. Uruchamianie Chrome'a z określonymi ustawieniami

Można zdefiniować określone ustawienia, które będą obowiązywały już w trakcie uruchamiania przeglądarki Chrome. Może okazać się to przydatne w razie ewentualnych awarii. Stosowny parametr należy umieścić na samym końcu przywołania pliku Chrome.exe. Na przykład w Windows XP polecenie przywołania wraz z pełną ścieżką dostępu może mieć następującą postać:

C:\Documents and Settings\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe -disable-javascript

Najprościej możesz skorzystać z tego i innych opisanych poniżej parametrów, kopiując skrót do Chrome'a widniejący na pulpicie i modyfikując go. Kliknij w tym celu ikonę Chrome'a prawym przyciskiem myszy, przeciągnij w inne miejsce i wskaż polecenie _ Kopiuj tutaj _ (alternatywnie możesz zaznaczyć ikonę Chrome, po czym nacisnąć klawisze [Ctrl C] i [Ctrl V]). Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy skopiowany w ten sposób skrót i wybierz polecenie _ Właściwości _. Na karcie _ Skrót _ ujrzysz w polu _ Element docelowy _ pełną ścieżkę dostępu do pliku Chrome.exe. Za tym przywołaniem możesz żądane parametry startowe. Jeśli ścieżka dostępu jest ujęta w cudzysłów, pozostaw go bez zmian. Przywołanie pliku Chrome.exe powinno być oddzielone spacją od parametru startowego.

Listę wszystkich parametrów startowych znajdziesz pod tym adresem internetowym. A oto najciekawsze z nich:

-incognito Ten parametr uruchamia przeglądarkę w tzw. trybie incognito, w którym Chrome nie zapisuje na twardym dysku użytkownika żadnych informacji mogących zdradzić przywoływane przez niego witryny. Tryb ten jest porównywalny z przeglądaniem w trybie prywatnym w Firefoksie, z trybem InPrivate w Internet Explorerze i trybem przeglądania prywatnego w Operze.

-disable-extensions Za pomocą tego bardzo przydatnego parametru wyłączysz wszystkie zainstalowane dodatki. Przydaje się to bardzo w razie problemów z uruchomieniem przeglądarki Chrome.

- disable-javascript Ten argument startowy wyłącza obsługę języka JavaScript. W ten sposób podniesiesz bezpieczeństwo przeglądarki, bo będzie mniej narażona na ataki cyberprzestępców, za to wiele witryn internetowych nie będzie wyświetlanych w poprawny sposób.

-omnibox-popup-count=10 Po uruchomieniu Chrome'a z tym parametrem będzie wyświetlał dziesięć podpowiedzi, gdy zaczniesz wpisywać coś w pasku adresu.

-bookmark-menu W prawym górnym narożniku okna pojawi się dodatkowa ikona z wysuwaną listą zakładek. Ten parametr okazuje się bardzo cenny, gdy ze względu na brak miejsca zrezygnujesz z wyświetlania paska zakładek.

Jeśli podoba ci się nie tylko jeden z przedstawionych parametrów startowych, utwórz więcej skrótów, nadając im stosowne nazwy. Pamiętaj także, że możesz stosować więcej niż jeden parametr startowy w jednym przywołaniu.

Obraz
© (fot. PC World)

6. Upiększanie przeglądarki Chrome

Jeśli lubisz interfejsy mieniące się pełną gamą barw, możesz upiększyć okno przeglądarki Chrome za pomocą tzw. motywów. Są to gotowe schematy elementów graficznych. Galerię gromadzącą bogaty zbiór motywów znajdziesz, klikając przycisk płaskiego klucza i wskazując menu _ Opcje _. Na karcie _ Prywatne rzeczy _ widnieje sekcja _ Motywy _. Kliknij w niej odnośnik _ Pobierz motywy _. Alternatywnie możesz przywołać witrynę internetową https://tools.google.com/chrome/intl/pl/themes/google.html. A gdy zechcesz odtworzyć pierwotny wygląd okna Chrome, ponownie przywołaj okno opcji. Przeskocz na kartę _ Prywatne rzeczy _ i kliknij przycisk _ Przywróć motyw domyślny _.

