Jak automatyzacja procesów magazynowych wspiera rozwój przedsiębiorstwa?

Jak automatyzacja procesów magazynowych wspiera rozwój przedsiębiorstwa?

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe
11.04.2023 11:07

Ostatnie lata były pełne wyzwań ekonomicznych takich jak zerwane łańcuchy dostaw, rosnące koszty eksploatacji, czy też trudności na rynku pracy. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wpłynęła na olbrzymie zmiany w wielu firmach. Niepewne otoczenie gospodarcze wymusiło na większości przedsiębiorstw modyfikację modelu biznesowego oraz poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na optymalizację kosztów i szybkie zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Wśród przedsiębiorstw znacząco wzrosła świadomość na temat znaczenia logistyki dla biznesu i korzyści płynących z automatyzacji procesów logistycznych. Według raportu "Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu" opracowanego przez globalnego operatora logistycznego FM Logistic, aż 82% przedsiębiorstw już dokonało częściowej automatyzacji magazynów, zarówno tych przeznaczonych do realizacji zamówień e-commerce, jak i tych obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży.

Dlaczego warto?

Customer experience

Odpowiednia automatyzacja magazynu to czyste korzyści nie tylko dla biznesu, ale także dla konsumentów, w zakresie ich oczekiwań dotyczących m.in. terminowej dostawy, poprawności zamówienia czy dbałości o środowisko naturalne. Operacje magazynowe składają się z wielu skomplikowanych i czasochłonnych procesów – zwłaszcza w sektorze e-commerce, gdzie w zależności od popytu, magazyn każdego dnia może obsługiwać setki, a nawet tysiące przesyłek. Na liczbę zamówień wpływają różne czynniki, takie jak sezonowość, i związane z nią peaki sprzedażowe, specyfika konkretnej branży, promocje i akcje specjalne itp. Wzmożona liczba zamówień może spowodować spadek efektywności oraz zwiększenie liczby popełnianych błędów w procesie manualnym. Automatyzacja operacji magazynowych pozwala połączyć pracę ludzi, maszyn i zaplecza magazynowego w jeden, sprawny proces o maksymalnej wydajności. W efekcie taka inwestycja pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówień, zwiększenie precyzji i ograniczenie liczby pomyłek, a więc może stać się ważnym elementem w budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów. Według raportu FM Logistic 94% respondentów wskazało, że to właśnie poprawa wydajności i dokładności realizacji zamówień oraz udoskonalenie obsługi klientów są najważniejszymi czynnikami przemawiającymi za wdrożeniem tego typu rozwiązań. W sektorze e-commerce ważnym powodem jest także potrzeba ograniczenia błędów w realizacji zamówień – taką odpowiedź wybrało aż 88% badanych.

© Materiały prasowe

Bezpieczeństwo w magazynie

Dla operatorów logistycznych priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obiektach magazynowych i ergonomicznych warunków pracy dla swoich zespołów, a także odciążenie pracowników w najbardziej wymagających fizycznie, żmudnych i mało kreatywnych zadaniach tak, by ograniczyć ich negatywne skutki zdrowotne. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa właśnie stosowanie maszyn i innowacyjnych narzędzi. Dobrym przykładem może być wykorzystanie robotów, które często wykonują powtarzalne i ciężkie fizycznie zadania. Dzięki ich wykorzystaniu w zautomatyzowanych magazynach zdecydowanie rzadziej dochodzi do jakichkolwiek kolizji czy uszkodzeń mechanicznych. Zastosowanie automatycznego transportu wyklucza szereg wypadków i krytycznych sytuacji. Potwierdzają to także wyniki badania FM Logistic, gdyż dla magazynów obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży trzecim najważniejszym czynnikiem zachęcającym do wdrożenia automatyzacji jest właśnie zwiększenie bezpieczeństwa pracy (86%).

Optymalizacja przestrzeni

Kolejną korzyścią, którą warto wziąć pod uwagę w dobie rosnących kosztów, jest optymalizacja przestrzeni. Jak pokazuje raport FM Logistic, jest to niezwykle ważna przesłanka dla 84% respondentów obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży, i 78% działających w sektorze e-commerce. Odpowiedni bowiem układ inteligentnego magazynu ma bezpośredni wpływ na przepływ towarów, zwiększenie płynności działania i wydajności. Automatyzacja magazynów eliminuje niewykorzystywanie wolnych przestrzeni, dotychczas zarezerwowanych dla środków transportu wewnętrznego. Ponadto zautomatyzowane regały pozwalają na składowanie większej liczby towarów na mniejszej powierzchni, co przekłada się na znaczny wzrost rentowności operacji magazynowych.

