WCBKT S.A. To oni zapewniają bezpieczny start na polskich lotniskach

WCBKT S.A. To oni zapewniają bezpieczny start na polskich lotniskach

Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/D seria V na pojeździe ciężarowym Jelcz.
Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/D seria V na pojeździe ciężarowym Jelcz.
Źródło zdjęć: © WCBKT S.A.
oprac. KOL
13.07.2021 17:06

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. – to jedyne przedsiębiorstwo w Polsce, opracowujące i produkujące urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych.

WCBKT S.A. – Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. wywodzi się z powołanego w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2014 roku Spółka wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

- Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne to sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo przemysłu obronnego, które wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi z Łodzi i z Bydgoszczy oraz WSK PZL Kalisz należy do domeny lotniczej PGZ. Osiągnięcia spółki można ocenić przez pryzmat posiadanych certyfikatów oraz nagród i wyróżnień, jak na przykład Defender 2020 przyznany za opracowany wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych sieciocentrczny system zarządzania gotowością urządzeń obsługi naziemnej z wykorzystaniem teletransmisji danych – mówi Jakub Bytner, Menadżer Programów Samolotowych w PGZ S.A.

Od blisko 30 lat, WCBKT S.A. kompleksowo wyposaża lotniska wojskowe w urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych, w skrócie: NOSP.

W ostatnim okresie spółka rozszerzyła swoją działalność o rynek cywilny i oferuje nowoczesne urządzenia zasilania elektroenergetycznego GPU 7/90 Taurus oraz całą gamę urządzeń wchodzących w skład wyposażenia lotniskowego (schody pasażerskie różnych typów, wózki bagażowe, podesty techniczne itp.). Od kilku lat WCBKT S.A. specjalizuje się również w dziedzinie kompleksowego wyposażania terminali CARGO.

- Dzięki temu, że jesteśmy właścicielami zastosowanych rozwiązań mamy nieograniczone możliwości w zakresie modyfikacji i modernizacji oferowanych urządzeń. Świadczymy również pełen zakres usług serwisowych – tłumaczy Piotr Kisiel, Prezes WCBKT S.A.

Głównymi urządzeniami, jakie spółka oferuje na rynek wojskowy są:

• stacjonarne i mobilne urządzenia do zasilania elektroenergetycznego (GPU) wszelkiego rodzaju statków powietrznych;

• dystrybutory gazów do zasilania instalacji pokładowych statków powietrznych (obejmuje to dystrybutory powietrzna, tlenu i azotu);

• gazyfikatory tlenu i azotu;

• lotniskowe sprężarki powietrza;

• urządzenia hydrauliczne przeznaczone do zasilania instalacji hydraulicznej statku powietrznego w trakcie obsług naziemnych oraz napełniania i czyszczenia instalacji hydraulicznej statku powietrznego;

• lotniskowe osuszacze powietrza;

• holowniki lotniskowe i urządzenia oświetleniowe;

• lotniskowe urządzenia kontrolne do sprawdzania jakości energii elektrycznej wydawanej przez GPU.

Wszystkie ww. urządzenia NOSP spełniają krajowe i międzynarodowe normy jakościowe i jak wszystkie tego rodzaju urządzenia na świecie mogą obsługiwać tak cywilne jak i wojskowe statki powietrzne, zarówno produkcji zachodniej, jak i krajów byłego ZSRR.

Aktualnie ponad 80% urządzeń NOSP użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP zostało wyprodukowanych w WCBKT S.A.

Urządzenia te sprawdziły się w bezawaryjnym działaniu podczas misji zagranicznych, m.in. w Iraku, Afganistanie i podczas Baltic Air Policing.

Od 2018 roku w strukturach WCBKT S.A. działa Centrum Dostaw i Serwisu do Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych. Głównym jego zadaniem jest kompleksowe zapewnienie dostępności i sprawności urządzeń dla wszystkich typów samolotów powietrznych użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP.

Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/N seria III.
Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/N seria III. © WCBKT S.A.

