ycipk-k95smi

Kolejna kara dla Vectry - tym razem 200 tys. zł za dane osobowe

UKE nałożył na Vectrę karę w wysokości 200 tys. zł w związku z naruszeniem obowiązków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych użytkowników końcowych. To druga kara nałożona na tego operatora w przeciągu miesiąca.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kolejna kara dla Vectry - tym razem 200 tys. zł za dane osobowe
(Materiały prasowe)
ycipk-k95smi
(fot. Materiały prasowe)
Podziel się

Decyzja została wydana po uprzednio przeprowadzonej kontroli. UKE przeanalizował obszerny materiał dowodowy zawierający kopie umów i aneksów do umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawartych z użytkownikami oraz dokumentację prowadzoną przez spółkę. Podczas kontroli analizie poddano 114 umów pisemnych zawartych przez Vectrę z osobami fizycznymi.

Przeprowadzona przez Urząd analiza tej dokumentacji wykazała liczne naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego, a w szczególności art. 161 ust. 3 i art. 174 Pt. Naruszenia są ściśle związane z niedopełnieniem przez spółkę obowiązku uzyskania zgody osoby fizycznej na przetwarzanie danych użytkownika usług telekomunikacyjnych, a w szczególności numeru rachunku bankowego lub karty płatniczej, adresu korespondencyjnego użytkownika innego niż adres miejsca stałego zameldowania, a także adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych.

ycipk-k95smi

Analiza zebranego materiału dowodowego jednoznacznie wskazuje, że Vectra nie wypełnia wymaganego przepisami Pt obowiązku uzyskania zgody użytkownika będącego osobą fizyczną na przetwarzanie "innych danych", o których mowa w art. 161 ust. 3 Pt, tj. nie posiadała zgody użytkownika będącego osobą fizyczną na pozyskanie:
- numeru telefonu kontaktowego - 96 przypadków na 114 umów zbadanych podczas postępowania kontrolnego,
- adresu poczty elektronicznej - 52 przypadki na 114 umów zbadanych podczas postępowania kontrolnego.

Ustalając wysokość kary Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Vectry, zakres naruszenia prawa oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu. Prezes UKE uznał, iż kara w ustalonej wysokości jest zasadna, adekwatna do stwierdzonych naruszeń oraz wypełnia podstawowe funkcje: represyjne, prewencyjne i dyscyplinujące.

Kara dla Vectry za naruszenie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych konsumentów to już druga kara, jaką Prezes UKE nałożył na spółkę w ciągu ostatniego miesiąca. 27. grudnia było to 350 tys. zł za naruszenie w kilkunastu kategoriach obowiązków informacyjnych w stosunku do konsumentów.

Zobacz: Jak wybrać i kupić płytę indukcyjną?

ycipk-k95smi
Polub WP Tech
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-k95smi

ycipk-k95smi
ycipk-k95smi