#Czas działania na baterii

#Czas działania na baterii