Urządzenie LUZES V/N seria III może zasilać energią elektryczną systemy pokładowe dwóch samolotów jednocześnie, a ponadto jest przystosowane do uruchamiania silników i sprawdzania stanu technicznego wyposażenia pokładowego. Zainstalowany na niskim podwoziu przeznaczonym do holowania z prędkością 30 km/h może być transportowany także drogą powietrzną samolotami typu CASA C-295M, HERKULES C-130 lub ich odpowiednikami.

- Urządzenia tego typu zaprojektowane i konstruowane przez naszych inżynierów są od lat z powodzeniem eksploatowane na wszystkich lotniskach wojskowych w Polsce. Dokładamy również wszelkich starań, aby sprzęt WCBKT S.A. został włączony w łańcuch dostaw pakietów logistycznych dla statków powietrznych zachodniej produkcji - podkreśla Piotr Kisiel, Prezes Zarządu WCBKT S.A.

Swoją pozycję na rynku cywilnym oraz uznanie spółek handlingowych firma zawdzięcza przede wszystkim jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług. W ofercie urządzeń lotniskowych znajduje się:

• Zasilacze elektroenergetyczne GPU 7/90 Taurus i GPU 2/90 Taurus eco;

• Osuszacze powietrza;

• Urządzenia diagnostyczne i oświetleniowe.


Zasilacze GPU 7/90 obsługują Air Force One podczas wizyty prezydenta USA w Polsce.
Zasilacze GPU 7/90 obsługują Air Force One podczas wizyty prezydenta USA w Polsce. © WCBKT S.A. | Jarosław Wójcik

GPU 7/90 Taurus od kilku lat obsługuje cywilne samoloty i w tym czasie dostarczył energię do samolotów takich jak m.in. Boeing 787-9 Dreamliner, Bombardier Q400, Air Force One, a także ciężkich samolotów transportowych Antonow AN-225 Mrija oraz AN-124 Rusłan, które dostarczały ładunki potrzebne do walki ze skutkami wirusa Covid.

Wersja eco GPU Taurus różni się od wersji podstawowej tym, że korzysta z lotniskowej sieci przesyłowej pracując stacjonarnie na płycie lub będąc zawieszonym pod rękawem lotniczym.

Wyposażenie hangarowo-lotniskowe produkcji WCBKT S.A. jest każdorazowo dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Sprzęt lotniskowy wykonywany jest na zamówienie, w związku z czym istnieje możliwość wielu uzgodnień technicznych spełniających dodatkowe wymagania, tak pod względem technicznym, kompatybilnym z pozostałem sprzętem jak i uwarunkowanym aktualną posiadaną infrastrukturą zabudowy.

Podest serwisowy MAU przy statku powietrznym Boeing 737-800
Podest serwisowy MAU przy statku powietrznym Boeing 737-800© WCBKT S.A. | Michał Wajnchold

Wyposażenie hangarowo-lotniskowe obejmuje stelaże i przyczepy pod palety i kontenery, wózki bagażowe, a także przede wszystkim schody pasażerskie i serwisowe dedykowane specjalnie dla samolotów rządowych oraz samolotów pasażerskich typu Airbus 320 i Boeing 737-800.

Schody pasażerskie LSP 3 VIP dedykowane dla samolotów rządowych Boeing 737-800
Schody pasażerskie LSP 3 VIP dedykowane dla samolotów rządowych Boeing 737-800 © PAP/WCBKT S.A.

- Chcąc utrzymać pozycję lidera w kraju w produkcji sprzętu lotniskowego, spółka zwiększyła swój asortyment o wyposażenie terminali Cargo. Nasze działania w kierunku projektowania i produkcji tego wyposażenia są wynikiem rozwoju transportu lotniczego i frachtu samochodowego. – zaznacza Piotr Kisiel, Prezes WCBKT S.A.

Linie technologiczne dla terminali Cargo zawierają m.in. stelaże mobilne do transportu palet i kontenerów lotniczych, dźwigniki nożycowe o nośności od 7000 do 8000 kg wraz z kanałami serwisowymi zagłębionymi w posadzce, wagi o udźwigu do 8000 kg, stelaże cargo z zestawami kołowymi Colson, odbojnice stelaży Cargo, wyciągarki linowe czy też inne systemy zgodne z oczekiwaniami odbiorców.

