Internet zamula, problemy z zasięgiem albo źle naliczone faktury? Jest na to sposób

Internet zamula, problemy z zasięgiem albo źle naliczone faktury? Jest na to sposób07.11.2013 12:15
Internet zamula, problemy z zasięgiem albo źle naliczone faktury? Jest na to sposób
Źródło zdjęć: © kebox - Fotolia.com

Większość z nas jest konsumentami usług telekomunikacyjnych. Na co dzień korzystamy z telefonów komórkowych i internetu, ale w przypadku awarii czy problemu technicznego nie mamy pojęcia, jakie przysługują nam prawa, do kogo musimy zgłosić się ze swoją sprawą, a także czy należy nam się rekompensata. UKE przygotowało materiał, w którym informuje dokładnie o naszych uprawnieniach i zasadach zgłaszania reklamacji.

W przypadku wystąpienia problemów z realizacją połączeń telefonicznych, transmisją danych lub dostępem do internetu należy najpierw skontaktować się z operatorem świadczącym daną usługę i przedstawić mu problem. Tak naprawdę w większości przypadków problem udaję się rozwiązać na tym etapie. Jeśli jednak to nie nastąpi, powinniśmy zgłosić reklamację u operatora.

Zgłoszenie reklamacji

Reklamację usługi telekomunikacyjnej można złożyć w ciągu 1. miesięcy od dnia zdarzenia (np. wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi lub jej nienależytego wykonania usługi). W tym celu możemy skorzystać z dogodnego dla nas sposobu kontaktu z operatorem: telefonicznie, osobiście w punkcie obsługi klientów albo wysyłając list lub wiadomość email. Wszystkie te dane kontaktowe do operatora (adres na jaki należy przesłać reklamację) znajdziemy na stronie internetowej operatora, w regulaminie usługi lub punkcie obsługi klienta.

Wymagane elementy

Składana przez nas reklamacja musi zawierać wszystkie wymagane elementy:
- Imię i nazwisko abonenta (lub nazwę firmy)

- Adres zamieszkania abonenta (lub siedziby firmy)

- Określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu
- Nasz numer ewidencyjny - dostępny na rachunku lub w umowie
- Datę zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej, jeżeli reklamujemy termin rozpoczęcia świadczenia usług
- W przypadku gdy ubiegamy się o odszkodowanie należy określić jego kwotę i sposób wypłaty np. wskazać numer rachunku bankowego
- Podpis –. jeżeli reklamację składamy na piśmie

Pamiętajmy także, że niezależnie od wybranego przez nas sposobu złożenia reklamacji (reklamacja złożona na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną) operator zobowiązany jest potwierdzić jej przyjęcie w ciągu 1. dni od dnia jej złożenia, za wyjątkiem sytuacji gdy udzieli odpowiedzi przed upływem tego terminu.

Odpowiedź na reklamację

Operator ma 3. dni na udzielenie odpowiedzi na złożoną przez nas reklamację. Jeżeli nie udzieli jej w tym terminie, uważa się ją za uwzględnioną. W przypadku odmowy uznania reklamacji, odpowiedź operatora zostanie doręczona przesyłką poleconą, a jej treść powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie. W przypadku uznania reklamacji związanej z odszkodowaniem, operator przyznaje je nam, zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczenia usług.

Jeżeli uważamy, że w wyniku braku łączności czy też nieprawidłowego świadczenia usług, ponieśliśmy wymierne straty, których wysokość będziemy w stanie udowodnić, wówczas możemy zażądać od operatora odszkodowania w innej wysokości niż określona w regulaminie świadczenia usług.

Kiedy mogę zgłosić reklamację?

Reklamację możemy zgłosić gdy stwierdzimy, że operator nie dotrzymał terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, bądź wykonał usługę nienależycie, lub też w ogóle jej nie wykonał. Powodem do złożenia reklamacji jest także nieprawidłowe obliczenie przez operatora należności z tytułu świadczenia usług. Złożenie reklamacji dotyczącej wysokości rachunku nie zwalnia nas z obowiązku terminowego uregulowania (opłacenia) rachunku. Przed każdym złożeniem reklamacji sprawdzajmy czy zawiera ona wszystkie wymagane elementy. Pamiętajmy również, że na złożenie reklamacji mamy 1. miesięcy.

UKE przygotowało także materiał wideo podsumowujący akcję informacyjną:

Źródło: UKE / JG, WP.PL

-/jg/jg

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)