© materiały partnera

Efektywność kosztowa

Jednym z zasadniczych dla wszystkich firm powodów przemawiających za wdrożeniem automatyzacji magazynów jest oczywiście optymalizacja kosztów. Usprawnienie wspomnianych procesów oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i zasobów realnie obniża wydatki i znacząco podnosi opłacalność funkcjonowania obiektów magazynowych. Dodatkowo automatyzacja ogranicza straty wynikające z błędów pracowników i znacznie ogranicza koszty zatrudnienia.

Jakie rozwiązania wybrać?

Istnieje kilka istotnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o wdrożeniu automatyzacji. Inwestycja ta powinna być poprzedzona staranną analizą potrzeb i dokładną identyfikacją obszarów, które wymagają usprawnienia. Firma decydująca się na automatyzację musi dokładnie określić własne cele, możliwości i ograniczenia danego projektu. W tym przypadku kluczem może stać się efektywna współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a operatorem logistycznym, który jeszcze przed realizacją i uruchomieniem systemów magazynowych pomoże przejść przez ten proces myślowy, wykorzystując własne doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie projektowania rozwiązań w obszarze automatyzacji.

W FM Logistic jesteśmy zwolennikami odpowiedniego stopnia automatyzacji, który pozwoli zbudować wartość biznesową - mówi Patrick Bellart, Robotization and Automation Director, FM Logistic - Nasze rozwiązania są zawsze współtworzone z klientem. Zanim zostaną ostatecznie uruchomione, ich projektowanie i planowanie trwa miesiącami. Jest to również nasza mocna strona: jako firma rodzinna mamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę w budowaniu rozwiązań we współpracy z naszymi klientami. Wszędzie tam, gdzie nasz klient ma ogólną wizję, my zagłębiamy się w szczegóły i przewidujemy wszystkie, nawet najmniejsze przeszkody na drodze do celu.

Drugim kryterium jest ich horyzont czasowy. Wybór technologii zależy od tego, czy projekt ma się zwrócić w ciągu trzech, pięciu czy dziesięciu lat. Skalowalne i powtarzalne rozwiązania typu plug-and-play sprawdzają się lepiej w przypadku celów krótkoterminowych, natomiast większe projekty infrastrukturalne będą bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Dodatkowo planując inwestycję, warto wziąć pod uwagę rodzaj składowanych towarów, ich ilość, częstotliwość wysyłek oraz panujące w branży zmiany popytu, czy sezonowość produktów. Należy też zwrócić uwagę na możliwości samego obiektu magazynowego, gdyż jego kształt, wymiary i ogólna architektura mogą również mieć ogromny wpływ na dobry dobór narzędzi. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim środowisku i przy jakich zasobach magazynowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnej przestrzeni, ma zostać wdrożona automatyzacja?

Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie obszary muszą zostać zautomatyzowane. Jak wynika z badania FM Logistic, najniższy poziom automatyzacji dotyczy procesów nastawionych na customizację produktów. Aż 32% badanych firm nie automatyzuje tego obszaru ze względu na dużą zmienność i nieprzewidywalność tych usług. Dla wielu firm rezygnacja z interwencji manualnej często jest nieopłacalna. Aby przeprowadzić automatyzację w sposób świadomy i wdrożyć rozwiązania, które faktycznie przyczynią się do optymalizacji procesów logistycznych, należy zweryfikować dotychczasowe funkcjonowanie magazynu i efektywność poszczególnych operacji.

Automatyka w magazynach logistycznych staje się faktem. Czasami jednak trudno jest przejść z etapu rozważania do realnego uruchomienia inwestycji, gdyż dla większości przedsiębiorstw aspekt finansowy wciąż pozostaje decydujący. W takim przypadku dużym wsparciem dla firmy może stać się zaufany partner logistyczny, który przeprowadzi przez cały proces wdrożenia i dobierze najbardziej wydajne, a jednocześnie najmniej kosztowne i najłatwiejsze do wdrożenia rozwiązania. Więcej danych i wskazówek na temat automatyzacji operacji magazynowych znaleźć można w pełnej wersji raportu.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie