Bezpieczeństwo druku w Polsce - wyniki badań

Bezpieczeństwo druku w Polsce - wyniki badań

Bezpieczeństwo druku w Polsce - wyniki badań
Źródło zdjęć: © Jupiterimages
28.08.2009 13:53

Według badania przeprowadzonego przez Samsung, poziom świadomości europejskich pracowników w kwestiach bezpieczeństwa technologicznego związanego z drukowaniem jest bardzo niski. Jednak wyniki dotyczące Polski zaskakują – to kraj, w którym świadomość zagrożeń bezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą drukowanie, jest najwyższa w regionie. Prawie połowa (46%) przebadanych pracowników z Polski była świadoma faktu, że biurowe drukarki przechowują wszystkie ostatnio drukowane dokumenty na łatwym do usunięcia twardym dysku. Przeciętnie tylko 31% europejskich pracowników zdawało sobie z tego sprawę.

*Poufne dokumenty pozostawione bez zabezpieczenia *
Pracownicy polskich firm zaskakująco często mają możliwość zetknięcia się z poufnymi dokumentami pozostawionymi na drukarce: Prawie dwie trzecie (63%) polskich respondentów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca miało wgląd w pozostawione na drukarce poufne dokumenty wydrukowane przez innych. To znacznie więcej niż przeciętnie, ponieważ średni wskaźnik europejski wynosi 56%. 1 na 6 (17%) respondentów z Polski przyznał, że codziennie styka się z poufnymi dokumentami pozostawionymi na drukarce. Pracownicy polskich firm zatrudniających powyżej 50. osób znajdują poufne dokumenty pozostawione na drukarkach częściej niż pracownicy mniejszych firm. 20% z nich natyka się na takie dokumenty codziennie, podczas gdy w firmach zatrudniających od 50 do 500 osób wskaźnik ten wynosi 15%.

Obraz
© Wykres 1: Jak często zauważasz poufne dokumenty pozostawione na drukarce? (wyniki dla Polski) (fot. Samsung)

Wyniki badania pokazały, że 88. polskich firm ma do czynienia z poufnymi informacjami i przykłada większą wagę do ich ochrony niż w przypadku innych przebadanych krajów: Prawie trzy czwarte (74%) polskich respondentów posiada biurowe niszczarki do papieru. To wynik zdecydowanie przewyższający średnią europejską wynoszącą 56%. Podobny wynik odnotowano jedynie w Wielkiej Brytanii (75%). 57% respondentów z Polski ma ograniczony dostęp do dysków z danymi. Średnia regionalna wynosi 52%. 34% przebadanych pracowników z Polski oświadczyło, że obowiązują ich określone zasady dotyczące wynoszenia poufnych dokumentów z biura. To wynik powyżej średniej, która wynosi 27%. Ponad połowa (53%) polskich respondentów posiada zabezpieczenia typu firewall, chroniące firmową sieć. To wynik nieznacznie poniżej średniej europejskiej wynoszącej 58%.

Badanie wykazuje także, że w Polsce istnieje pogląd, według którego konieczna jest ochrona poufnych dokumentów drukowanych: Aż 84. respondentów wdrożyło w miejscu pracy środki bezpieczeństwa, takie jak: zamykane na klucz szuflady na dokumenty, niszczarki do papieru oraz restrykcje dotyczące wynoszenia z biura poufnych dokumentów drukowanych. To zdecydowanie powyżej średniej europejskiej, która wynosi 70%. Ponadto 77% przebadanych pracowników z Polski natychmiast zabiera z drukarki poufne materiały w ramach stosowania własnych środków ostrożności.