Obraz
© (fot. PC World)

Równie barwne są strony internetowe Google Experiments. Znajdziesz tu demonstracje witryn, które mają zaprezentować wysoką wydajność przeglądarki Chrome, mimo iż mają atrakcyjny wygląd i są złożone graficznie. Przegląd tych witryn znajdziesz pod tym adresem. Godna uwagi jest m.in. (prezentacja Starfield)
.

7. Przywoływanie wewnętrznych informacji

Niestety, Chrome nie dysponuje specjalną stroną konfiguracyjną taką jak np. jego konkurent Firefox. Gdy wpiszesz w jego pasku adresu polecenie about:config, ujrzysz stronę, która pozwoli ci bardzo precyzyjnie dostosować Firefoksa do własnych potrzeb. Wprawdzie Chrome także został wyposażony w strony _ about: _, jednak służą one tylko w celach informacyjnych. Mimo to zawarte w nich informacje mogą przydać się doświadczonym użytkownikom. W bieżącej wersji przeglądarki dostępne są m.in. następujące strony:

- _ about:cache _ wyświetla wszystkie pliki zawarte w buforze przeglądarki;
- _ about:dns _ wyświetla przywołane dotychczas adresy internetowe;
- _ about:memory _ wyświetla obciążenie pamięci RAM;
- _ about:plugins _ wyświetla listę wszystkich zainstalowanych dodatków (wtyczek);
- _ about:version _ wyświetla numer wersji i kilka dodatkowych informacji.8. Archiwizowanie haseł i danych dostępowych

Na życzenie użytkownika Chrome przechowuje nazwy dostępowe (loginy) łącznie z hasłami używanymi w witrynach internetowych, abyś nie musiał ponownie wypełniać stosownych pól formularzy przy ponownym odwiedzaniu tych samych serwisów. Jeżeli korzystasz często z tej funkcji, powinieneś koniecznie utworzyć zapasową kopię tych danych. Pomoże ci w tym np. angielskojęzyczny program ChromePass (dostępny pod tym adresem)
. Wystarczy rozpakować pobrane archiwum i przywołać plik wykonywalny. Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej, powinieneś zamknąć okno przeglądarki Chrome.

9. Zacieranie po sobie śladów

Specjaliści od ochrony danych ostro krytykowali pierwsze wersje przeglądarki Google Chrome. Wysyłały one numery identyfikacyjne do firmy Google, za pomocą których przedsiębiorstwo było w stanie śledzić nawyki internetowe użytkowników. Począwszy od wersji 4.1 Chrome nie przesyła zdradzieckich informacji, pod warunkiem że w trakcie instalowania przeglądarki usunąłeś zaznaczenie pola wyboru _ Pomóż ulepszyć aplikację Google Chrome, automatycznie przesyłając statystyki użytkowania i raporty o awariach do Google _. W przeciwnym razie możesz to w każdej chwili nadrobić w oknie konfiguracyjnym. Kliknij ikonę klucza maszynowego i wskaż polecenie _ Opcje _. Następnie przeskocz na kartę _ Dla zaawansowanych _ i zaznacz wspomniane pole wyboru (figuruje jako ostatnie w rubryce _ Prywatność _).

Obraz
© (fot. PC World)

Unikaj pozostawiania śladów. A jeśli nie chcesz, żeby na twardym dysku pozostały ślady po twoich internetowych wędrówkach, skorzystaj najlepiej z tzw. trybu incognito (patrz także punkt _ 5. Uruchamianie Chrome'a z określonymi ustawieniami _). Aby go włączyć, kliknij ikonę płaskiego klucza i wskaż polecenie _ Nowe okno incognito _ (alternatywnie możesz nacisnąć klawisze [Ctrl Shift N]). To, że dane okno działa w trybie incognito, sygnalizuje ciemniejszy kolor ramki i ikona agenta w trenczu, kapeluszu i ciemnych okularach figurująca w lewym górnym narożniku okna.

