Badania UKE: coraz mniej stacjonarnych, coraz więcej prepaidów i łączy

Badania UKE: coraz mniej stacjonarnych, coraz więcej prepaidów i łączy
Źródło zdjęć: © UKE

27.03.2010 11:47, aktual.: 29.03.2010 09:29

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

W 2009 roku 51,4% Polaków posiadało telefon stacjonarny w gospodarstwie domowym. Korzystający zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego stanowili 40,9% ogółu ankietowanych, natomiast wyłącznie telefon stacjonarny posiadało 10,5%. To spadek o odpowiednio 7 p.p., 3,2 p.p. i 3,8 p.p. w porównaniu do 2008 roku - wynika z badań przeprowadzonych przez UKE.

Telefonia stacjonarna

Tak jak w poprzednich latach, pierwsze miejsce pod względem liczby abonentów zajmuje Telekomunikacja Polska, jednak z roku na rok jej baza kliencka ulega zmniejszeniu. W 2009 roku niecałe 68% badanych abonentów korzystało z usług tego operatora. Jest to o 16,4 p.p. mniej niż rok wcześniej. W analizowanym okresie najwięcej abonentów zyskała Netia (11,4%), co głównie wiązało się z przejęciem przez nią w 2008 roku spółki Tele2 i jej klientów.

W 2009 r. średnia miesięczna opłata za telefon stacjonarny wynosiła około 70 zł i była mniejsza o 13,5% niż w 2008 i o 17,6% niż w 2007 roku.

W 2009 roku spadła również wysokość średniej opłaty za abonament. Miesięczny koszt abonamentu za telefon stacjonarny wynosił w 2009 roku średnio około 44,5 zł. Opłata ta więc była niższa o około 9% w stosunku do lat poprzednich, kiedy to oscylowała na poziomie 48 - 49 zł.

Obraz
© (fot. Jupiterimages)

Obecnie tylko niewielka część respondentów posiadających telefon stacjonarny twierdzi, że korzysta z technologii VoIP poprzez różne formy dostępu: bezpośrednio bez użycia komputera, poprzez komputer oraz poprzez karty zdrapki, prepaid, czy numer dostępu. W 2007 roku zaledwie 2,5% ankietowanych użytkowników korzystało z tego rodzaju technologii - w 2009 roku grupa ta stanowiła 4,1% całości. Wyniki badań wskazują, że wiele osób nie wie, iż w technologii VoIP funkcjonują także komunikatory głosowe.

Telefonia komórkowa

W 2009 roku prawie 85% Polaków deklarowało posiadanie telefonu komórkowego, a więc o 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. 44% ogółu badanych posiada obecnie wyłącznie telefon komórkowy. W 2007 roku odsetek osób posiadających tylko telefon komórkowy był prawie na identycznym poziomie co w 2008 roku (około 39%), mniejszy był natomiast w ubiegłych latach odsetek osób posiadających zarówno telefon komórkowy jak i stacjonarny.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat nastąpiła zmiana preferencji konsumentów korzystających z telefonii komórkowej. W 2009 roku najbardziej popularne były telefony prepaid, choć grupa ich użytkowników tylko o niecały procent przewyższała liczbę osób płacących abonament. Oferty typu mix zwiększyły swój udział do 8,8%. W 2007 i 2008 roku, najbardziej popularne wśród respondentów były oferty abonamentowe. Korzystało z nich odpowiednio 51,9 % i 53,7% badanych, co dawało przewagę 8-10 p.p. nad opcją prepaid. W 2007 roku odsetek osób korzystających z telefonów doładowywanych poprzez zakup karty prepaid, podobnie jak w 2008 roku, wyniósł 43,4%, a z telefonów w opcji "mix" korzystało zaledwie 6,1% respondentów.

Za korzystanie z telefonu komórkowego na abonament konsumenci w 2009 roku płacili miesięcznie średnio 77 zł, a uŻytkownicy telefonów w systemie prepaid przeciętnie 44 zł. Najmniej płacili uŻytkownicy telefonów w systemie mix - 38 zł. Taki rozkład cen był charakterystyczny dla całego badanego okresu. Ceny te jednak (z wyjątkiem systemu prepaid i mix w 2008 roku, co mogło być spowodowane mniejszą liczebnością próby) z roku na rok ulegały stopniowej obniżce.

Zmiana operatora i przenośność numerów

Największe zainteresowanie zmianą operatora wśród osób posiadających telefon stacjonarny, komórkowy lub oba, można było zaobserwować w 2008 roku Odsetek osób, w których gospodarstwach zmieniono operatora wyniósł wówczas ponad 29% i był o ponad 6 p.p. wyższy niż w roku poprzednim, i aż o 10 p.p. wyższy niż w roku 2009.

Z roku na rok wzrasta natomiast odsetek osób, które deklarują, Że przy zmianie operatora chciałyby zachować swój dotychczasowy numer telefonu. W 2009 roku takich osób było prawie 78%, co stanowiło wzrost o 12 p.p. w stosunku do roku 2007.

Dostęp do Internetu

W dość szybkim tempie zwiększa się liczba osób posiadających dostęp do Internetu. Podczas gdy w 2007 roku jedynie 44,5% respondentów posiadało dostęp do sieci, w 2009 roku odsetek ten wzrósł już do prawie 58%.

Nadal zwiększa się liczba nowych przyłączy realizowanych w technologiach stacjonarnych. Choć stale najpopularniejszą technologią wykorzystywaną do świadczenia usługi dostępu do Internetu jest DSL, na znaczeniu zyskuje technologia DOCSIS wdrażana przez operatorów telewizji kablowych (TVK). Od lat wzrost liczby klientów korzystających z tej technologii jest stabilny. Dynamika przyrostu łączy w stosunku półrocznym wyniosła odpowiednio około 9,0% od czerwca 2008 roku do stycznia 2009 roku, ponad 8,0% od stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku oraz 7,7% od czerwca 2009 roku do grudnia 2009 roku. Dostęp do Internetu świadczony przez operatorów TVK nie jest jednak możliwy na terenie całego kraju, gdyż operatorzy ci obecni są przede wszystkim w większych miastach.

Od 2008 roku rośnie również udział szerokopasmowego dostępu mobilnego (z 1,9% w czerwcu 2008 roku do 5,5% w grudniu 2009 roku).

Pozytywną tendencją jest wrastający odsetek osób korzystających z łączy o przepływności większej niż 1 Mb/s. W 2009 roku respondenci w zdecydowanej większości korzystali z Internetu o prędkości łącza większej niż 1 Mb/s. Takie łącze posiadało prawie 60% respondentów. Dla porównania w 2007 roku odsetek ten wynosił 32,8%, a najwięcej badanych (34,3%) posiadało łącze o prędkości w przedziale od 256 kb/s do 1 Mb/s.

O badaniu

Co roku UKE przeprowadza wśród konsumentów badania ankietowe mające na celu poznanie ich opinii o rynku usług telekomunikacyjnych oraz określenie preferencji. Badania przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie wylosowanej z populacji ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej, w sposób umożliwiający przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację Polski. W roku 2007 próba badawcza wynosiła 1500 wywiadów, w 2008 - 1600, a w 2009 - 1602.

Zobacz: pełną treść badania UKE (plik .pdf; 393 kB).

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)