*Nieprzemyślane zachowania powodują ryzyko wyciekania poufnych danych *
Ponad jedna trzecia (35%) respondentów z Polski miała możliwość zapoznania się z poufnymi informacjami dotyczącymi firmy lub jej klientów: Możliwość zetknięcia się z poufnymi dokumentami pozostawionymi na drukarce najczęściej miały osoby pracujące w bankowości i finansach. Połowa z nich (50%) widziała takie informacje jak np. dane finansowe czy bankowe. W branży farmaceutycznej w Polsce aż 67. respondentów zetknęło się z pozostawionymi na drukarce prywatnymi danymi dotyczącymi pacjentów – to najwyższy wskaźnik w całej Europie. Dokumenty zawierały informacje na temat stanu zdrowia (46%) oraz wyniki badań laboratoryjnych (49%). Polskie przedsiębiorstwa z sektora publicznego obchodzą się z poufnymi dokumentami z większą ostrożnością. Mimo to ponad jedna czwarta (27%) pracowników zetknęła się z poufnymi dokumentami wydrukowanymi przez innych. To wynik przewyższający średnią europejską, która wynosi 21%. Od polskiego wyższy jest jedynie wskaźnik w Hiszpanii.

Zastanawiasz się czy kolega szuka nowej pracy? Zerknij na drukarkę!
Ponad 2 na 5 (44%) polskich uczestników badania przyznało, że zdarza im się drukować osobiste dokumenty na biurowej drukarce. Pracownicy polskich firm częściej niż ich koledzy z innych krajów znajdowali poufne informacje o współpracownikach pozostawione na wspólnej drukarce: Prawie dwie trzecie (64%) respondentów z Polski przyznaje, że dzięki dokumentom pozostawionym na drukarce miało dostęp do zastrzeżonych informacji o współpracownikach, w tym informacji dotyczących kont bankowych, pensji oraz premii. To najwyższy wskaźnik w regionie. Prawie połowa (49%) ankietowanych pracowników polskich firm widziała pozostawione na drukarce CV obecnego lub potencjalnego współpracownika. To wynik aż o 15. wyższy niż w innych krajach europejskich. 44% respondentów z Polski przyznało, że miało styczność z pozostawionymi na drukarce osobistymi informacjami (takimi jak data urodzenia czy adres zamieszkania) dotyczącymi współpracowników. Jedna czwarta (25%) przebadanych pracowników polskich firm zauważyła pozostawione na
drukarce informacje dotyczące pensji współpracowników. To więcej niż wynosząca 19% średnia regionalna. 19% respondentów z Polski zetknęło się z pozostawionym na drukarce dokumentem oceny pracowniczej kolegi lub koleżanki, podczas gdy regionalna średnia wynosi 15%.

Obraz
© Wykres 2: Z którym z podanych dokumentów, wydrukowanym przez współpracownika i pozostawionym na biurowej drukarce, miałeś okazję się zetknąć? (wyniki dla Polski) (fot. Samsung)

Brak technologicznych środków ostrożności stanowi zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw

Wiele polskich firm nie stosuje żadnych środków ostrożności w zakresie drukowania i pozostawiania dokumentów na drukarkach, co oznacza, że ich sieci biznesowe i poufne dokumenty są słabo zabezpieczone: Tylko 24. polskich firm posiada zabezpieczone sieci drukarek, podczas gdy średni wskaźnik dla Europy wynosi 30%. Zaledwie mniej niż połowa respondentów z Polski (48%) była świadoma istnienia procedur lub technologii bezpieczeństwa w firmach, w których pracują. To wynik poniżej średniej regionalnej.

Co ciekawe, badanie wykazało, że osoby zatrudnione w europejskich przedsiębiorstwach mają niski poziom świadomości ryzyka i zagrożeń dla bezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą drukowanie. Jednak wyniki dotyczące Polski podważyły ten trend –. w naszym kraju świadomość zagrożeń bezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą drukowanie jest najwyższa w regionie. Prawie połowa (46%) przebadanych pracowników z Polski była świadoma faktu, że biurowe drukarki przechowują wszystkie ostatnio drukowane dokumenty na łatwym do usunięcia twardym dysku. Przeciętnie tylko 31% europejskich pracowników zdawało sobie z tego sprawę. 43% spośród polskich ankietowanych - w porównaniu ze średnią regionalną wynoszącą 35% - było świadomych faktu, że drukarki, podobnie jak komputery, są narażone na ataki hackerów.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (7)