Obraz
© (fot. PC World)

Usuwaj osobiste informacje. Możesz usunąć zgromadzone przez przeglądarkę poufne informacje takie jak historia przeglądania, historia pobierania czy zapisane dane formularza. Aby to zrobić, kliknij ikonę płaskiego klucza i wybierz menu _ Opcje _. Następnie przeskocz na kartę _ Dla zaawansowanych _ i kliknij przycisk _ Wyczyść dane przeglądarki _. Teraz zaznacz rodzaj danych, których chcesz się pozbyć (hasła, dane formularzy, historię przeglądania/pobierania itd.), a w polu listy _ Wyczyść dane za _ tuż poniżej okres czasu, z którego dane chcesz usunąć (ostatnia godzina, dzień, tydzień, miesiąc lub z całego okresu). Potwierdź przyciskiem _ Wyczyść dane przeglądarki _.

Obraz
© (fot. PC World)

Chroń hasła. Ponadto możesz zawczasu zablokować przechowywanie haseł przez przeglądarkę Chrome, aby nie mogły być przechwycone przez niepowołaną osobę. Kliknij w tym celu ikonę płaskiego klucza, wskaż polecenie _ Opcje _, przejdź do karty _ Prywatne rzeczy _, po czym zaznacz opcję _ Nigdy nie zapisuj haseł _ w sekcji _ Hasła _.

10. Przenośna wersja przeglądarki Chrome

Jeśli korzystasz z kilku komputerów, zaleca się zainstalować przeglądarkę Chrome w wersji przenośnej na dysku pendrive. Wersję taką możesz pobrać z tego adresu.

Informacje dodatkowe

Ustalanie liczby użytkowników Chrome'a. Jeśli masz swoją własną stronę internetową, możesz sprawdzić, ilu odwiedzających korzysta z przeglądarki Google Chrome. Jest to możliwe za pośrednictwem wysyłanego przez nią identyfikatora. Gdy wpiszesz polecenie about: w polu adresu, identyfikator ten pojawi się w wierszu Klient użytkownika. Informację tę można przekazać do programu analizującego odwiedzających twoją stronę internetową, który dokona stosownych obliczeń.

Mierzenie czasu wczytywania strony. Załóżmy, że masz własną witrynę internetową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile czasu zajmuje jej wczytanie w przeglądarce Google Chrome, możesz przywołać szczegółową, a zarazem przejrzystą listę rezultatów. Otwórz swoją stronę internetową w oknie przeglądarki Chrome, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu strony. Teraz wskaż polecenie Zbadaj element w menu podręcznym. Kliknij pole Resources w dolnej części okna i potwierdź przyciskiem Enable source tracking.

Kilka przydatnych chwytów:

Gdy uruchomisz przeglądarkę Chrome po raz pierwszy, może ci brakować paska zakładek. Możesz go przywoływać i ponownie ukrywać, naciskając klawisze [Ctrl B].

Jeśli chcesz przeskoczyć kilka witryn w historii przeglądania, nie musisz wielokrotnie klikać przycisku Wstecz. Zamiast tego kliknij go prawym przyciskiem myszy, a na ekranie pojawi się lista ostatnio odwiedzonych stron. Teraz możesz przeskoczyć do żądanej witryny.

Gdy zdarzy ci się omyłkowo zamknąć jedną z kart, w której znajdowała się potrzebna ci witryna, przywrócisz ją na ekran, naciskając klawisze [Shift Ctrl T].

Źródło artykułu:PC World Komputer
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (12)