Trwa ładowanie...
Informacja prasowa

Metody zaawansowanego zarządzania danymi w przedsiębiorstwie

Podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich bazuje na aktualnych i rzetelnych danych. Zarówno ich nadmiar, jak i niedobór może przynieść firmie więcej szkody aniżeli pożytku. Tyle samo szkód może wyrządzić niewłaściwie zarządzanie nimi – zwłaszcza jeśli dane pochodzą z różnych źródeł (systemów transakcyjnych, hurtowni danych, arkuszy kalkulacyjnych itp.) i gdy zagrożone jest ich bezpieczeństwo.

Share
Metody zaawansowanego zarządzania danymi w przedsiębiorstwie
Źródło: Materiały prasowe
d3mk3hf

Dane są strategiczną wartością każdej organizacji. Przedsiębiorstwa, obok zasobów ludzkich, stawiają je w grupie swoich najcenniejszych aktywów. Cóż jednak są warte, jeśli nie można z nich skorzystać szybko, są przestarzałe lub nierzetelne. Jeśli z kolei wpadną w niepowołane ręce, zagrożone jest prowadzenie biznesu. Jak zatem efektywnie zarządzać danymi w firmie?

Firmy nie mają strategii

Niestety, polska praktyka gospodarcza pokazuje, że firmy najczęściej nie mają opracowanych efektywnych strategii zarządzania danymi. Strategii, które zapewnią sprawny backup i archiwizację danych, ich bezpieczeństwo, a także ciągłą gotowość infrastruktury informatycznej do pracy. Firmy te ponoszą jednak duże ryzyko!

Stały wzrost organizacyjny powoduje także przyrost danych i znacznie większą potrzebę efektywnego zarządzania nimi. Jest to o tyle istotne, że polskie prawodawstwo wymusza na firmach przechowywanie wielu danych, niekiedy nawet przez szereg lat. Nieprawidłowo realizowane zarządzane danymi może zatem prowadzić do naruszeń przepisów, pomyłek i niskiej jakości obsługi klientów, a także niskiej jakości wygenerowanej informacji zarządczej.

d3mk3hf

Efektywna strategia

Podstawą dla przemyślanych strategii zarządzania danymi są m.in.

- regularne przeglądy i korekty kopii zapasowych danych, a także ustalenie reguł ich gromadzenia,
- zasady integrowania i udostępniania danych (zwłaszcza w zakresie ochrony wrażliwych danych i zapewnienia ich bezpieczeństwa),
- zasady efektywnego wykorzystania danych, w ramach istniejących infrastruktur i złożonych, heterogenicznych środowisk informatycznych (z możliwością ich adaptacji do nowych i zmieniających się wymagań).

W realizację zadań wynikających z takich strategii powinny być zaangażowane wszystkie jednostki organizacyjne firmy, a nie tylko dział IT. Co ważne, efektywne zarządzanie danymi będzie nierealne – zwłaszcza w dużych i nowoczesnych organizacjach – bez wsparcia go zaawansowaną technologią informatyczną.

Bez wsparcia IT ani rusz

Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych do zarządzania danymi pozwala na w pełni profesjonalny sposób archiwizacji i udostępniania danych. Dostawcy tych rozwiązań wyposażają swoich klientów w odpowiednią platformę i narzędzia pozwalające na obniżanie kosztów pozyskania danych, a jednocześnie lepsze ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych. Oferowane przez konsultantów Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (ABS)
rozwiązanie informatyczne Microstrategy do zarządzania danymi (Business Intelligence, BI) umożliwia korzystanie z wielu baz danych i służy do udostępniania informacji pracownikom, kadrze kierowniczej oraz kontrahentom – w zależności od nadanych im praw dostępu. Eksperci przekonują, iż w obecnych czasach przedsiębiorstwa nie zadowalają się już jedynie możliwościami udostępnienia wybranych informacji dla poszczególnych użytkowników. Chcą raczej tworzyć wciąż rosnące aktywa informacyjne dla wszystkich pracowników organizacji w sposób ekonomiczny i
skalowalny. Takie podejście niweluje ograniczenia w przepływie informacji oraz ułatwia procesy biznesowe.

Modele BI, jak przekonuje Mirosław Kamiński, prezes zarządu ABS, zapewniają nie tylko udostępnianie niezbędnych informacji w podejmowaniu decyzji. Pozwalają również na zastosowanie szybkich i efektywnych technik analizy danych oraz bieżącego monitorowania wyników działalności organizacji na wszystkich jej poziomach zarządzania.

d3mk3hf

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3mk3hf
d3mk3hf
Więcej tematów