Geoportal - spacer online po województwie zachodniopomorskim

Geoportal - spacer online po województwie zachodniopomorskim

Źródło zdjęć: © materiały partnera
04.05.2023 14:27

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatów i miast Pomorza Zachodniego powstał system Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ – sip.wzp.pl). System da możliwość każdemu obywatelowi skorzystania z nieograniczonego dostępu do map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środo-wiskiem i jego ochroną.

Budowa systemu RIIP WZ jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu partnerskiego pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego". Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współ-finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

© materiały partnera

W wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z powiatami i miastami na prawach powiatu, Pomorze Zachodnie zbudowało nowoczesne rozwiązanie informatyczne System RIIP WZ wspierające rozwój regionu. Jedną z aplikacji jest Geoportal, z którego szerokich możliwości skorzystać mogą zarówno obywatele, jak pracownicy administracji.

© materiały partnera

Geoportal, zwany również portalem mapowym, województwa zachodniopomorskiego został zbudowany przede wszystkim z myślą o mieszkańcach regionu. To nowoczesne narzędzie zapewni szybki i łatwy dostęp do danych wszystkim, którzy tego potrzebują – obywatelom czy pracownikom administracji. W dobie rozwijającej się technologii niewątpliwie istotne jest posiadanie rzetelnych informacji umożliwiających sprawne podejmowanie decyzji, bez konieczności fizycznego stawiania się w urzędzie. Właśnie takie narzędzie – Geoportal, zbudowany z inicjatywy UMWZ – województwo zachodniopomorskie zapewniło swoim mieszkańcom.

© materiały partnera

Geoportal umożliwia prezentację kluczowych informacji pochodzących z rejestrów publicznych w postaci map tematycznych i daje bezpośredni wgląd w te informacje. Jego zadaniem jest wspieranie użytkownika w zarządzaniu, wizualizowaniu czy analizowaniu danych przestrzennych. Poprzez Geoportal możliwe jest wyszukiwanie lokalizacji obiektów, selekcji czy edycji. System składa się z dedykowanych modułów zarządzających każdym rodzajem danych:

  • Moduł Turystyka
  • Moduł Rewitalizacji,
  • Moduł WODGiK,
  • Moduł Rolnictwo i Rybactwo,
  • Moduł Planowanie Przestrzenne,
  • Moduł Parki Krajobrazowe,
  • Moduł Gospodarka Nieruchomościami,
  • Moduł Ochrona Środowiska,
  • Moduł Ogólny.

Geoportal umożliwia także nawigowanie w oknie mapy, powiększanie i zmniejszanie widoku, wyświetlanie objaśnień symbolizacji kartograficznej oraz zawartości metadanych czy wydruk preferowanego widoku. Jest to lista przykładowych funkcjonalności – zapraszamy mieszkańców do skorzystania i przetestowania szeregu możliwości Systemu RIIP WZ, w tym Geoportalu.

© materiały partnera
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie