Ukraiński artylerzysta o Krabie. Tym razem opinia inna niż zwykle