Rewolucja w polskim Internecie

Rewolucja w polskim Internecie

Rewolucja w polskim Internecie
03.11.2009 10:08, aktualizacja: 03.11.2009 16:20

Dzisiaj, rząd zajmie się ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dzięki której Polacy będą mieć łatwiejszy i szybszy dostęp do Internetu. Powstanie szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej umożliwi rozwój e-usług (e-zakupy, e-bankowość, e-learning). Prostsze będzie inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną i zwiększy się konkurencja na tym rynku

Rząd zajął się ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dzięki której Polacy będą mieć łatwiejszy i szybszy dostęp do Internetu. Powstanie szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej umożliwi rozwój e-usług (e-zakupy, e-bankowość, e-learning). Prostsze będzie inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną i zwiększy się konkurencja na tym rynku.

Projekt ustawy jest jednym z efektów prac zespołu "Polska Cyfrowa", powołanego przez premiera w celu upowszechnienia dostępu do Internetu w Polsce. Wejście w życie ustawy umożliwi realizację przedsięwzięć zawartych w "Planie stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego".

Obraz

Kanały technologiczne w pasie drogowym

Podczas budowy lub przebudowy drogi zarządca będzie miał obowiązek położenia kanału technologicznego. Zliberalizowane zostaną także przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego oraz zmniejszone zostaną stawki za jego zajęcie. Dostęp do gruntów i budynków oraz do terenów stanowiących własność Skarbu Państwa (drogi publiczne, koleje, mosty, lasy państwowe, itp.) przewidzianych na inwestycje infrastruktury telekomunikacyjnej ma być łatwiejszy.

Urządzenia światłowodowe w budynkach

Każdy nowy budynek będzie musiał posiadać światłowodową instalację telekomunikacyjną. W praktyce umożliwi to rozprowadzanie cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców. Odbiorniki telewizyjne będą wyposażane w tunery cyfrowe.

Konkurencyjność i równy dostęp

Ustawa umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie działalności telekomunikacyjnej oraz budowanie sieci w ramach zadań własnych (fakultatywnych). Samorządy będą musiały dopuścić i umożliwić współkorzystanie z infrastruktury i sieci wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom na równych i przejrzystych zasadach. Projekt wprowadza także możliwość prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez instytucje użyteczności publicznej (np. przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące jednostkami sektora finansów publicznych lub nadzorowane przez takie jednostki).

Ułatwienia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W planach zagospodarowania przestrzennego nie będzie można ustanawiać zakazów, które uniemożliwiałyby lokowanie inwestycji z dziedziny łączności. Wyjątkiem od tej zasady będą względy bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska i zdrowia.

Regionalne sieci szerokopasmowe

Przedsięwzięcia związane z budową lub rozbudową regionalnych sieci szerokopasmowych będą łatwiejsze i szybsze, bowiem ustawa nada im status inwestycji celu publicznego. Decyzję o lokalizacji sieci, która ma mieć charakter natychmiastowej wykonalności w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym, będzie podejmował wojewoda. Zaproponowane w ustawie przepisy skrócą ścieżkę inwestycyjną dla tych projektów i umożliwią pełne wykorzystanie funduszy unijnych.

Jak informowała w październiku wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj, w parlamencie prace nad projektem będą prowadzone w trybie pilnym, a wejdzie on w życie w ciągu 3. dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obraz
© (fot. Jupiterimages)

W tym miejscu warto również nadmienić, że największy polski dostawca Internetu - Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały 2. października porozumienie w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Porozumienie zakłada utrzymanie przez UKE niezmiennych stawek hurtowych do 2012 roku, natomiast ze strony TP zainwestowanie w tym czasie w 1,2 mln linii dostępu do szerokopasmowego Internetu.

_ "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po wielu tygodniach wspólnej pracy osiągnęliśmy porozumienie, które otwiera nowy rozdział na polskim rynku telekomunikacyjnym. Uzgodniliśmy podstawy do normalizacji i stabilizacji sytuacji regulacyjnej, niezbędnej do dalszego racjonalnego rozwoju tego rynku, a przez to wsparcia społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wielokrotnie deklarowałem chęć inwestowania w rozwój Polski i dziś mogę powiedzieć, że dzięki kompromisowi z UKE, nasza firma ma warunki do spełnienia tej obietnicy" _ - powiedział Maciej Witucki, prezes Zarządu TP.

Szczegółowe informacje dotyczące porozumienia zawartego między Telekomunikacją Polską a UKE opisaliśmy w artykule TP i UKE podpisały porozumienie.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (57)