Wśród projektów zrealizowanych przez WCBKT S.A., wymienić można m.in. nowoczesny system rolkowy do transportu palet lotniczych, który został umieszczony w nowym terminalu Cargo 2 w Warszawie, jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu w Polsce oraz doposażenie w przyczepy i stelaże mobilne do transportu palet i kontenerów lotniczych terminala Cargo w Szczecinie przy współpracy z firmą WAIMEA GROUP. Obie inwestycje były realizowane dla agenta handlingowego, przedsiębiorstwa Welcome AS.

Linia technologiczna Cargo dla Welcome AS.
Linia technologiczna Cargo dla Welcome AS. © WCBKT S.A.

Rozwiązania WCBKT S.A. można znaleźć również w nowej siedzibie Działu Wymiany Ładunków Lotniczych Poczty Polskiej, który znajduje się w strefie Cargo Lotniska Chopina przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie, gdzie trafiają wszystkie międzynarodowe ładunki pocztowe kierowane drogą lotniczą oraz w warszawskiej sortowni Poczty Polskiej przy ul. Łączyny 8, gdzie przewożona jest część ładunków dostarczanych z lotnisk zagranicznych drogą lądową.

WCBKT S.A. poszukuje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych nie tylko w domenie lotniczej. Do chwili obecnej, z powodu braku wdrożonych rozwiązań produkcji polskiej, większość automatycznych i półautomatycznych systemów przeciwpożarowych stosowanych w czołgach i wozach bojowych użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP jest produkcji zagranicznej.

Dlatego też Spółka, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, opracowała i wdrożyła do produkcji seryjnej pierwszy polski System Gaszenia Pożaru i Tłumienia Wybuchu „STOPFIRE”, przeznaczony do zastosowania głównie w czołgach oraz wozach bojowych. STOPFIRE jest przeznaczony do szybkiego wykrywania i tłumienia wybuchu oraz pożaru we wczesnym stadium rozwoju, tak w przedziale załogi, jak i w przedziale zespołu napędowego. Od momentu wykrycia pożaru do momentu ugaszenia upływa czas zaledwie ok. 150 ms.

System charakteryzuje się dużą selektywnością wykrywania i identyfikacji zagrożeń oraz spełnia wymagania stawiane tego typu rozwiązaniom, mogąc skutecznie konkurować z najlepszymi tego typu systemami na świecie. Optymalny dobór parametrów głowic optycznych gwarantuje z jednej strony uruchomienie urządzeń gaśniczych w przypadku wykrycia takich zjawisk jak wybuch paliwa, struga kumulacyjna, pożar itp., z drugiej zaś zapewnia brak reakcji na zjawiska nie stanowiące realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi pojazdu (np. zapalony papieros).

Dodatkowo, użytkownikom czołgów T-72, PT-91 i wozów bojowych BWP-1 Spółka oferuje kompleksowe trenażery do szkolenia załóg. Zaletą trenażerów wojskowych jest zdobywanie praktycznej wiedzy w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistego pola walki przez żołnierza przy znacznym zmniejszeniu kosztów szkoleń. Oprogramowanie umożliwia wielokrotną realizację scenariusza danego szkolenia i bieżącą analizę wzrostu specjalistycznych umiejętności, a szkolenie, bez użycia sprzętu bojowego, jest łatwiejsze w organizacji i możliwe do przeprowadzenia niezależnie od warunków atmosferycznych.

Trenażer TWS-3 ORTLES-3/M’20 jest najnowszą, zmodernizowaną wersją urządzenia do wstępnego szkolenia działonowego-operatora BWP-1, opracowaną w oparciu o obowiązujący Program Strzelań z Wozów Bojowych (Szkol. 856/2012) z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki komputerowej. Modernizacja trenażerów do wersji 2020 jest możliwa dla wszystkich jednostanowiskowych urządzeń z serii TWS-3 ORTLES-3/M oraz serii ORTLES-3M/Z eksploatowanych w ośrodkach szkoleniowych i jednostkach wojskowych na terenie kraju.

Źródło artykułu:WP Tech
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie